Centrum Odczynników Chemicznych UQF
Start (Cennik) Regulamin Składanie zamówień Pomoc (FAQ) Kontakt

CENNIK ODCZYNNIKÓW
/katalog niektórych wybranych odczynników/
ceny netto (bez podatku VAT)
wyszukiwanie: klawisze Ctrl + F


OSTRZEŻENIE:
Oferowane w naszym katalogu-cenniku odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia;
większość z nich ma przypisane zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S).

Numer kat.
[nr CAS]
Nazwa substancji, odczynnika, preparatu
Reagent name
GPOpakowanie
Packaging
Hurtowa cena* netto
[PLN]
Wholesale net price
Uwagi
Remarks
YT-3381czterochlorek hafnu; tetrachlorek hafnu; hafnu tetrachlorek; hafnu(IV) chlorek; hafnium tetrachloride; hafnu czterochlorek; HfCl4L25 g K
100 g 
250 g 
500 g 
1 kg 
PT-1007anilina; aminobenzen; fenyloamina; phenylamineT10 ml182,05 
1000 ml431,39
SM-3179nadmanganian sodu; manganian(VII) sodu; sodu nadmanganian; NaMnO4 bezwodnyT1 g188,00utleniacz
5 g307,50
10 g482,00
25 g679,00
SB-3041nadmanganian litu; LiMnO4T100 mg utleniacz
500 mg 
1 g 
5 g 
50-0091diselenek węgla, dwuselenek węgla; węgla diselenek; carbon diselenide; CSe2T5 g Możliwe roztwory w r-kach:
czterochlorek węgla, dioksan, DMF, THF, eter, cykloheksan
10 g 
25 g 
100 g 
GD-2003czterochlorek germanu; germanu(IV) chlorek; germanu czterochlorek; tetrachlorek germanu; GeCl4T10 g  
25 g 
100 g 
250 g 
SE-3241nadmanganian baru; Ba(MnO4)2T5 g utleniacz
10 g 
25 g 
100 g 
MH-2019pył cynkowy; cynk pył - ok. 3-4 mikrony; cynk proszek; ZnS250 g46,81może się zapalać na powietrzu
500 g61,80
1 kg95,74
2,5 kg153,70
5 kg236,28
IR-2101antrachinonS500 g173,94 
1000 g296,28
5 kg938,42
50 kg7841,54
WN-9571EDTA; wersenian dwusodowy; wersenian disodowy; sodu wersenian dwuzasadowyN1 kg  
RU-1911ftalimid; imid kwasu ftalowegoS100 g  
RU-1912ftalamid; diamid kwasu ftalowegoS50 g  
CS-1008o-toluidyna; 2-metyloanilina; 2-aminotoluen; 1-amino-2-metylobenzenT1 ml  
100 ml 
HF-9701trójbromek fosforu; tribromek fosforu; fosforu(III) bromek; tribromofosfinaT100 g  
250 g 
TL-2001jodu trójchlorek; trichlorek jodu; jodu trichlorek; trójchlorek jodu; trichlorojod; iodine trichloride; ICl3 cz.T100 g162,60pakowany w słoje z uszczelnieniem teflonowym
500 g523,25
1000 g813,70
TL-2007jodu pięciotlenek; pentatlenek jodu; jodu pentaltenek; I2O5T25 g  
100 g 
TH-4761tlenek ołowiowy; tlenek ołowiu(IV); ołowiu(IV) tlenek; PbO2S1 kg289,46 
GE-1209dwufenyloamina; difenyloamina; N-fenyloanilinaS500 g51,38 
1 kg87,40
4 x 1 kg276,90
SI-1982kwas malonowy; kwas metanodikarboksylowyN/S50 g43,00 
AU-0177bromian potasu; KBrO3; bromian(V) potasu; potasu bromian(V)N/S100 g  
AR-1912kwas szczawiowy; (COOH)2*2H2O; kwas etanodiowy; uwodniony (dwuhydrat)S25 g9,30 
500 g21,84
1000 g31,05
10 kg231,50
GE-1935kwas sulfanilowyN/S10 g12,00do oczyszczania etanolu
25 g15,00
100 g19,90
500 g48,00
1 kg92,20
5 kg325,50
AW-22901,10-fenantrolina; o-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik redoxN/S117,80 
5 g41,30
10 g75,85
25 g137,30
50 g298,00
100 g466,20
250 g897,50
500 g1578,00
1 kg2898,00
AW-2291batofenantrolina; 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina cz.d.a. wskaźnikN/S1 g376,80 
5 g1588,50
ZR-7221n-heptan; C7H16T500 ml58,00 
TA-7222n-oktan; C8H18T500 ml  
RE-5041n-nonan; C9H20T500 ml  
RE-5044dekalinaT500 ml  
NB-4501nitrobenzen; C6H5NO2T1 L  
PA-0891azotan srebra (ampułki po 0,1mol=16,989g); AgNO3S1 szt.97,42ampułki
0,1 mol
10 szt.865,90
SE-1401trifenylofosfina; trójfenylofosfina; fosfina trójfenylowa; triphenylphosphine; P(C6H5)3; P(Ph)3 cz.d.a. 99%T5 g19,35K
10 g27,16
25 g49,77
100 g138,12
GA-4295gadolinu szczawian; gadolin strącony; szczawian gadolinu; Gd2(C2O4)3S1 g K
100 g 
PD-3975octan metylu; metylu octan; metylu etanian; ester metylowy kwasu octowegoT10 ml K
100 ml 
1000 ml 
AL-3977alkohol benzylowy; a-hydroksytoluen; hydroksymetylobenzen; fenylometanolT1 L35,00 
GA-0733glinowodorek litu; litu, glinu wodorek; LiAlH4; LAHT1 g81,50Zapala się na powietrzu!
25 g113,00
50 g199,00
100 g330,00
AR-0999brom; brom pierwiastkowy; brom ciekły; liquid bromine; Br2T100 ml145,50Żrące! Toksyczne!
Drażniące!
250 ml276,60
500 ml451,30
1000 ml842,15
SC-8153bezwodnik ftalowy; bezwodnik kwasu o-ftalowego; ftalowy bezwodnik; bezwodnik kwasy 1,2-benzenodikarboksylowego; C6H4(CO)2O; C8H4O3S100 g11,60K
500 g20,17
1 kg36,95
5 kg128,80
BF-6023fluorek baru; dwufluorek barowy; difluorek baru; baru fluorek; fluorek barowy; BaF2T1 g20,00Wysoce Toksyczne!
25 g46,74
100 g94,15
250 g149,28
HN-5076siarkowodór ciekły; ciekły siarkowodór; hydrogen sulfide; hydrogen sulphide; sulfan; H2S 98% w butliS min. 1 kg1862,70Skrajnie silnie toksyczne!
Kaucja za butlę!
Dzierżawa butli 95 zł/m-c netto
min. 6 kg2871,60
min. 12 kg5393,79
min. 32 kg9174,28
LA-2037tioacetamid; amid kwasu tiooctowego; AKT; CH3CSNH2 cz.d.a.T100 g189,87Wydziela toksyczny siarkowodór!
250 g398,15
1 kg1352,90
2,5 kg2982,50
GA-3059kwas dichlorooctowy o wysokiej czystości +99%; dichloroacetic acid; dichloroctowy kwas; DCA; Cl2HCCOOH
sól sodowa wyceniona została poniżej
T5 g84,33ŻRĄCE
25 g156,48
100 g318,20
250 g431,80
-----dichlorooctan sodu; dichloroctan sodu; dichlorooctan sodowy; sól sodowa kwasu dichlorooctowego; NaDCA; CCl2HCOONa - sprzedaż wyłącznie poprzez serwis WWW.NADCA.PLN/S50 gTowar produkowany przez fundację IP
100 g
250 g
KF-0592octan kadmu; octan kadmowy; kadmu(II) octan; octan kadmowy uwodniony (dwuhydrat);
Cd(CH3COO)2·2H2O
T10 g T
500 g 
1000 g 
CN-7041cyjanowodór ciekły; nitryl kwasu mrówkowego; HCN; hydrogen cyanide; w ampułkach szklanych zatopionych w zasadowym roztworzeT100 mg974,54SKRAJNIE SILNIE TOKSYCZNE!
500 mg1628,62
1 g2712,70
5 g3502,18
SF-4017fluorek strontu; difluorek strontu; strontu fluorek; strontu difluorek; fluorek strontowy; SrF2T25 g19,77K
100 g92,53
250 g141,70
500 g218,00
DL-0829DENSOL 20XS; płyn o gęstości 2,0 g/cm3; ciecz o gęstości 2,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,0 g/ml)T100 ml451,86Ostrożnie!
250 ml 941,94
500 ml1568,89
1000 ml2358,64
DL-0855DENSOL 25CT; płyn o gęstości 2,5 g/cm3; ciecz o gęstości 2,5 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,5 g/ml)S100 ml  
250 ml 
500 ml 
DK-0856DENSOL 30DM; płyn o gęstości 3,0 g/cm3; ciecz o gęstości 3,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,0 g/ml)T25 ml1193,17Toksyczne!
100 ml 2943,35
250 ml6011,46
500 ml9702,28
DA-0873DENSOL 33YM; płyn o gęstości 3,3 g/cm3; ciecz o gęstości 3,3 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,3 g/ml)S10 ml  
25 ml 
100 ml 
DX-0893DENSOL 36YF; płyn o gęstości 3,6 g/cm3; ciecz o gęstości 3,6 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,6 g/ml)T1 ml15688,37Toksyczne!
5 ml 29527,47
10 ml46181,65
100 ml 
RX-2865Clerici solution; roztwór Clerici'ego; ciecz o gęstości 4,25 g/ml - 5,0 g/mlS10 ml  
50 ml 
250 ml 
DY-8219fluorek ołowiu; difluorek ołowiu; fluorek ołowiawy; ołowiu fluorek; ołowiu difluorek; ołowiu(II) fluorek; PbF2T1 g14,00Toksyczne!
10 g42,90
25 g69,50
50 g108,41
TA-0915nadchloran potasu; chloran(VII) potasu; potasu chloran(VII);KClO4S500 g38,70 
1 kg54,92
3 kg145,61
AX-0916kwas nadchlorowy; kwas chlorowy (VII) 60% (lub 70%: +25% drożej)T100 ml167,87 
1 L487,96
AH-0354magnez wióry; MgS1 kg  
AX-0011chlorek glinu; glinu chlorek; AlCl3 bezwodny; bezw.N500 g  
MG-1091cyjanek benzylu; fenyloacetonitryl; a-toluonitrylT500 ml492,80Toksyczne!

