Centrum Odczynników Chemicznych UQF
REAGENT SYSTEM GROUP SALES
Start (Cennik) Regulamin Składanie zamówień Pomoc (FAQ) Kontakt

CENNIK ODCZYNNIKÓW
/katalog niektórych wybranych odczynników/
ceny netto (bez podatku VAT)
wyszukiwanie: klawisze Ctrl + F


OSTRZEŻENIE:
Oferowane w naszym katalogu-cenniku odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia;
większość z nich ma przypisane zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S).

Numer kat.
[nr CAS]
Nazwa substancji, odczynnika, preparatu
Reagent name
GPOpakowanie
Packaging
Hurtowa cena* netto
[PLN]
Wholesale net price
Uwagi
Remarks
YT.003381
[13499-05-3]
czterochlorek hafnu; tetrachlorek hafnu; hafnu tetrachlorek; hafnu(IV) chlorek; hafnium tetrachloride; hafnu czterochlorek; HfCl4L25 g K
100 g 
250 g 
500 g 
1 kg 
PT.001007
[62-53-3]
anilina; aminobenzen; fenyloamina; phenylamine; aniline; PhNH2T10 ml182,05 
1000 ml431,39
TS.008339
[142-04-1]
chlorowodorek aniliny; aniliny chlorowodorek; chlorek aniliniowy; chlorek fenyloamoniowy; aniline hydrochloride; PhNH2*HClL250 g K
1000 g 
5 kg 
10 kg 
25 kg 
ZH.001025
[10035-10-6]
kwas bromowodorowy; bromowodór r-r wodny; hydrobromic acid; hydrogen bromide; HBr
stężenia: od 0,001% do 100%
(dostępne także roztwory w innych rozpuszczalnikach)
T500 ml ŻRĄCE!
1000 ml 
6 x 1000 ml 
25 L 
SM.003179nadmanganian sodu; manganian(VII) sodu; sodu nadmanganian; NaMnO4 bezwodnyT1 g188,00utleniacz
5 g307,50
10 g482,00
25 g679,00
SB.003041nadmanganian litu; LiMnO4T100 mg utleniacz
500 mg 
1 g 
5 g 
QS.500091diselenek węgla, dwuselenek węgla; węgla diselenek; carbon diselenide; CSe2T5 g Możliwe roztwory w r-kach:
czterochlorek węgla, dioksan, DMF, THF, eter, cykloheksan
10 g 
25 g 
100 g 
GD.002003czterochlorek germanu; germanu(IV) chlorek; germanu czterochlorek; tetrachlorek germanu; GeCl4T10 g  
25 g 
100 g 
250 g 
SE.003241nadmanganian baru; Ba(MnO4)2T5 g utleniacz
10 g 
25 g 
100 g 
MH.002019pył cynkowy; cynk pył - ok. 3-4 mikrony; cynk proszek; ZnS250 g46,81może się zapalać na powietrzu
500 g61,80
1 kg95,74
2,5 kg153,70
5 kg236,28
IR.002101antrachinonS500 g173,94 
1000 g296,28
5 kg938,42
50 kg7841,54
WN.009571EDTA; wersenian dwusodowy; wersenian disodowy; sodu wersenian dwuzasadowyN1 kg  
RU.001911ftalimid; imid kwasu ftalowegoS100 g  
RU.001912ftalamid; diamid kwasu ftalowegoS50 g  
CS.001008o-toluidyna; 2-metyloanilina; 2-aminotoluen; 1-amino-2-metylobenzenT1 ml  
100 ml 
HF.009701trójbromek fosforu; tribromek fosforu; fosforu(III) bromek; tribromofosfinaT100 g  
250 g 
TL.002001jodu trójchlorek; trichlorek jodu; jodu trichlorek; trójchlorek jodu; trichlorojod; iodine trichloride; ICl3 cz.T100 g162,60pakowany w słoje z uszczelnieniem teflonowym
500 g523,25
1000 g813,70
TL.002007jodu pięciotlenek; pentatlenek jodu; jodu pentaltenek; I2O5T25 g  
100 g 
TH.004761tlenek ołowiowy; tlenek ołowiu(IV); ołowiu(IV) tlenek; PbO2S1 kg289,46 
GE.001209dwufenyloamina; difenyloamina; N-fenyloanilinaS500 g51,38 
1 kg87,40
4 x 1 kg276,90
SI.001982kwas malonowy; kwas metanodikarboksylowyN/S50 g43,00 
