Centrum Odczynników Chemicznych UQF
REAGENT SYSTEM GROUP SALES
Start (Cennik) Regulamin Składanie zamówień Pomoc (FAQ) Kontakt

CENNIK WZORCÓW ANALITYCZNYCH
/katalog niektórych wybranych odczynników/
ceny netto (bez podatku VAT)
wyszukiwanie: klawisze Ctrl + F


OSTRZEŻENIE:
Oferowane w naszym katalogu-cenniku odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia;
większość z nich ma przypisane zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S).

Numer kat.
[nr CAS]

Nazwa substancji

KP

Opakowanie

Cena netto
[zł]

[PLN]

Uwagi

CW-0200
[92-67-1]

4-aminobifenyl; 4-aminodifenyl; 4-fenyloanilina

T

500 mg

134,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K

1 g

211,90

5 g

358,50

CW-0201
[92-87-5]

benzydyna; 4-(4-aminofenylo)-anilina

T

500 mg

124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K

1 g

197,20

5 g

318,50

CW-0202
[95-69-2]

4-chloro-o-toluidyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0203
[91-59-8]

2-naftyloamina; 2-aminonaftalen

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0204
[97-56-3]

o-aminoazotoluen; FAST GARNET

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0205
[99-55-8]

5-nitro-o-toluidyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0206
[106-47-8]

4-chloroanilina

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0207
[615-05-4]

4-metoksy-m-fenylenodiamina

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0208
[101-77-9]

4,4'-metylenodianilina

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0209
[91-94-1]

3,3'-dichlorobenzydyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0210
[119-93-7]

3,3'-dimetoksybenzydyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0211
[119-93-7]

3,3'-dimetylobenzydyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0212
[838-88-0]

4,4'-metyleno-bis-o-toluidyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0213
[120-71-8]

6-metoksy-m-toluidyna; p-krezydyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0214
[101-14-4]

4,4'-metyleno-bis-(2-chloroanilina)

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0215
[101-80-4]

4,4'-oksydianilina

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0216
[139-65-1]

4,4'-tiodianilina

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0217
[95-53-4]

o-toluidyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0218
[95-80-7]

4-metylo-m-fenylenodiamina; 2,4-diaminotoluen

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0219
[137-17-7]

2,4,5-trimetyloanilina

T

500 mg

139,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K

1 g

239,20

5 g

372,00

CW-0220
[90-04-0]

o-anizydyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0221
[60-09-3]

4-aminoazobenzen

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0222

p-toluidyna

T


124,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K


197,20CW-0301

zestaw 22 wzorców amin kancerogennych (CW-0220 do CW-0221)

T

zestaw a 500 mg

2495,60

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K

zestaw a 1 g

3328,00

zestaw a 5 g

5867,00

FG-0070

benzen

T

500 mg


pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K

1 g


10 g


FG-0071

toluen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0072

p-ksylen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0073

m-ksylen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0074

o-ksylen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0075

kumen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0076

naftalen

Spakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0077

2,3-dimetylonaftalen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0078

antracen min. 98% (GC)

istnieje możliwość zamówienia za dopłatą antracenu o większej czystości:
+99%
+99,5%

S

500 mg

175,00

pakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K

1 g

231,20

10 g

489,50

FG-0079

ftalan dimetylu

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0080

ftalan dietylu

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0081

ftalan dibutylu

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0082

nitrobenzen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0083

chlorobenzen

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10 g


FG-0090

ftalan dioktylu

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10g


FG-0091

ftalan didecylu

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10g


FG-0092

ftalan diizooktylu

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10g


FG-0093

ftalan didodecylu, ftalan dodecylu

Tpakowane w fiolki z uszczelką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
K10g


Powyższe ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Większość cen dotyczy zamówień hurtowych (min. 20 zestawów) i jest ważna do wyczerpania się zapasów magazynowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen - w celu uzyskania aktualnej ceny prosimy o kontakt.
Uwaga: każdy odczynnik może być odważony i przygotowany według wskazówek Klienta (może to jednak oznaczać dodatkowy koszt).
Przy zakupie większych ilości oferujemy korzystne rabaty.

inne odczynniki chemiczne do badań i pracy znajdą Państwo tutaj:
ODCZYNNIKI.CHEM.PL


Copyright © UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. 1999-2021 | POLSKIE CHEMIKALIA I ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Fabryka Odczynników Chemicznych, Wrocław, Polska