Dla osób fizycznych - deklaracja
1000 ml635,00
5 L2815,00
10 L4781,00
GD-1013rtęć metal; ciecz; ciekły metal; mercury metal; Hg; d = ok. 13,58 g/mlT10 g Trucizna
25 g 
100 g 
250 g 
MN-1795czterochlorek krzemu; krzemu czterochlorek; krzemu (IV) tetrachlorek; krzemu tetrachlorek; tetrachlorek krzemu; SiCl4T25 g Żrące
100 g 
250 g 
500 g 
SC-3007tymoloftaleinaN/S50 g  
CS-0100karbid; acetylenek wapnia; węglik wapnia 80% techn.S250 g119,10wybucha pod wpływem wody
500 g168,80
1 kg292,20
3 kg

417,00

AH-0044pięciochlorek fosforu; PCl5; fosforu(V) chlorek; fosforu pięciochlorek; chlorek fosforu(V)T50 g100,00 
250 g415,00
500 g590,00
1 kg745,00
2,5 kg1270,00
AX-0047kwas bromosulfonowy; bromek kwasu siarkowegoT100 ml  
LA-3159fenoloftaleinaN/S100 g39,90 
250 g91,50
500 g150,00
1000 g250,00
GA-3160czterobromofenoloftaleina; tetrabromofenoloftaleinaS10 g  
AH-32782,5-dwufenylooksazol; 2,5-difenylooksazol do scyntylacjiS10 g47,50 
25 g73,90
100 g198,50
250 g447,00
1 kg1699,00
AH-5078
[120-12-7]
antracen; anthracene; C14H10S100 g  
AH-6221p-nitroanilina; 4-nitroanilina; 1-amino-4-nitrobenzen; p-nitroanilineS100 g  
NS-0301siarczek sodu; sodu siarczek; Na2S * 9H2O; siarczek sodowy; (sodium sulfide, sodium sulphide) disodu siarczek cz.d.a. pakowane pod azotem

UWAGA! Ilości 100 g, 250 g i 1 kg pakowane w specjalne słoje z uszczelką teflonową umożliwiającą wielokrotne szczelne zamykanie (np. pod azotem lub argonem) bez ryzyka utleniania. Przez to odczynnik jest trwalszy. NIE STOSUJEMY WOSKU, KTÓRY UTRUDNIA PRACĘ - chyba, że na życzenie Klienta.
Tampułka 1 g15,00wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
Na2S*9H2O - min. 98%
sub. zuż. I2 - max. 1%
metale ciężkie - wg. przep.
sub. nierozp. w H2O - max. 30 ppm
gwarancja: 30 miesięcy
100 g39,70
250 g61,25
1 kg127,90
12 x 1 kg1404,00
30 kg2945,00
MH-0005
[7440-23-5]
sód metal; sód metaliczny; Na w dużych kawałkach (w nafcie lub pod argonem); sodium metal big pieces
dostępne czystości: cz.d.synt. (min. 98%); cz.d.a. (min. 99,5%); HighPure (+99,95%); UltraPure (+99,997%)
T5 g21,90UWAGA! Produkt zapala się i wybucha w kontakcie z wodą
200 g52,47
500 g91,50
1 kg134,80
3 kg285,21
MH-2031tantal metal taśma Ta +99,5%; tantalum metal purumN1 g46,39(proszek tantalowy ma czystość 98%)
cena zależy od cen giełdowych
10 g163,85
100 g301,48
500 g564,30
1 kg842,92
AH-0955pięciochlorek antymonowy; antymonu(V) chlorek; chlorek antymonu(V); pentachlorek antymonu; SbCl5T   
AH-4488keton butylowo metylowy; butylometyloketonT100 ml  
TH-0599dwusiarczek węgla; disiarczek węgla; węgla disiarczekT250 ml41,30 
500 ml59,60
1000 ml98,70
AH-8890furfural; aldehyd furfurylowy; 2-formylofuranT100 ml  
AX-7172chlorek etylu; chloroetanT50 g61,20 
AB-5772azotek tytanu; tytanu(III) azotek; TiN; 99,9%T25 g  
AF-7225octan ołowiawy; octan ołowiu(II); ołowiu(II) octan; Pb(CH3COO)2 * nH2OS1 g51,67 
100 g117,85
250 g198,10
500 g349,71
1 kg513,40
2,5 kg896,90
RC-3170rod metaliczny; rhodium; RhN10 g  
WA-5194polikrzemian litu; trójkrzemian litu; krzemian litu roztwór techniczny; litu krzemian; litowe szkło wodne; szkło wodne litowe; szkło litowe; lithium silicate; lithium polysilicate; lithium glass; lithium water glass; Li2O(SiO2)n (n=ok.3); *Li2SiO3*; roztwór techn.T500 ml112,45 
1000 ml181,17
5 L703,86
20 L2119,40
200 L13874,00
AX-7183bromek n-propylu; 1-bromopropanL50 g21,00 
AH-6881jodobenzen; jodek fenyluL1000 ml  
AX-7179jodek izobutylu; 1-jodo-2-metylopropanT50 g  
AX-7277trichloroetylen; trójchloroetylen; ClCH=CCl2; C2HCl3T100 ml  
250 ml 
500 ml 
AX-0147siarczan baru; siarczan barowy; BaSO4N/S500 g  
TF-0015sodu biselenin; sodu wodoroselenin; kwaśny selenin sodu; sodium biselenite; sodium hydrogen selenite; NaHSeO3T1 kg  
5 kg 
25 kg 
50 kg 
TF-0009kwas selenawy; selenous acid H2SeO3T1 kg  
5 kg 
10 kg 
25 kg 
TF-0134selenu dwutlenek; selenium dioxide; SeO2T100 g  
500 g 
1 kg 
10 kg 
AX-0059tlenek cerowy; ceru(IV) tlenek; CeO2S1 g19,20 
100 g59,00
250 g107,50
500 g179,00
1 kg315,00
GX-3376rozanilina barwnikN/S100 g  
TX-30022,4-dinitrofenylohydrazynaS   
AX-0194nadmanganian potasu; potasu manganian(VII); KMnO4S1 kg  
AX-0191dwuchromian potasu; potasu dwuchromian; K2Cr2O7S1 kg  
AX-0192chromian potasu; potasu chromian; K2CrO4S1 kg  
AM-7901stop Wooda (niskotopliwy stop, t.t. ok. 70 ºC)N1 kg265,14 
5 kg731,70
10 kg1394,85
25 kg3012,38
AM-7902stop niskotopliwy Loma-40 (temp. topn. ok. 47 ºC) z indemN100 g78,50 
500 g279,00
1 kg438,50
SM-0671stop niskotopliwy Edwardsa (Galzin 95.5) (temp. topn. ok. 25 ºC)T10 g  
25 g 
100 g 
SM-5347stop niskotopliwy Garbera (t.t. ok. 15 ºC)S100 g K
250 g 
500 g 
SM-0673stop niskotopliwy Rosego (Rose alloy), stop Newtona (Newton's alloy), stop Lichtenberga (Lichtenberg alloy) (temp. topn. ok. 92-96 ºC)T10 g  
25 g 
100 g 
GA-6210stop niskotopliwy o składzie tożsamym ze składem produktu o nazwie handlowej galinstan** (ciecz w temp. pok.); ciekły stop, ciekły metal; zawiera galT10 g1367,80Szkodliwe
25 g1934,00
100 g3905,17
250 g4851,26
SM-0572stop niskotopliwy Lipowitza (temp. topn. ok. 60-70 ºC)T500 g  
1 kg 
2,5 kg 
SM-6254stop niskotopliwy NaK; stop sodu z potasem; sód i potas; sodium potassium alloy; Na + K (22:78); temp. topn. ok. -11 ºC (lit.); łatwopalne! wybuchowe! zapala się na powietrzu i w kontakcie z wodąT1 g501,90Szkodliwe
25 g983,72
100 g1607,24
250 g2711,20
SM-4408stop niskotopliwy Fielda (Field's alloy) (temp. topn. ok. 61 ºC)T500 g  
1 kg 
2,5 kg 
RM-3204stop niskotopliwy talu i rtęci; Mertal; mercury thallium alloy; Hg + Tl (temp. topn. ok. -58 ºC/lit.) T1 g Szkodliwe
25 g 
100 g 
250 g 
FR-0174tantalu pięciochlorek; tantalu pentachlorek; pięciochlorek tantalu; tantalum pentachloride; TaCl5T100 g Żrące
250 g 
500 g 
1000 g 
SS-0303chlorek tionylu; tionylu chlorek; tlenochlorek siarki (IV); SOCl2; do syntezT500 ml K
1000 ml 
2500 ml 
AX-54331,3-dinitrobenzenS100 g  
AH-2009dwuetylodwutiokarbaminian sodu; dietyloditiokarbaminian sodu cz.d.a.S100 g  
AX-2013pirolidynoditiokarbaminian amonuN/S10 g  
AH-2871adonitol; adonitN/S5 g62,10 
10 g110,00
25 g242,00
50 g399,00
AH-3136arsenin sodu; sodu arsenin; sodu arsenian (III)T10 g TOXIC!
AH-3184arsenu pięciotlenek; arsenu (V) tlenek; As2O5; bezwodnik kwasu arsenowegoT1 g TOXIC!
AH-3119trójtlenek arsenu; tritlenek arsenu; arsenu (III) tlenek; arsenium oxide; As2O3; arszenikT1 g TRUCIZNA!
AX-62332,2'-dwupirydyl; 2,2'-dipirydyl; 2,2'-bipirydylS   
SW-0045barwnik Giemsy; Giemsa stain; barwnik GiemzyT25 g  
FG-1748barwnik May-GrunwaldaS25 g  
BW-1041odczynnik Nonne-AppeltaT25 g  
FC-5509odczynnik Pandy'egoS25 g  
NW-2702odczynnik RosinaT25 g  
CH-0461jodek litu; jodek litowy; litu jodek; LiI (dawn. LiJ)N25 g  
MP-1670dimetyloglioksym; odczynnik CzugajewaN/S100 g  
PL-3308żelazicyjanek potasu; potasu heksacyjanożelazian; potasu heksacyjanożelazian (III);K3Fe(CN)6N500 g  
UA-3317żelazocyjanek potasu uwodn.; potasu heksacyjanożelazin; potasu heksacyjanożelazian (II); K4Fe(CN)6*3H2ON/S1 kg  
PT-8630fosforan amonu; amonu fosforan; fosforan monoamonowy; NH4H2PO4N1 kg  
IP-5022tetrachloroetylen; tetrachloroeten; czterochloroetylen; C2Cl4; Cl2C=CCl2T1000 ml  
KT-6095alkohol amylowy; alkohol pentanowy; pentanol; n-pentanol; C5H12O; C5H11OHT1000 ml  
JB-7511oranż metylowyS25 g  
BB-1231siarczan hydroksylaminy; hydroksylaminy siarczan; 2(NH2OH)*H2SO4T100 g  
BB-1250chlorowodorek hydroksylaminy; hydroksylaminy chlorowodorek; NH2OH*HClS250 g  
BR-3682siarczan hydrazyny; N2H4*H2SO4T250 g  
AH-8811kofeinaN/S10 g45,50 
AH-87411-chlorodekan; chlorek n-decyluL100 ml50,00 
5 x 100 ml199,50
AH-7679p-dibromobenzen; 1,4-dibromobenzenS1 L  
AX-7008etylenodiamina; 1,2-diaminoetanT50 ml  
AH-0047trójchlorek fosforu; PCl3; fosforu trichlorek; trichlorofosfina; fosforu (III) chlorekT100 ml45,20ŻRĄCE!
500 ml98,40
1000 ml149,10
AH-0048tlenochlorek fosforu; POCl3; fosforu monotlenek trichlorek; trichlorek fosforylu; tlenek trichlorofosfinyT100 ml49,50ŻRĄCE!
500 ml101,40
1000 ml158,60
AH-1119tiofenT100 ml69,50szybka dostawa:
+100% -
+200%
500 ml102,00
1000 ml181,00
AX-0018azotan lantanu; lantanu azotanN/S10 g  
AH-0053kwas azotowy bezwodny; kwas azotowy 100% (min 98%); kwas azotowy dymiący; kwas azotowy o gęstości 1,5; gęstość: 1,49-1,5T10 ml46,50podwójnie destylowany o 35% droższy
ŻRĄCY
100 ml190,00
500 ml295,00
1000 ml368,00
2500 ml732,00
AC-0077chlorek chromylu; tlenochlorek chromu (VI); chromu chlorek, tlenek; CrO2Cl2 - bezwodnyT25 ml  
100 ml 
250 ml 
500 ml 
1000 ml 
AC-0078chlorek chromowy; chlorek chromu (III); chromu (III) chlorek; CrCl3S50 g  
100 g 
250 g 
500 g 
AC-0079chlorek chromawy; chlorek chromu (II); chromu (II) chlorek; CrCl2S100 g  
250 g 
500 g 
ZR-8443błękit pruski; żelazocyjanek żelazowy; żelaza(III) heksacyjanożelazian(II); żelazocyjanek żelaza; prussian blue; iron ferrocyanide; Fe4[Fe(CN)6]3; CAS: [14038-43-8]T10 g83,11Wytwarza trujący cyjanowodór w kontakcie z kwasami!
100 g318,45
250 g497,59
500 g843,66
1 kg1381,10
HY-6690cyjanek rtęciowy; cyjanek rtęci(II); rtęci (II) cyjanek; mercury cyanide; mercuric cyanide; Hg(CN)2; CAS: [592-04-1]T10 g116,42SILNA TRUCIZNA!!
25 g 
100 g370,55
250 g884,09
1 kg2185,30
AI-0019amoniak - nasycony roztwór w metanoluT100 ml426,30dokładna zaw. na etykiecie
250 ml551,26
500 ml684,06
1000 ml817,92
AI-0020amoniak - nasycony roztwór w bezw. etanoluT100 ml451,70dokładna zaw. na etykiecie
250 ml583,30
500 ml703,60
1000 ml889,20
AI-0021amoniak - nasycony roztwór w bezw. izopropanoluT100 ml569,60dokładna zaw. na etykiecie
250 ml687,20
500 ml739,90
1000 ml970,00
AI-0022ciekły amoniak techn.; amoniak ciekły; amoniak skroplonyTA 100 ml433,50A - nalewany do Dewara; specjalistyczny dowóz: 3,10 zł/km
B - w butlach stalowych ciśn.
kaucja za butlę: 455 zł
opłata: 25 zł/m-c
A 250 ml587,30
A 500 ml711,00
A 1000 ml1027,50
B 100 ml482,80
B 250 ml619,50
B 500 ml842,50
B 1000 ml1147,63
AH-0029bromowodór ciekły w butli (pod ciśnieniem)T500 g356,50kaucja za butlę: 685 zł;
opłata: 128zł/kwartał
dowóz na terenie Polski: 685 zł + 9,65 zł/km
1000 g485,00
2500 g759,00
5000 g1197,30
AD-2298chlorobenzenL1000 ml49,50 
AQ-2284o-dichlorobenzen; 1,2-dichlorobenzenL100 ml  
500 ml 
1000 ml 
AO-2285p-dichlorobenzenL100 g  
250 g 
1000 g 
SM-70032-nitroanilina; o-nitroanilina; 1-amino-2-nitrobenzenT100 g K
250 g 
500 g 
CL-1440kwas selenowy; kwas selenowy(VI); selenowy kwas; H2SeO4 90-95%T10 g K
25 g 
100 g 
AH-0010
[7439-93-2]
Lit metaliczny; lit metal; lithium metal; LiT10 g do syntezy:
- butylolit
- metylolit
- LDA
100 g 
500 g 
1 kg 
5 kg 
AI-0092chlorek magnezu bezw.; magnezu chlorek bezw.; MgCl2; magnesium chloride anhydrousN/S1 g213,60do wytwarzania aktywnego magnezu; jako katalizator
25 g579,10
100 g882,30
500 g1489,90
2500 g2898,50
AH-0012Potas metaliczny; potas metal; KT10 g55,90Zapala się na powietrzu
100 g392,45
250 g780,60
500 g1330,00
AF-4801potasu antymonian 3-wodny (trihydrat); heksahydroksyantymonian potasu; KSb(OH)6; KSbO3*3H2OS10 g38,00 
50 g59,00
100 g93,00
5 x 100 g298,50
AB-2309ryboflawina; witamina B2N/S5 g11,00 
10 x 5 g65,00
20 x 5 g99,00
AX-9921tetrahydrofuran; THF techn.T10 L509,17 
AX-9928aceton techn.; 2-propanon techn. min. 97%T10 L122,75K
50 L502,47
AX-9945dioksan; 1,4-dioksan techn.T1000 ml63,70 
AX-9928dimetylosulfotlenek; DMSO techn.T500 ml69,31 
AX-99071,2-dichloroetan; chlorek etylenu; etylenu chlorekL1000 ml48,60 
AP-7005azotan srebra; srebra azotan; AgNO3N/S100 g329,54 
250 g719,15
1000 g2351,00
AP-7010azotyn srebra; srebra azotyn; azotan (III) srebra; AgNO2T50 g  
100 g 
250 g 
500 g 
AP-7026cyjanek srebra; srebra cyjanek; AgCNT1 g SILNA TRUCIZNA!!
5 g 
25 g 
100 g 
AS-0061etanol absolutny; alkohol etylowy abosolutny; 99,8%, farm. nieskażony; CH3CH2OH, EtOH, C2H5OHT500 ml78,31 
1000 ml128,53
5 L581,30
10 L1074,78
JH-8830jodek kadmu; jodek kadmowy; kadmu (II) jodek; kadmu jodek; CdI2 cz.d.synt.T10 g szkodliwy!
25 g 
100 g 
500 g 
CH-0445jodek potasu; potasu jodek; jodek potasowy; KI (dawn. KJ)
cz.d.synt.
inne gatunki: lab.; cz.; cz.d.a. (czda); farmaceutyczny; spożywczy
N500 g  
1000 g 
5 kg 
25 kg 
CH-0449płyn Lugola lab.T100 ml szkodliwy!
250 ml 
1000 ml 
2500 ml 
TC-6309jod; jod pierwiastkowy; iodine; I2 (dawniej J2)T50 g51,62 
100 g94,73
500 g148,12
1000 g221,47
TC-6922tellur; TeS1 g36,10 
10 g79,70
25 g118,90
50 g192,50
TC-6925czterochlorek telluru; tetrachlorek telluru; telluru (IV) chlorek; telluru tetrachlorek; TeCl4S1 g49,60 
BM-1109nitrometan; CH3NO2; MeNO2T500 ml82,30może służyć jako paliwo dla modelarzy
1000 ml124,11
5 L529,19
10 L