AU.000177bromian potasu; KBrO3; bromian(V) potasu; potasu bromian(V)N/S100 g  
AR.001912kwas szczawiowy; (COOH)2*2H2O; kwas etanodiowy; uwodniony (dwuhydrat)S25 g9,30 
500 g21,84
1000 g31,05
10 kg231,50
GE.001935kwas sulfanilowyN/S10 g12,00do oczyszczania etanolu
25 g15,00
100 g19,90
500 g48,00
1 kg92,20
5 kg325,50
AW.0022901,10-fenantrolina; o-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik redoxN/S117,80 
5 g41,30
10 g75,85
25 g137,30
50 g298,00
100 g466,20
250 g897,50
500 g1578,00
1 kg2898,00
AW.002291batofenantrolina; 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina cz.d.a. wskaźnikN/S1 g376,80 
5 g1588,50
ZR.007221n-heptan; C7H16T500 ml58,00 
TA.007222n-oktan; C8H18T500 ml  
RE.005041n-nonan; C9H20T500 ml  
RE.005044dekalinaT500 ml  
NB.004501nitrobenzen; C6H5NO2T1 L  
PA.000891azotan srebra (ampułki po 0,1mol=16,989g); AgNO3S1 szt.97,42ampułki
0,1 mol
10 szt.865,90
SE.001401trifenylofosfina; trójfenylofosfina; fosfina trójfenylowa; triphenylphosphine; P(C6H5)3; P(Ph)3 cz.d.a. 99%T5 g19,35K
10 g27,16
25 g49,77
100 g138,12
GA.004295gadolinu szczawian; gadolin strącony; szczawian gadolinu; Gd2(C2O4)3S1 g K
100 g 
PD.003975octan metylu; metylu octan; metylu etanian; ester metylowy kwasu octowegoT10 ml K
100 ml 
1000 ml 
AL.003977alkohol benzylowy; a-hydroksytoluen; hydroksymetylobenzen; fenylometanolT1 L35,00 
GA.000733glinowodorek litu; litu, glinu wodorek; LiAlH4; LAHT1 g81,50Zapala się na powietrzu!
25 g113,00
50 g199,00
100 g330,00
AR.000999brom; brom pierwiastkowy; brom ciekły; liquid bromine; Br2T100 ml145,50Żrące! Toksyczne!
Drażniące!
250 ml276,60
500 ml451,30
1000 ml842,15
SC.008153bezwodnik ftalowy; bezwodnik kwasu o-ftalowego; ftalowy bezwodnik; bezwodnik kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego; C6H4(CO)2O; C8H4O3S100 g11,60K
500 g20,17
1 kg36,95
5 kg128,80
BF.006023fluorek baru; dwufluorek barowy; difluorek baru; baru fluorek; fluorek barowy; BaF2T1 g20,00Wysoce Toksyczne!
25 g46,74
100 g94,15
250 g149,28
HN.005076siarkowodór ciekły; ciekły siarkowodór; hydrogen sulfide; hydrogen sulphide; sulfan; H2S 98% w butliS min. 1 kg1862,70Skrajnie silnie toksyczne!
Kaucja za butlę!
Dzierżawa butli 95 zł/m-c netto
min. 6 kg2871,60
min. 12 kg5393,79
min. 32 kg9174,28
LA.002037tioacetamid; amid kwasu tiooctowego; AKT; CH3CSNH2 cz.d.a.T100 g189,87Wydziela toksyczny siarkowodór!
250 g398,15
1 kg1352,90
2,5 kg2982,50
GA.003059kwas dichlorooctowy o wysokiej czystości +99%; dichloroacetic acid; dichloroctowy kwas; DCA; Cl2HCCOOH
sól sodowa wyceniona została poniżej
T5 g84,33ŻRĄCE
25 g156,48
100 g318,20
250 g431,80
-----dichlorooctan sodu; dichloroctan sodu; dichlorooctan sodowy; sól sodowa kwasu dichlorooctowego; NaDCA; CCl2HCOONa - sprzedaż wyłącznie poprzez serwis WWW.NADCA.PLN/S50 gTowar produkowany przez fundację IP
100 g
250 g
KF.000592octan kadmu; octan kadmowy; kadmu(II) octan; octan kadmowy uwodniony (dwuhydrat);
Cd(CH3COO)2·2H2O
T10 g T
500 g 
1000 g 
CN.007041cyjanowodór ciekły; nitryl kwasu mrówkowego; HCN; hydrogen cyanide; w ampułkach szklanych zatopionych w zasadowym roztworzeT100 mg974,54SKRAJNIE SILNIE TOKSYCZNE!