962,70

AN-05511-bromodekan; bromek decylu; decylu bromek; CH3(CH2)8CH2BrL100 ml45,00 
250 ml70,00
500 ml125,00
1000 ml240,00
AS-0528izobutanol; 2-metylo-1-propanol; 2-metylopropanol; isobutanol; alkohol izobutylowy; (CH3)2CHCH2OH cz.d.synt.T500 ml48,55rozpuszczalnik łatwopalny
1000 ml79,43
4 x 1 L204,60
5 L229,45
BI-3327kwas sulfosalicylowy; kwas 5-sulfosalicylowy; kwas 2-hydroksy-5-sulfobenzoesowy dihydratS100 g41,17 
250 g75,94
500 g132,09
1 kg214,58
SP-7015pięciotlenek tantalu; pentatlenek tantalu; tantalu pentatlenek; ditantalu pentatlenek; Ta2O5 "do ceramiki"N100 g13,62 
500 g61,47
1 kg104,33
3 kg216,24
ER-4149lantan metal; lanthanum; LaS100 g  
250 g 
500 g 
1 kg 
TG-9417gadolin metal; gadolinium; GdS10 g  
25 g 
100 g 
250 g 
TE-6024niob metal; NbN1 g  
2,5 g 
5 g 
10 g 
RE-0407chlorek metylenu; dichlorometan; methylene chloride; metylenu chlorek CH2Cl2T500 ml rozpuszczalnik do ekstrakcji
1000 ml10,95
4 x 1 L 
5 L41,10
GE-8102chlorek potasu; chlorek potasowy; potasu chlorek; KCl cz.d.synt.N100 g10,42 
500 g15,79
1 kg20,45
6 kg104,40
AW-1193orcinol; orcynol; 5-metylorezorcyna; 3,5-dihydroksytoluen monohydratS5 g30,00 
AS-1007N-metylopirolidon; NMP; doskonały rozpuszczalnik w syntezie; bardziej odporny na kwasy i zasady od DMFT100 ml54,80max. 0,1%
wody
500 ml91,50
1000 ml139,50
AS-1009heksametylofosforotriamid; HMPA; heksametylofosforamid; P(O)(NMe2)3T250 ml289,0098%
500 ml495,00
1000 ml788,00
2500 ml1260,00
AX-4494tetranitrometan; TNM; czteronitrometan; C(NO2)4T1 ml125,10Uwaga:
odczynnik wybuchowy
5 ml202,60
25 ml859,00
ZR-9285krzem; krzem pierwiastkowy, pierwiastek krzem; Si proszekT10 g62,10 
100 g176,50
250 g312,83
500 g477,10
ZR-4520kwas 4-aminotolueno-5-sulfonowy; kwas 2-amino-5-metylobenzenosulfonowy; kwas p-toluidyno-2-sulfonowy; kwas 4-metyloanilino-2-sulfonowy; CAS: 88-44-8T1 g29,86Uwaga:
trucizna
10 g92,50
25 g128,39
AX-3812dezoksycholan sodu; deoksycholan sodu; kwas dezoksycholowy sól sodowaN/S50 g79,60 
100 g135,00
250 g240,00
1 kg599,00
AB-7159antypiryna; 2,3-dimetylo-1-fenylo-5-pirazolonS100 g45,90 
250 g85,20
500 g152,00
AN-0023amonu mrówczan; mrówczan amonu; kwasu mrówkowego sól amonowa; metanian amonuS500 g189,00krystaliczny
zaw. wody
poniżej 5%
1000 g285,00
2500 g649,00
5000 g1135,00
AG-4489mrówczan metylu; metanian metylu; metylu mrówczanT500 ml130,00t.wrz.: 32-34
1000 ml195,00
3000 ml565,00
5000 ml907,00
BE-5017chlorek kobaltu; kobaltu chlorek; kobaltu(II) chlorek; kobaltawy chlorek; dichlorek kobaltu; CoCl2*6H2ON100 g48,87K
250 g102,10
500 g172,46
1000 g298,13
BE-5028siarczan kobaltu; kobaltu siarczan; kobaltawy siarczan; kobaltu(II) siarczan; CoSO4*7H2ON100 g45,62K
250 g92,15
500 g161,40
1 kg264,86
FY-1720sodu fluorek; fluorek sodu; NaFT250 g39,44K
500 g58,90
1000 g100,71
2500 g206,07
ZT-2208chlorek ołowiawy; dichlorek ołowiu; dwuchlorek ołowiu; ołowiu(II) chlorek; ołowiu dichlorek; PbCl2T100 g17,49K
1 kg52,14
10 kg297,40
30 kg611,50
DL-01045-chloro-1-fenylo-tetrazolS1 g39,50 
10 g183,00
FM-9001pallad metalicznyN1 g289,00 (*)(*) cena zależy
od cen
metali
na giełdach
5 g1145,00 (*)
10 g2095,00 (*)
50 g9780,00 (*)
SA-0091alkohol izobutylowy; 2-metylo-1-propanolL500 ml25,50 
TT-7775izopropanotiol; merkaptan izopropylowy; 2-hydrotiopropan; 2-propanotiol; 2-propanethioleT25 ml95,00śmierdzi!
250 ml150,00
500 ml220,00
1000 ml340,00
2500 ml499,50
BC-0201albumina wołowaN/S5 g127,00 
AG-9992kwas p-toluenosulfonowyS1 kg  
AG-8991chlorek p-toluenosulfonowyS500 g  
NX-2302trijodek azotu; trójjodek azotu; trijodoamina; NI3 (dawniej NJ3); do syntezyT1 g103,16zaw. dod. ok.
40% wody
wybuchowe
po
wysuszeniu!
odczynnik zalecany w analizie grup acetylowych
5 g285,20
25 g531,00
100 g1094,00
AB-7225eozynaN/S1 g5,90dostępna również jako roztwór
10 g39,47
25 g75,62
AG-0019dibromometan; bromek metylenu; d=2,49 g/mlL5 ml25,00 
25 ml39,80
100 ml58,00
250 ml119,50
500 ml198,90
TT-7710izopropanotiolan sodu; sól sodowa 2-propanotiolu; 2-propanotiolan sodu; sodu izopropanotiolan; sodu 2-propanotiolanS50 g187,50 
100 g250,00
250 g445,90
1000 g999,00
FT-0234siarczek sodu bezwodny; sodu siarczek; Na2ST50 g590,00wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
250 g995,00
1000 g1822,00
GA-2300octan manganawy; octan manganowy (III); octan manganu (III); manganu (III) octan; Mn(OAc)3; Mn(CH3COO)3; bezwodnyS10 g182,00odczynnik do utleniania
25 g299,90
100 g695,60
250 g1043,00
AI-0005sód - piasek; piasek sodowy; Na; średn. max. 3 mm (większość poniżej 0,5 mm), pod ksylenem (możliwe inne rozpuszczalniki: eter dietylowy, THF, dioksan)T1 g63,60 
25 g142,70
100 g295,10
RG-3405oranż b-naftolowy; oranż beta-naftolowy; oranż masłowy; oranż betanoftolowy; oranż II; kwaśny oranż 7; tropeolina OOO nr. 2; oranż olejowy; oranż tłuszczowyS1 g195,00 
5 g278,50
10 g369,00
25 g448,20
RG-3419b-naftalenosulfonian sodu; sodu b-naftalenosulfonian; betanaftalenosulfonian soduS1 g118,90 
5 g298,40
10 g387,50
25 g439,90
TC-6927selen, selenium, SeS1 g  
10 g 
25 g 
100 g 
250 g 
RG-22502,2'-bichinolina; 2,2'-bichinoil; kuproinaN/S5 g291,00 
10 g549,00
25 g1308,00
50 g2543,00
100 g4495,00
250 g9995,00
GT-18101,5-difenylokarbazydN/S5 g39,60 
10 g51,20
25 g120,10
100 g385,00
250 g799,50
1 kg2820,00
FU-4007fosgen; dichlorokarbonyl; dichlorek kwasu węglowego; COCl2; roztwór w toluenie ok. 20% w/v (200 g w litrze)T10 ml298,95SILNA TRUCIZNA!
100 ml481,70
250 ml595,90
500 ml782,50
1000 ml959,00
2500 ml1628,00
PN-1734kwas siarkowy dymiący; oleum, roztwór SO3 w H2SO4; tritlenek siarki w kwasie siarkowym; ok. 25%T10 ml  
25 ml 
50 ml 
100 ml 
500 ml 
1000 ml 
PN-6701trójtlenek siarki; tritlenek siarki; bezwodnik kwasu siarkowego; SO3T5 ml częściowo w postaci polimeru
10 ml 
25 ml 
100 ml 
250 ml 
1000 ml 
PN-6615kompleks pirydyna trójtlenek siarki; Py*SO3T25 g  
50 g 
100 g 
250 g 
500 g 
KF-1222trifluorek boru kompleks z eterem; BF3 * Et2O; eterat trójfluorku boru; trójfluorek boru:eter dietylowy (1:1)T10 g  
100 g 
500 g 
1000 g 
PW-0034trichlorometylosulfenylu chlorek; Cl3C-SCl; perchlorometylomerkaptan; CCl4S; trichloro-chlorotiometan; gęstoć: 1,7T1 ml49,00 
10 ml105,50
100 ml539,00
1000 ml1789,00
AN-9001niklu chlorek; niklu (II) chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2 bezwodnyN/S5 g184,60 
25 g269,00
100 g395,00
500 g989,50
GT-30092,4,6-tribromofenolN/S1 g  
10 g 
100 g 
500 g 
SP-0012metyloamina; MeNH2; aminometan; CH3NH2T100 ml296,00uwaga skroplony gaz w ampule
NG-5103kuminaldehyd; aldehyd kuminowy; aldehyd kumenowy; 4-izopropylobenzaldehydL10 ml51,20 
50 ml96,70
100 ml175,00
PW-2291siarczek sodu dwuwodny techn.; Na2S*2H2O; max 40% wody (min 60% Na2S bezw.)T100 g17,75wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
250 g31,40
1000 g49,80
ML-0045metyloamina roztwór w wodzie min 40%T250 ml89,15 
500 ml139,40
1000 ml212,10
2500 ml327,30
KK-6700N-metylo-p-toluenosulfonamid; N-metylo-p-toluenosulfamidS100 g  
250 g 
500 g 
KD-0633N-metylo-N-nitrozo-p-toluenosulfonamid; do bezp. wytwarzania diazometanuT50 g diazometan wytwarza się tak jak z odczynnika Diazald(R)
250 g 
500 g 
YN-1844chlorek tributylocyny min 95%; chlorotributylostannan; tributylocyny chlorek; Bu3SnClT10 ml K
toksyczne
50 ml 
250 ml 
HB-0990fosfor czerwony PS1 kg348,60 
3 kg782,15
5 kg1197,95
WF-6221p-toluenosulfonamid; p-toluenosulfamid; 4-toluenosulfonamid; amid kwasu p-toluenosulfonowego; amid kwasu 4-metylobenzenosulfonowego; CH3C6H4SO2NH2T250 g K
1 kg 
5 kg 
AT-3010trójchlorek złota; trichlorek złota; złota(III) chlorek; AuCl3
również jako roztwór a eterze
S1 g  
10 g 
25 g 
IM-5602chloran potasu; potasu chloran; KClO3 techn.N/S1 kg40,80K
5 kg178,55
10 kg292,76
25 kg397,80
HB-0978trójsiarczek czterofosforu; P4S3; seskwisiarczek fosforu; siarczek fosforu (II i III); fosforu siarczek techn.S1 kg497,50do wyrobu zapałek łatwozapalnych
(ceny negocjowalne)
10 kg3145,60
25 kg5589,50
50 kg

9479,00

100 kg14795,00
SL-5603kwas chlorosulfonowy; chlorosulfonowy kwasT5 ml48,70 
100 ml89,30
500 ml159,10
1000 ml239,80
6 x 1000 ml1234,40
AF-0051naftalen; C10H8S25 g9,85 
250 g41,40
1 kg93,75
MP-1201magnez proszek; magnez metaliczny; magnez metal; MgS100 g  
500 g 
1 kg 
AW-02041-naftyloamina; 1-aminonaftalen cz.d.a.T50 g98,30 
100 g156,40
500 g654,82
MP-1455magnezu tlenek; tlenek magnezu; MgO; magnezja; cz.d.a. (czysty do analiz)S1 kg973,50czda: min. 97,5%
Cl: max. 0,01%
SO4: max. 0,01%
Ba: max. 0,005%
Pb: max. 0,005%
Ca: max. 0,02%
Fe: max. 0,005%
10 kg6.385,00
25 kg12.942,00
MP-1459magnezu tlenek super czysty (super czysty) s.cz.S5 kg8.935,50sp.cz.: min. 99%
Cl: max. 0,005%
SO4: max. 0,005%
met. cięż.: max. 0,003%
Ca: max. 0,01%
Ba, Fe: max. 0,005%
10 kg11.989,00
25 kg21.965,00
MP-1207glin proszek; aluminium proszek; AlS100 g  
500 g 
1 kg 
PP-3401polichlorek winylu; PCW, PCV, PVC proszek, polyvinyl chlorideS100 g  
500 g 
1 kg 
PP-3402-20teflon proszek; PTFE; politetrafluoroetylen; tarflen; proszekN10 g29,70 
100 g116,20
250 g148,25
PP-3402-01PTFE mikroproszek 1-3 mikrony; (CF2-CF2)n; (CF2)n; (C2F4)nS100 g  
500 g 
2,5 kg 
PR-3551miedź proszek; copper; miedź metaliczna; CuN10 g95,31 
100 g186,73
250 g290,46
TE-5404grafit proszek; węgiel; CS500 g  
1 kg 
2,5 kg 
AW-7009tiofluoresceina cz.d.a.S1 g51,63 
5 g207,40
25 g854,90
GY-7221benzoesan baru; baru benzoesan cz.; Ba(PhCOO)2; Ba(C6H5COO)2T10 g133,20odczynnik pomocniczy w chemii cukrów
100 g589,40
500 g944,50
IH-0201siarkowodór roztwór w wodzie; H2S; 0,01 mol/lT10 ml229,10trucizna! mierdzące!
100 ml387,30
250 ml598,00
IH-3559kwas fosforowy 90% - 95%; kwas ortofosforowy; H3PO4; 90% kwas fosforowy stężonyT500 ml194,80100% kwas fosforowy droższy o 25%
1000 ml298,40
6 x 1000 ml1458,00
SE-4502etanolan sodu roztwór w etanolu; etoksylan sodu; etoksysód; sodu etanolan; etanolu sól sodowa; EtONa; NaOEt; C2H5ONaroztwory: od 10 do 300 g/l; od 0,15 do 4,4 mol/lT10 g119,00ceny w przeliczeniu na zawartoć suchego etanolanu sodu
silna zasada organiczna
50 g159,10
100 g204,50
300 g465,60
500 g693,20
2500 g1874,00
HK-8905kwas fluorosulfonowy min 95%; FSO3HT100 ml1290,00kaucja za opakowanie: 990 zł
500 ml4380,00
1000 ml6390,00
RG-4020chrysen; chryzen; chryseneS1 g45,10 
10 g368,10
100 g 
SM-14..odczynnik metalurgiczny; odczynniki do badania stali; mieszaniny do trawienia stali; odczynnik do badania makrostruktury stopów żelaza i stali oraz do ujawniania mikrostruktury stali
lista wszystkich odczynników zestawiona jest poniżej
T100 ml odczynnik Jacewicza,
Anczyca, Oberhoffera, Adlera, Fry, Nital, Pikral i inne
250 ml 
1000 ml 
SM-1401odczynnik JacewiczaT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1402odczynnik OberhofferaT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1403odczynnik AdleraT500 ml  
1000 ml 
2500 ml  
SM-1404odczynnik FryT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1405Nital; NITAL-5 lub NITAL-8; odczynnik do badań staliT500 ml  
1000 ml 
2500 ml  
SM-1406PIKRAL; odczynnik do trawienia (do badań stali)T500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1415odczynnik Tuckera; odczynnik do badań staliT500 ml żrący!
toksyczny!
1000 ml 
2500 ml  
SM-1416odczynnik Heyna; odczynnik do trawienia (odczynnik metalograficzny)T500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1418odczynnik Baumana; odczynnik do badań staliT500 ml żrący!
toksyczny!
1000 ml 
2500 ml  
BW-8302
[13472-45-2]
wolframian sodu; wolframian sodowy; sodu wolframian uwodniony; Na2WO4*2H2OT100 g  
500 g 
1000 g 
NJ-3917węglan magnezu; magnezu węglan MgCO3 (częciowo zasadowy) cz.d.a.N/S100 g80,73 
500 g248,15
1 kg 418,60
NJ-3947węglan magnezu; magnezu węglan; węglan magnezowy (niezasadowy) MgCO3 cz.d.a.N/S500 g982,40odczynnik może zawierać wodę krystalizacyjną (sól trójwodna)
1 kg1598,00
2,5 kg 
TT-0017ołowiu tlenek; tlenek ołowiawy; tlenek ołowiu(II); PbOS250 g48,19związek szkodliwy
500 g61,05
1 kg85,65
IA-0367kwas cytrynowyN1 kg10,45opakowania: worki PE
10 kg78,20
25 kg161,95
FF-0401disiarczek selenu; selenu dwusiarczek; siarczek selenu; selenu siarczek; SeS2 składnik szamponów przeciwłupieżowychN/S10 g72,20odczynnik szkodliwy
100 g507,80
1 kg1973,50
5 kg7285,00
MH-9001Mieszanina Eschki (do oznaczania siarki) cz.d.a. (sp. cz.)S5 kg2962,00Zaw.:
MgO: 68-72%
Na2CO3+MgO: min. 99%
S: max. 0,005%
Cl: max. 0,01%
10 kg5054,90
25 kg9468,60
DM-7001niklu karbonylek; Ni(CO)4; nickel tetracarbonylT10 g odczynnik toksyczny!!! ciecz nisko wrząca; wydziela tlenek węgla CO (czad)
Opakowanie: butla stalowa (kaucja: 285 zł); opłata za wypożyczenie butli: 20 zł/m-c
450 g 
1 kg 
TH-1031toru azotan; azotan toru; toru (IV) azotan; Th(NO3)4*xH2O (x=3-6)T100 mg Substancja pod specjalnym nadzorem
250 mg 
500 mg 
TH-1032toru węglan; węglan toru; toru (IV) węglan; Th(CO3)2T100 mg Substancja pod specjalnym nadzorem
250 mg 
500 mg 
TF-0035miedzi siarczan; CuSO4*5H2O; siarczan miedziowy; miedzi (II) siarczan; siarczan miedzi (II) uwodniony (niebieski) cz.N/S100 g8,70pakowany w słoje lub worki PE
1 kg29,81
5 kg108,65
TF-0049miedzi siarczan bezwodny; CuSO4; siarczan miedziowy bezw.; miedzi (II) siarczanN/S500 g75,30 
1 kg95,80
5 kg397,40
GM-4622ceru siarczan; siarczan cerowy; ceru (IV) siarczan; Ce(SO4)2*4H2O cz.d.a.S100 g156,50 
500 g653,20
1 kg1143,00
EM-0330-10cyrkonu azotan uwodn.; azotan cyrkonu uwodniony; cyrkonu(IV) azotan uwodniony; Zr(NO3)4 * 5H2OT   
  