500 mg1628,62
1 g2712,70
5 g3502,18
SF.004017fluorek strontu; difluorek strontu; strontu fluorek; strontu difluorek; fluorek strontowy; SrF2T25 g19,77K
100 g92,53
250 g141,70
500 g218,00
DL.000829DENSOL 20XS; płyn o gęstości 2,0 g/cm3; ciecz o gęstości 2,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,0 g/ml)T100 ml451,86Ostrożnie!
250 ml 941,94
500 ml1568,89
1000 ml2358,64
DL.000855DENSOL 25CT; płyn o gęstości 2,5 g/cm3; ciecz o gęstości 2,5 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,5 g/ml)S100 ml  
250 ml 
500 ml 
DK.000856DENSOL 30DM; płyn o gęstości 3,0 g/cm3; ciecz o gęstości 3,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,0 g/ml)T25 ml1193,17Toksyczne!
100 ml 2943,35
250 ml6011,46
500 ml9702,28
DA.000873DENSOL 33YM; płyn o gęstości 3,3 g/cm3; ciecz o gęstości 3,3 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,3 g/ml)S10 ml  
25 ml 
100 ml 
DX.000893DENSOL 36YF; płyn o gęstości 3,6 g/cm3; ciecz o gęstości 3,6 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 3,6 g/ml)T1 ml15688,37Toksyczne!
5 ml 29527,47
10 ml46181,65
100 ml 
RX.002865Clerici solution; roztwór Clerici'ego; ciecz o gęstości 4,25 g/ml - 5,0 g/mlS10 ml  
50 ml 
250 ml 
DY.008219fluorek ołowiu; difluorek ołowiu; fluorek ołowiawy; ołowiu fluorek; ołowiu difluorek; ołowiu(II) fluorek; PbF2T1 g14,00Toksyczne!
10 g42,90
25 g69,50
50 g108,41
TA.000915nadchloran potasu; chloran(VII) potasu; potasu chloran(VII);KClO4S500 g38,70 
1 kg54,92
3 kg145,61
AX.000916kwas nadchlorowy; kwas chlorowy (VII) 60% (lub 70%: +25% drożej)T100 ml167,87 
1 L487,96
AH.000354magnez wióry; MgS1 kg  
AX.700011chlorek glinu; glinu chlorek; AlCl3 bezwodny; bezw.N500 g  
MG.001091cyjanek benzylu; fenyloacetonitryl; a-toluonitrylT500 ml492,80Toksyczne!

Dla osób fizycznych - deklaracja
1000 ml635,00
5 L2815,00
10 L4781,00
GD.001013rtęć metal; ciecz; ciekły metal; mercury metal; Hg; d = ok. 13,58 g/mlT10 g Trucizna
25 g 
100 g 
250 g 
MN.001795czterochlorek krzemu; krzemu czterochlorek; krzemu (IV) tetrachlorek; krzemu tetrachlorek; tetrachlorek krzemu; SiCl4T25 g Żrące
100 g 
250 g 
500 g 
SC.003007tymoloftaleinaN/S50 g  
CS.000100karbid; acetylenek wapnia; węglik wapnia 80% techn.S250 g119,10wybucha pod wpływem wody
500 g168,80
1 kg292,20
3 kg

417,00

AH.001044pięciochlorek fosforu; PCl5; fosforu(V) chlorek; fosforu pięciochlorek; chlorek fosforu(V)T50 g100,00 
250 g415,00
500 g590,00
1 kg745,00
2,5 kg1270,00
AX.002147kwas bromosulfonowy; bromek kwasu siarkowegoT100 ml  
LA.003159fenoloftaleinaN/S100 g39,90 
250 g91,50
500 g150,00
1000 g250,00
GA.003160czterobromofenoloftaleina; tetrabromofenoloftaleinaS10 g  
AH.0032782,5-dwufenylooksazol; 2,5-difenylooksazol do scyntylacjiS10 g47,50 
25 g73,90
100 g198,50
250 g447,00
1 kg1699,00
AH.005078
[120-12-7]
antracen; anthracene; C14H10S100 g  
AH.506221
[100-01-6]
p-nitroanilina; 4-nitroanilina; 1-amino-4-nitrobenzen; p-nitroanilineS10 g381,02 
100 g1052,17
250 g 
1 kg 
NS.000301-0000-001
[1313-84-4]
siarczek sodu; sodu siarczek; Na2S * 9H2O; siarczek sodowy; (sodium sulfide, sodium sulphide) disodu siarczek cz.d.a. pakowane pod azotem

UWAGA! Ilości 100 g, 250 g i 1 kg pakowane w specjalne słoje z uszczelką teflonową umożliwiającą wielokrotne szczelne zamykanie (np. pod azotem lub argonem) bez ryzyka utleniania. Przez to odczynnik jest trwalszy. NIE STOSUJEMY WOSKU, KTÓRY UTRUDNIA PRACĘ - chyba, że na życzenie Klienta.
Tampułka 1 g15,00wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
Na2S*9H2O - min. 98%
sub. zuż. I2 - max. 1%
metale ciężkie - wg. przep.
sub. nierozp. w H2O - max. 30 ppm
gwarancja: 30 miesięcy
100 g39,70
250 g61,25
1 kg127,90
12 x 1 kg1404,00
30 kg2945,00
MH.003105
[7440-23-5]
sód metal; sód metaliczny; Na w dużych kawałkach (w nafcie lub pod argonem); sodium metal big pieces
dostępne czystości: cz.d.synt. (min. 98%); cz.d.a. (min. 99,5%); HighPure (+99,95%); UltraPure (+99,997%)
T50 g41,90UWAGA! Produkt zapala się i wybucha w kontakcie z wodą
300 g82,47
1000 g146,50
10 kg954,80
45 kg 
MH.002031tantal metal taśma Ta +99,5%; tantalum metal purumN1 g46,39(proszek tantalowy ma czystość 98%)
cena zależy od cen giełdowych
10 g163,85
100 g301,48
500 g564,30
1 kg842,92
AH.000955pięciochlorek antymonowy; antymonu(V) chlorek; chlorek antymonu(V); pentachlorek antymonu; SbCl5T   
AH.004488keton butylowo metylowy; butylometyloketonT100 ml  
TH.000599dwusiarczek węgla; disiarczek węgla; węgla disiarczekT250 ml41,30 
500 ml59,60
1000 ml98,70
AH.008890furfural; aldehyd furfurylowy; 2-formylofuranT100 ml  
AX.007172chlorek etylu; chloroetanT50 g61,20 
AB.005772azotek tytanu; tytanu(III) azotek; TiN; 99,9%T25 g  
AF.007225
[6080-56-4]
octan ołowiawy uwodn.; octan ołowiu(II); ołowiu(II) octan; lead(II) acetate; plumbous acetate trihydrate; Pb(CH3COO)2*nH2O (n = max 3)S1 g51,67 
100 g117,85
250 g198,10
500 g349,71
1 kg513,40
2,5 kg896,90
RC.003170rod metaliczny; rhodium; RhN10 g  
WA.005194polikrzemian litu; trójkrzemian litu; krzemian litu roztwór techniczny; litu krzemian; litowe szkło wodne; szkło wodne litowe; szkło litowe; lithium silicate; lithium polysilicate; lithium glass; lithium water glass; Li2O(SiO2)n (n=ok.3); *Li2SiO3*; roztwór techn.T500 ml112,45 
1000 ml181,17
5 L703,86
20 L2119,40
200 L13874,00
AX.007183bromek n-propylu; 1-bromopropanL50 g21,00 
AH.006881jodobenzen; jodek fenyluL1000 ml  
AX.007179jodek izobutylu; 1-jodo-2-metylopropanT50 g  
AX.007277trichloroetylen; trójchloroetylen; ClCH=CCl2; C2HCl3T100 ml  
250 ml 
500 ml 
AX.000147siarczan baru; siarczan barowy; BaSO4N/S500 g  
TF.007068
[10102-18-8]
selenin sodowy; sodu selenin; selenin dwusodowy; selenin disodowy; selenian(IV) sodu; sodium selenite; disodium selenite; sodium selenate(IV); Na2SeO3T250 g  
1 kg 
5 kg 
25 kg 
TF.002609
[7783-00-8]
kwas selenawy; selenous acid H2SeO3T1 kg  
5 kg 
10 kg 
25 kg 
TF.007015
[7782-82-3]
sodu biselenin; sodu wodoroselenin; kwaśny selenin sodu; sodium biselenite; sodium hydrogen selenite; NaHSeO3T1 kg  
5 kg 
25 kg 
50 kg 
TU.008529
[7791-23-3]
tlenochlorek selenu; oksychlorek selenu; chlorek tlenek selenu; selenu oksychlorek; selenu tlenochlorek; selenium oxychloride; SeOCl2T100 g  
250 g 
1 kg 
2500 g 
TF.000134
[7446-08-4]
selenu dwutlenek; selenium dioxide; SeO2T100 g  
500 g 
1 kg 
10 kg 
AX.003059tlenek cerowy; ceru(IV) tlenek; CeO2S1 g19,20 
100 g59,00
250 g107,50
500 g179,00
1 kg315,00
GX.003376rozanilina barwnikN/S100 g  