  
ED-6702azotan cyrkonylu uwodniony; oksyazotan cyrkonu; tlenoazotan cyrkonu; cyrkonu(IV) tlenek diazotan;
ZrO(NO3)2 * xH2O x=2-6
T10 g  
50 g 
100 g 
EM-0330-01cyrkonu azotan bezwodny; azotan cyrkonu; Zr(NO3)4T   
  
  
HP-8990wapń metaliczny cz.; Ca wapń metal 99%T100 g177,12 
500 g374,30
1 kg594,93
RG-8701niklu chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2*6H2O techn.N/S1 kg21,50 
5 kg91,20
10 kg167,10
EZ-6290aldehyd 4-etoksybenzoesowy; 4-etoksy-benzaldehydT10 g714,38
25 g1580,10
100 g4536,20
CE-3702chlorek allilu, allilu chlorek, 1-chloro-2-propen, CH2=CH-CH2-Cl, cz.T500 ml48,73K
1000 ml72,15
4 x 1000 ml227,52
od CW-0200 do CW-999wzorce amin kancerogennych czystość min. 97% (GC); aminy kancerogenne; aniliny; aminy aromatyczneT500 mg pakowane w fiolki z uszczlką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
1 g 
5 g 
od FG-0070
do FG-0599
wzorce węglowodorów aromatycznych czystość min. 97% (GC); węglowodory aromatyczneT500 mg pakowane w fiolki z uszczlką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
1 g 
10 g 
TA-5601potasu siarczek; siarczek potasu K2S uwodnionyT100 g  
250 g 
500 g 
TA-5606potasu siarczek; siarczek potasu K2S bezwodnyT25 g  
100 g 
250 g 
TA-5731litu siarczek; siarczek litu Li2S uwodnionyT25 g  
100 g 
250 g 
TA-5732litu siarczek; siarczek litu Li2S bezwodnyT25 g  
50 g 
100 g 
88-3801keten; etenon; ok. 1% roztwór w cykloheksanieT10 ml331,70Przechowywać w niskiej temp. (-30 ºC)
Zawiera inhibitor, pod azotem
TOKSYCZNY
Skrajnie łatwopalny
100 ml1228,60
1000 ml 3219,50
88-3801keten; etenon; ok. 1% roztwór w dioksanieT100 ml Przechowywać w niskiej temp. (-30 ºC)
Zawiera inhibitor, pod azotem
TOKSYCZNY
Skrajnie łatwopalny
500 ml 
1000 ml 
RE-0221nonylofenol; p-"nonylo"fenol; p-nonylo fenol mieszanina izomerów; p-izo-nonylofenolT10 g8,90 
100 g28,50
500 g67,30
CS-1002kadmu siarczan; siarczan kadmuS1 g5,00 
250 g 
1 kg 
EU-19302-naftyloamina, beta-naftyloamina; 2-aminonaftalen
cz. do syntezy
T25 g w ofercie również odczynnik cz.d.a.
100 g 
500 g 
BE-4780tlenek berylu; berylu tlenek; berylu(II) tlenek; tlenek berylowy; beryllium oxide; BeON/S10 g  
100 g 
250 g 
CE-0910diizobutyloketon; diisobutylketone; 2,6-dimetylo-4-heptanonT25 ml119,10 
100 ml234,50
250 ml355,80
ND-4503dibutyloketon; 5-nonanon; dibutylketoneT10 ml  
25 ml 
100 ml 
GD-0338gal metaliczny; gallium; gal metal; Ga +99,99%; temp. topn. 30 ºC; low priceT125 g  
250 g 
1000 g 
GD-0345tlenek galu; galu tlenek; galu(III) tlenek; Ga2O3T100 g  
250 g 
1000 g 
FD-0841
[20816-12-0]
czterotlenek osmu; osmu(VIII) tlenek; tetratlenek osmu; osmu tlenek; osmu tetratlenek; osmu (VIII) tlenek; osmium tetroxide; osmium tetraoxide; OsO4T50 mg  
100 mg 
500 mg 
RC-5933chlorek cezu; cezu chlorek; CsClN/S10 g  
25 g 
100 g 
LA-0501wersenian sodowo-żelazowy; EDTA-Na,Fe(III)N/S25 g  
100 g 
250 g 
ND-9905kwas wersenowy; EDTA-H4S100 g  
250 g 
1 kg 
GA-1202chlorek trimetylosililowy; chlorotrimetylosilan; TMS-ClT10 ml  
25 ml 
100 ml 
HD-0001nadrenian amonu; NH4ReO4; amonu nadrenianS2,5 g140,94nadrenian do syntezy związków renu; do syntezy związków renoorganicznych
10 g397,85
25 g804,60
HA-4158kwas hialuronowy; hyaluronic acid; hyaluronan
dostępny jako roztwór wodny (także w postaci jałowej - aseptyczny)
L50 mg   
100 mg 
500 mg 
HA-4195hialuronian sodu; sodu hialuronian; hialuronian sodowy; kwas hialuronowy - sól sodowa; sól sodowa kwasu hialuronowego; sodium hyaluronateL50 mg  
250 mg 
500 mg 
SE-4021chlorek amonu; amonu chlorek; NH4Cl; sól amonowa kwasu solnego; techn.N5 kg31,40 
10 kg58,45
25 kg103,20
PF-6505antymonu siarczek; siarczek antymonu; pięciosiarczek antymonu; antymonu(V) siarczek(II); Sb2S5S100 g  
250 g 
500 g 
TA-9920N,N-dimetyloanilina; fenylodimetyloamina; dimetyloaminobenzen; Ph-N(Me)2; rozpuszczalnik do syntezT500 ml72,30 
1000 ml114,50
2500 ml228,00
NA-5059tlenosiarczek węgla; siarczek karbonylu; siarczek tlenek węgla, carbon oxide sulfide; karbonylu siarczek, carbonyl sulfide; COS; O=C=S; gaz
istnieje możliwoć przygotowania roztworów w takich rozpuszczalnikach jak:
czterochlorek węgla, heksan, chloroform, chlorek metylenu, eter dietylowy, toluen
T1 g833,50gaz w butli pod cinieniem (skroplony)
kaucja za butlę: 420 zł
wynajem butli: 29 zł/m-c netto
K
5 g1378,10
25 g2482,00
SS-0308dichlorek siarki; siarki dwuchlorek; chlorek siarki (II); SCl2; Cl-S-ClT100 g K
250 g 
500 g 
SS-0402monochlorek siarki; disiarki dichlorek; siarki jednochlorek; siarki monochlorek; S2Cl2 (SCl);
Cl-S-S-Cl
T100 g K
250 g 
500 g 
SE-0992eter difenylowy; eter fenylowy; difenylowy eter; difenylooksan; fenoksybenzen; fenyloksybenzen; diphenyl ether; Ph-O-PhT100 g9,74K
250 g20,28
500 g37,91
FS-5417
[85-85-8]
1-(2-pirydylazo)-2-naftol; PAN; wskaźnikT1 g209,83K
5 g385,46
10 g692,10
SC-7705selenian sodowy; selenian disodowy; sodu selenian(VI); NaSeO4 T10 g T
25 g 
100 g 
PL-3078benzaldehyd; benzaldehyde; fenyloformaldehyd; formylobenzen; Ph-CHOT10 ml K
500 ml 
1000 ml 
RB-0031skand metal; skand metaliczny; skand pierwiastkowy; Sc min. 99%N5 g  
25 g 
100 g 
TH-2099wanadu tlenek; wanadu pięciotlenek; wanadu pentatlenek; vanadium pentoxide; wanadu(V) tlenek(II); bezwodnik kwasu wanadowego; V2O5N25 g  
100 g 
250 g 
SC-0708selenu czterochlorek; czterochlorek selenu; tetrachlorek selenu; selenu tetrachlorek; SeCl4T10 g  
25 g 
100 g 
AR-1040acetylenek miedzi; miedzi acetylenek; acetylenek miedziawy; acetylenek miedzi(I); węglik miedzi; stabilizowana zawiesina w wodzie lub innym rozpuszczlniku (dioksan, THF, DMF); Cu2C2*H2ON100mg Uwaga: po wysuszeniu środek wybuchowy
wzorzec do analizy acetylenu
500mg 
10 g 
LF-0018fluorek litu; litu fluorek, LiFT25 g  
100 g 
250 g 
CC-1103cyny czterochlorek; czterochlorek cyny; chlorek cynowy; cyny(IV) chlorek; SnCl4 bezwodny; ciecz; dymiącyT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
PD-0545krzemian miedzi; krzemian miedziowy; miedzi(II) krzemian; CuSiO3 (*xH2O)T10 g  
100 g 
250 g 
TE-9803odczynnik Drabkina; Drabkin's reagent; zawiera cyjankiT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
TA-0944węglan baru; baru węglan cz. d. synt.T250 g  
500 g 
1 kg 
5 kg 
TZ-1419-25chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 25%
do wytwarzania ClO2 (dwutlenek chloru; ditlenek chloru)
T500 ml92,37 
1000 ml154,48
5 L346,03
20 L941,78
TZ-1419-80chloryn sodu, chloran(III) sodu; sodium chlorite; NaClO2; 80%T250 g  
500 g 
1 kg 
3 kg 
TZ-1419-28chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 28-29%T500 ml  
1000 ml 
5 L 
20 L 
SH-5074antymon metal; SbT50 g  
100 g 
500 g 
1 kg 
ZR-9758kalces wsk.T5 g31,93 
10 g39,80
25 g89,14
100 g328,06
GE-0992czerń eriochromowa T wsk.T1 g10,95 
100 g79,58
500 g271,25
1 kg482,08
ZF-4407odczynnik EhrlichaT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
2500 ml 
GT-93051-bromonaftalenT10 ml  
25 ml 
100 ml121,94
500 ml421,63
BP-4642azotan ołowiawy; ołowiu (II) azotan; Pb(NO3)2T100 g  
500 g 
1 kg 
3 kg 
FT-9825fluorek amonu; NH4FT10 g  
100 g 
500 g 
1000 g 
NX-9769odczynnik KelleraT250 ml  
500 ml 
1000 g 
NL-5083płyn BouinaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NX-9055odczynnik SchweizeraT10 ml  
100 ml 
500 ml 
NC-0774płyn HaynesaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
FB-7118odczynnik MolishaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
ZA-8514płyn NessleraT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
KX-3307odczynnik FehlingaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
BB-6036odczynnik MarquisaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NS-0522odczynnik Duquenois'a (reakcja-test Duquenois'a)T10 ml  
100 ml 
500 ml 
KF-7792odczynnik TollensaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NX-0049odczynnik GriessaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
ND-8006odczynnik MeckaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
TH-9151odczynnik LucasaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
LC-1005odczynnik von UrkaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
GC-9064odczynnik Helliga; płyn Helliga (wsk.)T10 ml  
100 ml 
500 ml 
TU-9135azydek sodu; sodu azydek; triazotek sodu; trójazotek sodu; sodium azide; NaN3 cz.d.synt.T250 g  
500 g 
1 kg 
5 kg 
FM-2208azotek boru; boru azotek; boron nitride; BN; proszekT10 g  
100 g 
500 g 
NE-3721lumogalion; lumogallion; odczynnik do fluorymetrycznego oznaczania galu (Ga), glinu (Al) i innych metaliT400 mg  
1 g 
5 g 
25 g 
TA-7781oksycyjanek rtęci; tlenocyjanek rtęci; rtęci (II) cyjanek tlenek; mercury oxycyanide; mercury oxide cyanide; mercury (II) oxycyanide 33%; NC-Hg-O-Hg-CN; Hg2O(CN)2; stabilized by mercury cyanide 67%; extra pure
CAS: [1335-31-5]
T25 g  
250 g 
1 kg 
TA-7783cyjanek rtęci cz.d.a.; rtęci (II) cyjanek; mercury cyanide; mercury (II) cyanide; extra pure
CAS: [592-04-1]
T250 g  
500 g 
1 kg 
2,5 kg 
TH-1812ciecz referencyjna; ciecz kalibracyjna o gęstości 2,0 g/mlT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
PT-2325chloroplatynian potasowy; potasu chloroplatynian; heksachloroplatynian potasowy; potasu heksachloroplatynian (IV) cz.T500 mg  
1 g 
5 g 
10 g 
MP-1115eikonogen; kwas 4-amin-3-hydroksy-1-naftaleno-sulfonowyT1 g  
5 g 
25 g 
BE-1427
[11103-72-3]
czerwień rutenowa, ruthenium red; ruthenrot; tlenochlorek rutenowo amonowy; rutenu amonu tlenek chlorek; amonowo-rutenowy tlenochlorek; [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6T500 mg  
1 g189,31
5 g 
10 g 
UV-5594
[7803-55-6]
metawanadan amonowy; wanadan amonu; ammonium metavanadate; NH4VO3T1 g  
5 g 
25 g 
NA-6302zieleń kobaltowa; zieleń Rinmanna; cynkan kobaltu; tlenek cynkowo-kobaltowy; cobalt green; CoZnO2; CoO*ZnOT10 g198,47 
100 g305,13
250 g498,40
UI-9295węglik krzemu; silicon carbide; krzemowęgiel; krzemu węglik; proszek SiCT250 g  
1 kg 
3 kg 
AG-8813
[109-86-4]
2-metoksyetanol; 2-methoxyethanol; eter monometylowy glikolu etylenowego; CH3-O-CH2-CH2-OH; C3H8O2; cz.d.synt.T500 ml81,17 
1000 ml117,52
5000 ml481,20
FE-9026winian antymonylo-potasowy; antymonylu potasu winian; winian antymonylo-potasowy; C4H4KO7Sb*1/2H2O; cz.d.synt.T25 g69,40 
100 g134,93
250 g206,14
AT-1821fluoresceina lab.T100 g73,17 
250 g167,55
500 g302,96
SS-8041kwas salicylowy cz.; kwas o-hydroksybenzoesowy; C6H4(OH)COOHT250 g  
500 g 
1000 g 
AS-8042kwas acetylosalicylowy; kwas o-acetoksybenzoesowy; kwas 2-acetoksybenzoesowy; C6H4(OAc)COOHT100 g  
500 g 
1 kg 
TA-7001alkohol izoamylowy; 3-metylo-1-butanol; (CH3)2CHCH2CH2OHT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
AR-0005woda królewska; aqua regia; mieszanina do roztwarzania złota i metali szlachetnych; dwuskładnikowaTkpl. 100 ml zestaw składa się z dwóch butelek; podano ilość preparatu po zmieszaniu obu składników
kpl. 250 ml 
kpl. 500 ml 
NI-5001pięciotlenek azotu; azotu pięciotlenek; azotu pentatlenek; bezwodnik azotowy; N2O5; do syntez
proponujemy również roztwory w nastepujących rozpuszczalnikach:
chloroform, czterochlorek węgla
T1 g204,60transport i magazynowanie w temp. -78 ºC
Preparat szybko się rozkłada!
10 g342,50
25 g593,10
GE-3257kwas jodowodorowy; jodowodór roztwór w wodzie; hydrogen iodide; hydriodic acid; HI (dawniej HJ); do syntez 40% (dostępne również w wyższej cenie roztwory do 65%)T500 ml  
1000 ml 
6 x 1000 ml 
AS-8802potasu nadjodan; nadjodan potasu; potasu jodan(VII); potasium periodate; KIO4; do syntezT10 g do chemii cukrów
25 g 
100 g 
CR-0062chromian srebra; srebra chromian (VI); Ag2CrO4T10 g249,35 
100 g962,10
250 g1579,80
CD-7021mrówczan glinu; glinu mrówczan; sól glinowa kwasu mrówkowego; Al(HCOO)3T25 g  
100 g 
250 g 
TA-3306woda eterowa; nasycony roztwór eteru dietylowego w wodzie; eter dietylowy r-r w wodzie (20 ºC); Et2O; C4H10O; (C2H5)2O cz.d.a.L100 ml229,12 
500 ml287,50
1000 ml393,45
ZN-8353chlorek cynku; dichlorek cynku; cynku (II) chlorek; dwuchlorek cynku; cynku dichlorek; ZnCl2 bezwodny zbrylony (bezw.) cz.d.synt.T500 g17,80 
1000 g24,15
18 kg218,70
CL-2044czterochlorek tytanu; tytanu czterochlorek; tetrachlorek tytanu; tytatanu(IV) chlorek; TiCl4 bezwodny (bezw.)T100 ml K
500 ml 
1000 ml 
FE-1045czteroboran sodu 10-wodny; sodu tetraboran kryst.; boraks; borax; tetraboran sodu; sodu czteroboran; Na2B4O7*10H2O cz. lub do fotografiiT500 g25,83 
1000 g32,95
4 kg106,50
GA-4026octan 2-butoksyetylu; 2-butoxyethyl acetate; 1-(2-acetoksyetoksy)-butan; C4H9OCH2CH2OAcT10 ml T
500 ml 
1000 ml 
ZJ-6514acetaldehyd; aldehyd octowy; etanal; odczynnik skroplony; CH3CHO
uwaga: przechowywać w lodówce
temp. wrz. ok. 20 st. C
T25 ml T
100 ml 
250 ml 
ZN-7083octan cynku; cynku octan uwodn.; octan cynku dwuwodny; Zn(OAc)2*2H2OT10 g11,60K
500 g15,38
1000 g21,40
CL-1744cyrkonu tetrachlorek; czterochlorek cyrkonu; cyrkonu czterochlorek; cyrkonu (IV) chlorek; ZrCl4 bezwodnyT25 g K
100 g 
250 g 
FZ-7108etyloamina; aminoetan; ethylamine; monoetyloamina; EtNH2; do syntez; roztwór 70%T100 ml28,46K
1000 ml112,35
5000 ml317,20
CU-2024izoheksan mieszanina węglowodorów; C6H14L500 ml K
1000 ml 
2500 ml 
RY-2092kwas masłowy; kwas butanowy; butyric acid; CH3CH2CH2COOH; C4H8O2
cuchnący!
T100 ml158,46K
500 ml273,97
1000 ml417,20
BV-0349kwas walerianowy; kwas pentanowy; kwas butylokarboskylowy; CH3CH2CH2CH2COOH; C5H10O2T100 ml K
250 ml 
1000 ml 
CD-1430kwas mrówkowy; kwas metanowy; kwas hydrokarboksylowy; kwas formylowy; formic acid; 99%; HCOOH
dostępny w stężeniach: 0,5%; 3%; 15%; 80%; 85% oraz innych na życzenie
T500 ml K
1000 ml 
10 L 
DR-9917
[999-97-3]
heksametylodisilazan; hexamethyldisilazane; (CH3)3Si-NH-Si(CH3)3T10 ml K
25 ml 
100 ml 
KX-0983indygokarmin barwnikT10 g K
100 g 
250 g 
DP-1257kwas amidosulfonowy; kwas aminosulfonowy; kwas amidosiarkowy; kwas aminosiarkowy; amid kwasu siarkowego; NH2-SO2-OH; H3SNO3T500 g K
1 kg 
2,5 kg 
RU-19091,3-dimetylonaftalen; 1,3-dimethylnaphthalene 99%T1 g K
10 g 
25 g 
CS-5271ind metal; indium; InT10 g K
50 g 
250 g 
SN-8479cez metal; cez metaliczny; cesium; caesium metal; CsT1 g K
5 g 
100 g 
SP-1608hafn metal; hafnium
proszek, kawałki, wióry, pręty
T1 g K
5 g 
10 g 
DE-5873węglan niklu bezwodny; niklu węglan bezwodny; węglan niklawy; niklu(II) węglan; cz.d.synt.; NiCO3; nickel carbonate anhydrousT100 g K
250 g 
500 g 
DE-5822węglan niklu uwodn.; węglan niklawy 6-wodny; nickel carbonate hydrate; nickel carbonate hexahydrate; NiCO3*6H2OT100 g K
250 g 
500 g 
DZ-2178
[557-19-7]
cyjanek niklu; cyjanek niklawy; cyjanek niklu(II); niklu(II) cyjanek; nickel cyanide; Ni(CN)2T100 g K
250 g 
500 g 
DX-0064
[14220-17-8]
cyjanoniklan potasowy; cyjanek niklawo-potasowy; niklu(II) dipotasu cyjanek; potassium nickel cyanide; potassium tetracyanonickelate; K2[Ni(CN)4]; K2Ni(CN)4T100 g K
250 g 
500 g 
PH-5041Odczynnik Clerici'ego; roztwór Clerici'ego; płyn Clerici'ego; Clerici solutions; ciecz o gęstości 4,25 g/ml (roztwór wodny o najwyższej gęstości)T100 ml TRUCIZNA!
K
250 ml 
1000 ml 
TY-0925octan talu; octan talawy; octan talu(I); talu(I) octan; thallium acetate; Tl(OAc); CH3COOTlT10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TC-5382czterochlorek ołowiu; ołowiu(IV) chlorek; lead tetrachloride; tetrachlorek ołowiu; chlorek ołowiowy; PbCl4T1 g2984,38WYBUCHOWE!
K
5 g6739,42
10 g9551,94
AE-5989brazilina; brazilin, ekstrakt naturalny z drzewa brazilwood; barwnik naturalnyT1 g794,26 
5 g2209,67
25 g6308,55
RH-5583jodometan; jodek metylu; iodomethane; methyl iodide; CH3IT100 ml K
250 ml 
1000 ml 
GZ-9016dijodometan; dwujodometan; jodek metylenu; methylene iodide; diiodomethane; CH2I2T10 ml K
25 ml 
100 ml 
ZE-2009balsam kanadyjski do mikroskop.T100 ml K
250 ml 
1000 ml 
VZ-5683olej wazelinowy, olej parafinowy wysokiej czysościT10 ml63,11K
250 ml85,37
500 ml148,90
1000 ml261,03
5 L510,42
TF-5138mrówczan talu; mrówczan talawy; mrówczan talu(I); talu(I) mrówczan; thalium(I) formate; Tl(OOCH); HCOOTlT10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TC-0984malonian talu; malonian talawy; malonian talu(I); talu(I) malonian; metanodikarboksylan talu(I); thallium malonate; Tl2CH2(COO)2T10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TV-8832kwas węglowy; carbonic acid; H2CO3; roztwór wodny ok. 0,1-0,15%
dostępne także roztwory: 0,5%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15% (w przeliczeniu na bezwodnik)
T5 ml971,52K
100 ml2531,84
500 ml4811,79
SC-0071ortowęglan etylu; ortowęglan etylowy; czteroetoksymetan; tetraetoksymetan; tetraethyl orthocarbonate; ethyl orthocarbonate; tetraetyloxymethane; tetraethoxymethane; C(OEt)4T100 g ŁATWOPALNE!
K
250 g 
1000 g 
SA-0079ortowęglan metylowy; ortowęglan czterometylu; czterometoksymetan; tetrametoksymetan; ortowęglan metylu; methyl orthocarbonate; tetramethyl orthocarbonate; tetramethoxymethane; C(OMe)4T100 ml K
500 ml 
4000 ml 
DS-5008ortomrówczan etylu; ortomrówczan trójetylowy; ortomrówczan trójetylu; ortomrówczan trietylu; triethyl orthoformate; triethyloxymethane; triethoxymethane; CH(OEt)3T100 ml ŁATWOPALNE!
K
250 ml 
1000 ml 
EB-7738tlenek dysprozu; trójtlenek dysprozu; tlenek dysprozu (III); dysprosium oxide; Dy2O3T1 g  
5 g 
500 g 
GC-6104tlenek holmu; holmium oxide; tlenek holmu(III); Ho2O3; do badań paramagnetyzmuT1 g 
5 g 
250 g 
PU-7491tlenek europu; europu(III) tlenek; europium oxide; Eu2O3T1 g  
5 g 
500 g 
TM-6813
[1314-36-9]
tlenek itru; itru(III) tlenek itrowy; ytrium oxide; Y2O3T1 g 
5 g 
250 g 
KV-8815
[7440-69-9]
bizmut metal; bizmut metaliczny; bismuth; BiT10 g  
250 g 
2500 g 
TI-1176kadm metaliczny; cadmium; CdT100 g 
500 g 
2500 g 
CX-4327o-nitrofenol; 2-nitrofenol; 1-hydroksy-2-nitrobenzen; o-nitrophenol; C6H5NO2T10 g  
25 g 
500 g 
TFG-0217kwas siarkawy; kwas siarkowy(IV); kwas siarkowy(4); sulfurous acid; 8-10% r-r wodny; H2SO3T100 ml894,27
250 ml1275,08
500 ml1934,82
WA-8175
[120-51-4]
benzoesan benzylu; benzyl benzoate; C6H5COOCH2C6H5; C14H12O2T100 g  
500 g 
5 kg 
TI-0227N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; N-bromosuccinimide; NBS; C4H4BrO2T100 g 
500 g 
2,5 kg 
WH-7435
[10450-59-6]
siarczan cerawy uwodn; siarczan ceru(III); Ce2(SO4)3*8H2OT1 g  
5 g 
500 g 
TY-0293chlorek rubidu; chlorek rubidowy; rubidu(I) chlorek; rubidium chloride; RbClT1 g 
5 g 
250 g 
WR-0027pinenomerkaptan (mieszanina izomerów); pinenemercaptan (mixture of isomers)T100 g  
500 g 
2,5 kg 
EK-1006
[544-92-3]
cyjanek miedziawy; cyjanek miedzi(I); miedzi(I) cyjanek; cuprous cyanide; CuCNT250 g Trucizna
1 kg 
10 kg1489,31
EK-1083
[143-33-9]
cyjanek sodowy; cyjanek sodu; sodu cyjanek; sodium cyanide; NaCN; cz.d.synt.T25 g  Trucizna!
1 kg 
25 kg 
EK-1146mieszanina cyjankowa do miedziowania elektrolitycznego; zaw. cyjanek miedziawy, cyjanek sodu, cyjanek potasu; CuCN + KCN + NaCNT100 g Trucizna!
1 kg 
10 kg1162,85
XT-5381
[99685-96-8]
fulleren C60; fullerene-C60; BuckminsterfullereneT500 mg  
2,5 g 
100 g 
WA-9522grafen proszek; graphene powder; nanopłytki; CT100 mg  
500 mg 
25 g 
XG-6750
[7782-41-4]
fluor; fluorine; F2T1 kg TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
2,5 kg 
30 kg 
XG-6781
[7664-39-3]
fluorowodór; fluorek wodoru; wodorek fluoru; hydrogen fluoride; HFT100 g TRUCIZNA!
2 kg 
25 kg 
XC-6821
[7637-07-2]
trójfluorek boru; boru(III) fluorek; fluorek borowy; boron trifluoride; BF3T250 g TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
1 kg 
8 kg 
DB-6049
[32248-43-4]
jodek samarawy; dwujodek samaru; dijodek samaru; jodek samaru(II); samaru(II) jodek; samarium iodide; SmI2; cz.d.synt.T1 g  
25 g 
250 g 
XV-8194
[7783-07-5]
selenowodór; wodorek selenu; selenek wodoru; hydrogen selenide; H2SeT100 g TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
2,5 kg 
10 kg 
TZ-0994
[17702-41-9]
dekaboran; czternastowodorek dziesięcioboru; decaborane; B10H14T10 g TRUCIZNA! ŁATWOPALNE!
25 g 
1 kg 
ZP-2067
[460-19-5]
dwucyjan; cyjan; dicyjan; nitryl szczawiowy; dwunitryl kwasu szczawiowego; oksalidinitryl; oksalonitryl; dicyane; cyane; NCCN; (CN)2T25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
może polimeryzować
1 kg 
5 kg 
TX-8548
[506-68-3]
bromocyjan; bromoformylonitryl; bromocyane; BrCNT10 g TRUCIZNA!
25 g 
1 kg 
KH-2509
[7783-09-7]
tellurowodór; tellan; telluran; hydrogen telluride; H2TeT25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
może polimeryzować
1 kg 
5 kg 
FS-2217
[1306-25-8]
tellurek kadmu; cadmium telluride; CdTeT10 g Szkodliwe!
25 g 
500 g 
KZ-6075
[7784-42-1]
arsenowodór; arseniak; arsyna; arsan; arsenek wodoru; wodorek arsenu; arsine; hydrogen arsenide; AsH3T25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
250 g 
4,5 kg 
PH-8175
[75-60-5]
kwas kakodylowy; kwas dimetyloarsonowy; cacodylic acid; dimethylarsonic acid; (CH3)2As(O)OHT25 g TRUCIZNA!
100 g 
1000 g 
KZ-6081
[6131-99-3]
kakodylan sodu uwodn.; (CH3)2As(O)ONaT100 g TRUCIZNA!
500 g 
2,5 kg 
PH-9207
[7778-39-4]
kwas arsenowy roztwór wodny; kwas arsenowy(V); arsenic acid; H3AsO4T25 g TRUCIZNA!
100 g 
1000 g 
RE-2562
[36465-76-6]
kwas arsenawy roztwór wodny; kwas arsenowy(III); arsenous acid; H3AsO3T100 g TRUCIZNA!
250 g 
2,5 kg 
CN-5892
[1303-00-0]
arsenek galu; gallium arsenide; GaAsN25 g  
100 g 
1000 g 
YC-0048
[12031-63-9]
niobian litu; nioban litu; metaniobian litu; nioban litu; lithium niobate; lithium methaniobate; LiNbO3N100 g  
250 g 
2,5 kg 
UN-5007
[7440-17-7]
rubid metaliczny; rubid metal; rubidium; RbT25 g Wybuchowe w kontakcie z wodą! Zapala się na powietrzu!
100 g 
1000 g 
MV-2782
[81-88-9]
rodamina B; rhodamine B; tetraethylrhodamineN100 g  
250 g 
2,5 kg 
SX-4778
[1313-97-9]
tlenek neodymu; tlenek neodymu(III); neodymium oxide; Nd2O3T25 g 
100 g 
1000 g 
MG-0037
[12061-16-4]
tlenek erbu; ; tlenek erbu(III); erbium oxide; Er2O3 (różowy proszek)N100 g  
250 g 
2,5 kg 
PX-4784
[7440-00-8]
neodym metaliczny; neodym metal; neodymium metal; NdT25 g 
100 g 
1000 g 
DG-1592
[3599-32-4]
zieleń indocyjaninowa; indocyanine greenN100 mg  
500 mg 
25 g 
RE-22874
[9004-82-4]
siarczan eteru laurylowego i sodu; sodium lauryl ether sulfate; SLES 70%T500 g 
2,5 kg 
10 kg 
TX-0045
[78-00-2]
czteroetylek ołowiu; tetraetyloołów; tetraethyllead; tetraethyl lead; TELN10 g  
100 g 
500 g 
RE-2274
[7440-16-6]
rod metal; rhodium; RhT500 mg 
5 g 
25 g 
CY-0227
[78-10-4]
ortokrzemian czteroetylowy; ortokrzemian tetraetylu; tetraethyl orthosilicateN250 ml  
1000 ml 
5 L 
BU-2910
[3153-26-2]
acetyloacetonian wanadylu; vanadyl acetylacetonateT25 g 
100 g 
500 g 
CZ-7727
[7727-18-6]
trójchlorek wanadylu; oksychlorek wanadu; oksychlorek wanadu (V); vanadium oxychlorideN25 g  
100 g 
500 g 
NH-8066
[7440-56-4]
german pierwiastkowy; german; germanium; GeT25 g 
100 g 
250 g 
LA-5816
nadksenian baru; baru nadksenian; kwasu nadksenowego sól barowa; barium perxenate; Ba2XeO6T250 mg  
500 mg 
1 g 
CS-0187
[75-83-2]
2,2-dimetylobutan; neoheksan; t-butyloetan; 2,2-dimethylbutane; neohexane; (CH3)3-CH2-CH3L1 g 
5 g 
250 g 
CT-1778
[67-66-3]
chloroform; trichlorometan; trójchlorometan; CHCl3N500 ml  
1000 ml 
25 L 
BU-6702
[493-52-7]
czerwień metylowaT10 g 
100 g 
500 g 
PP-8341
[333-20-0]
rodanek potasu; potasu rodanek; rodanek potasowy; tiocyjanian potasu; potassium rhodanide; potassium thiocyanate; KSCNN25 g  
500 g 
1 kg 
MW-5855
[13598-37-3]
ortofosforan jednocynkowy; monozinc orthophosphate; zinc dihydrogen orthophosphate; ZnH2PO4N5 g 
25 g 
100 g 
ET-4471
[12054-85-2]
siedmiomolibdenian szeœcioamonowy uwodn.; molibdenian amonu kryst.; ammonium heptamolybdate tetrahydrate; molybdic acid ammonium salt tetrahydrate; (NH4)6Mo7O24*4H2ON25 g  
500 g 
5 kg 
ET-7759
[13106-76-8]
molibdenian amonowy; molibdenian dwuamonowy; molibdenian diamonowy; ammonium molybdate; (NH4)2MoO4T100 g 
250 g 
2,5 kg 
PL-8274
tlenek antymonowo-rtęciowy; tlenek rtęciowo-antymonowy; piroantymonian rtęciowy; mercury pyroantimonate; cz.d.synt.; Hg2Sb2O7; 2HgO*Sb2O5T1 g6052,19 
5 g9807,73
25 g16295,40
MG-R085
[7785-70-8]
(+)-α-pinen; do syntez; C10H14N100 ml109,52
500 ml287,41
1000 ml446,17
MX-0037
[9002-89-5]
alkohol poliwinylowy; polihydroksyetylen; PVA; lab.; -[-CH2-CHOH-]nN100 g  
500 g 
5 kg 
RF-1182
[13718-66-6]
żelazian potasu; żelazian (VI) potasu; żelazian potasowy; żelazian (6) potasu; potassium ferrate (VI); K2FeO4; do syntezN1 g 
5 g 
25 g 
TA-5617
[142-61-0]
chlorek heksanoilu; chlorek kaproilu; caproyl chloride; C6H11ClO; CH3-(CH2)-COClT100 g  
500 g 
2,5 kg 
BC-6087
[98-88-4]
chlorek benzoilu; chlorek kwasu benzoesowego; chlorek kwasu benzenometanowego; chlorek kwasu fenylomrówkowego; chloroformylobenzen; benzoyl chloride; C6H5COCl; C7H5ClOT100 ml 
1000 ml 
10 L 
AI-1736
[100-44-7]
chlorek benzylu; α-chlorotoluen; fenylochlorometan; benzyl chloride; C6H5CH2Cl; C7H7ClT250 ml  
1000 ml 
25 L 
VK-0992
[100-39-0]
bromek benzylu; α-bromotoluen; fenylobromometan; benzyl bromide; C6H5CH2Br; C7H7BrT100 ml 
1000 ml 
5 L 
AI-1736
[107-10-8]
n-propyloamina; 1-aminopropan; propylamine; n-Pr-NH2; C3H9NT250 ml  
1000 ml 
25 L 
AK-5535
[109-73-9]
n-butyloamina; 1-aminobutan; butylamine; C4H9NH2; C4H11NT100 ml 
1000 ml 
5 L 
UN-1099
[50-81-7]
kwas askorbinowy; witamina C; (R)-3,4-dihydroksy-5-((S)-1,2-dihydroksyetylo)furan-2(5H)-on (izomery); kwas askorbowy; 2,3-didehydro-L-treo-heksono-1,4-lakton; 3-keto-L-gulofuranolakton; C6H8O6N250 g  
1000 g 
25 kg 
CS-5446
[463-71-8]
tiofosgen; fosgen siarkowy; chlorek tiokarbonylu; dichlorotioksometan; thiophosgene; CSCl2T100 ml 
500 ml 
2500 ml 
PR-7819
[62-75-9]
N-nitrozo-N,N-dimetyloamina; nitrozodimetyloamina; NDMA; N-nitrosodimethylamine; (CH3)2N-N=OT1 g8927,83SKRAJNIE TOKSYCZNE!
5 g17531,42
100 g 
PW-7807
[57-14-7]
N,N-dimetylohydrazyna; DMH, asymetryczna dimetylohydrazyna; N,N-dimethylhydrazine; (CH3)2N-NH2T100 ml ŻRĄCE!
500 ml 
2500 ml 
PR-7588
[540-73-8]
N,N'-dimetylohydrazyna; 1,2-dimetylohydrazyna; sym-DMH, symetryczna dimetylohydrazyna; N,N'-dimethylhydrazine; 1,2-dimethylhydrazine; CH3-NH-NH-CH3T10 ml ŻRĄCE!
25 ml 
500 ml 
FX-1084
oktanolan sodu; oktyloksysód; oktylotlenek sodu; sodium octyloxide; sodium octanolate; C8H17ONaT10 g ŻRĄCE!
100 g 
500 g 
AD-0682
naftylosód (roztwór w THF); naftylek sodu; sól sodowa naftalenu; addukt naftalenu i sodu; sodium naphthalide; naphthylsodium; naphthalene sodium salt; naphthalene free radical adduct with sodium (as THF solution)T100 ml ŻRĄCE!
250 ml 
1000 ml 
RU-4472
stop ołowiu (90%) i sodu (10%); ołowek sodu; stop sodowo-ołowiowy; stop sodu i ołowiu; 10% sodium-lead alloy T50 g ŻRĄCE!
250 g 
2,5 kg 
AM-6682
[17893-64-0]
fosforan trójcezowy; fosforan cezu; ortofosforan cezu; ortofosforan trójcezowy; tricezu orto-fosforan; cezu fosforan; sól cezowa kwasu fosforowego; sól cezowa kwasu ortofosforowego; cezu fosforan trójzasadowy; caesium phosphate; cesium ortophosphate; tricesium phosphate; Cs3PO4 100 g  
250 g 
1000 g 
GD-0352
[69365-72-6]
azotan galu uwodn.; azotan galowy; galu(III) azotan; gallium nitrate hydr.; Ga(NO3)3*xH2O (x = max. 8) 50 g 
250 g 
2,5 kg 
BZ-2821
1-benzoilo-2,2-dimetylohydrazyna; 1-benzoyl-2,2-dimethylhydrazine; Bz-NH-N(CH3)2T100 ml  
250 ml 
1000 ml 
RU-4417
[11110-52-4]
amalgamat sodu (20%); amalgamat sodowy; merkurek sodu; stop sodowo-rtęciowy; stop sodu i rtęci; 20% sodium-mercury alloy; sodium amalgam; Na+Hg; NaHgT50 g ŻRĄCE!
250 g 
2,5 kg 
RR-3856
amalgamat złota (90% Au)T10 g  
25 g 
100 g 
PG-2563
[1115-12-4]
cyjanek karbonylu; oksomalononitryl; dicyjanek karbonylu; 1,3-dinitriloaceton; carbonyl cyanide; carbonyl dicyanide; oxomalononitrile; 1,3-dinitriloacetone; NC-C(O)-CNT5 g SKRAJNIE TOKSYCZNE! GWAŁTOWNIE REAGUJE Z WODĄ TWORZĄC CYJANOWODÓR!!
25 g 
100 g 
AE-3229
[12256-37-0]
złotek cezu; cezu złotek; caesium auride; cesium auride; CsAuT5 g  
25 g 
100 g 
NX-1445
czerwona rtęć; rtęć metaliczna (połysk metaliczny; kolor czerwony); red mercury; hydrargyrum; Hg
rtęć w specjalnym układzie zamkniętym (kapsuła kwarcowa) podtrzymującym fazę, w której rtęć emituje czerwone światło
T1 g96217,86
5 g129524,41
10 g 
BI-3017
[12136-60-6]
selenek litu; litu selenek; sól litowa selenowodoru; lithium selenide; Li2Se +99,8% (M/M)T25 g  
100 g 
500 g 
TF-6297
[7783-34-8]
azotan rtęci uwodn.; azotan rtęciowy; rtęci(II) azotan(V); mercury nitrate; mercuric nitrate hydr.; Hg(NO3)2*H2OT25 g 
250 g 
1 kg 

Objaśnienia:
K - możliwość kaucjonowania opakowań; GP = Grupa Pakowania
Uwaga: każdy odczynnik może być odważony i przygotowany według wskazówek Klienta (może to jednak oznaczać dodatkowy koszt).

*) Większość cen z powyższego cennika to ceny hurtowe (czyli dla zamówień powyżej 50-100 opakowań jednostkowych); jeśli na magazynie posiadamy detaliczną ilość odczynnika, to niekiedy przedstawione ceny mogą być zastosowane dla zamówień detalicznych. Wszystkie ceny na naszych stronach mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Większość cen jest ważna do wyczerpania się zapasów magazynowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen - w celu uzyskania aktualnej ceny prosimy zawsze o kontakt e-mail.

**) użyte nazwy handlowe odczynników, polimerów i stopów zarejestrowane jako znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów prawnych, które dokonały skutecznej rejestracji znaku towarowego w Polsce, Unii Europejskiej lub w innym kraju; użycie cudzego znaku towarowego oznacza jedną z dwóch możliwości: oferowany produkt jest oryginalnym produktem opatrzonym znakiem towarowym producenta lub też oferowany jest zamiennik o zbliżonych cechach jakościowych lecz nie będący wyrobem posiadacza znaku towarowego; w tym drugim wypadku wyraźnie wskazujemy w ofercie, że produkt nie jest oznaczony cudzym znakiem towarowym.

WSZYSTKIE PODANE CENY DOTYCZĄ WERSJI EKONOMICZNEJ DOSTAWY ODCZYNNIKÓW


Centrum Odczynników Chemicznych
UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.

nasze motto: Nic co chemiczne nie jest nam obce!

ODCZYNNIKI CHEMICZNE WYSOKIEJ JAKOŚCI
Większość odczynników jest wytwarzana w Polsce, w laboratoriach współpracujących z UQF.
Na zlecenie Klienta możemy sprowadzić lub wykonać prawie wszystkie
odczynniki dostępne w handlu lub literaturze fachowejCentrum Odczynników Chemicznych UQF we Wrocławiu oferuje polskie odczynniki chemiczne do badań i edukacji. Dodatkowo sprowadzamy specjalistyczne chemikalia zagraniczne (import) w niskich cenach. Oferujemy odczynniki proste i zaawansowane (produkcja/handel) m.in. reagenty do syntezy, surowce farmaceutyczne i kosmetyczne, mieszaniny, wzorce i chemikalia wykonywane na zlecenie, związki toksyczne, toksyny, związki śmierdzące, niebezpieczne, wycofane z masowej produkcji, wzorce substancji rakotwórczych, wzorce barwników tekstylnych, związki organiczne, sole, kwasy, zasady, polimery, ciekłe metale, stopy metali, rzadkie metale, metale szlachetne, metale egzotyczne oraz wszystkie inne istniejące odczynniki. Oferujemy tanie odczynniki przy zamówieniu ilości hurtowych (np. 200 opakowań). Opracowujemy etykiety z logo naszych Klientów. Dostarczamy odczynniki nietypowe i mieszaniny wykonane w/g receptury Klienta.
Dodatkowo oferujemy odpłatne doradztwo z zakresu chemii.
Kupując nasze produkty nasi Klienci wspierają działalność dobroczynną, gdyż aż do 10% dochodu spółki UQF przekazujemy jako darowiznę na realizację misji fundacji IP.


Przyjmujemy do oczyszczenia odczynniki przeterminowane, które po kontroli i procesie regeneracyjnym są znów doskonałym do użycia produktem. Przeterminowane odczynniki przyjmuje nasz skup odczynników przeterminowanych - zapytania proszę kierować na poniższy e-mail wraz ze spisem odczynników (ilość, jakość, opakowanie).

Skupujemy (oferta Kupię) złom metali rzadkich oraz związki metali i pierwiastków: tantal, ren, rod, ruten, wolfram, osm, iryd, samar, cez, cer, neodym, niob, gal, rubid, stront, german, tal, itr, ind, cyrkon, skand, hafn, selen i inne pierwiastki i odczynniki (ilości nawet od 1 g). Zapytania dotyczące skupu odczynników wraz z informacjami o ilości, czystości i postaci w/w surowców prosimy wysyłać na nasz adres kontaktowy.

Dostarczamy odczynniki i chemikalia na terenie całego kraju oraz za granicę. Po wyprodukowaniu odczynnika, dostawa na terenie kraju jest realizowana zwykle w ciągu 1 dnia roboczego za pośrednictwem poczty kurierskiej lub spedycji. Dostawa na terenie dużych miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Szczecin, Katowice, Gliwice i aglomeracja śląska, Lublin, Kielce, Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Bielsko-Biała, Koszalin). Możliwa jest także dostawa w soboty oraz niedziele i święta (dokładne dane na życzenie). Istnieje możliwość innych form dostawy (przesyłka konduktorska, kurier umyślny itd.). Na terenie Wrocławia i okolic możliwe szybkie dostawy w niskiej cenie (np. kurierem miejskim).WWW.CHEMICALS.PL
special chemicals & custom synthesis services
wspieramy:

FORUM NAUKI POLSKIEJ


Copyright © UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. 1999-2018 | POLSKIE CHEMIKALIA I ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Fabryka Odczynników Chemicznych, Wrocław, Polska