TX.003002
[119-26-6]
2,4-dinitrofenylohydrazyna; 2,4-DNPH; 2,4-DNP; 2,4-dinitrophenylhydrazine; cz.d.a. / P.A. (stab.); C6H6N4O4S5 g  
10 g 
25 g 
100 g 
250 g 
1000 g 
AX.000194nadmanganian potasu; potasu manganian(VII); KMnO4S1 kg  
AX.000191dwuchromian potasu; potasu dwuchromian; K2Cr2O7S1 kg  
AX.000192chromian potasu; potasu chromian; K2CrO4S1 kg  
AM.007901stop Wooda (niskotopliwy stop, t.t. ok. 70 ºC)N1 kg265,14 
5 kg731,70
10 kg1394,85
25 kg3012,38
AM.007902stop niskotopliwy Loma-40 (temp. topn. ok. 47 ºC) z indemN100 g78,50 
500 g279,00
1 kg438,50
SM.000671stop niskotopliwy Edwardsa (Galzin 95.5) (temp. topn. ok. 25 ºC)T10 g  
25 g 
100 g 
SM.005347stop niskotopliwy Garbera (t.t. ok. 15 ºC)S100 g K
250 g 
500 g 
SM.000673stop niskotopliwy Rosego (Rose alloy), stop Newtona (Newton's alloy), stop Lichtenberga (Lichtenberg alloy) (temp. topn. ok. 92-96 ºC)T10 g  
25 g 
100 g 
GA.006210stop niskotopliwy o składzie tożsamym ze składem produktu o nazwie handlowej galinstan** (ciecz w temp. pok.); ciekły stop, ciekły metal; zawiera galT10 g1367,80Szkodliwe
25 g1934,00
100 g3905,17
250 g4851,26
SM.000572stop niskotopliwy Lipowitza (temp. topn. ok. 60-70 ºC)T500 g  
1 kg 
2,5 kg 
SM.006254stop niskotopliwy NaK; stop sodu z potasem; sód i potas; sodium potassium alloy; Na + K (22:78); temp. topn. ok. -11 ºC (lit.); łatwopalne! wybuchowe! zapala się na powietrzu i w kontakcie z wodąT1 g501,90Szkodliwe
25 g983,72
100 g1607,24
250 g2711,20
SM.004408stop niskotopliwy Fielda (Field's alloy) (temp. topn. ok. 61 ºC)T500 g  
1 kg 
2,5 kg 
RM.003204stop niskotopliwy talu i rtęci; Mertal; mercury thallium alloy; Hg + Tl (temp. topn. ok. -58 ºC/lit.) T1 g Szkodliwe
25 g 
100 g 
250 g 
FR.000174tantalu pięciochlorek; tantalu pentachlorek; pięciochlorek tantalu; tantalum pentachloride; TaCl5T100 g Żrące
250 g 
500 g 
1000 g 
SS.000303chlorek tionylu; tionylu chlorek; tlenochlorek siarki (IV); SOCl2; do syntezT500 ml K
1000 ml 
2500 ml 
AX.0054331,3-dinitrobenzenS100 g  
AH.002009dwuetylodwutiokarbaminian sodu; dietyloditiokarbaminian sodu cz.d.a.S100 g  
AX.002013pirolidynoditiokarbaminian amonuN/S10 g  
AH.002871adonitol; adonitN/S5 g62,10 
10 g110,00
25 g242,00
50 g399,00
AH.003136arsenin sodu; sodu arsenin; sodu arsenian (III)T10 g TOXIC!
AH.003184arsenu pięciotlenek; arsenu (V) tlenek; As2O5; bezwodnik kwasu arsenowegoT1 g TOXIC!
AH.003119trójtlenek arsenu; tritlenek arsenu; arsenu (III) tlenek; arsenium oxide; As2O3; arszenikT1 g TRUCIZNA!
AX.0062332,2'-dwupirydyl; 2,2'-dipirydyl; 2,2'-bipirydylS   
SW.000845barwnik Giemsy; Giemsa stain; barwnik GiemzyT25 g  
FG.001748barwnik May-GrunwaldaS25 g  
BW.001041odczynnik Nonne-AppeltaT25 g  
FC.005509odczynnik Pandy'egoS25 g  
NW.002702odczynnik RosinaT25 g  
CH.000461jodek litu; jodek litowy; litu jodek; LiI (dawn. LiJ)N25 g  
MP.001670dimetyloglioksym; odczynnik CzugajewaN/S100 g  
PL.403308żelazicyjanek potasu; potasu heksacyjanożelazian; potasu heksacyjanożelazian (III);K3Fe(CN)6N500 g  
UA.403317żelazocyjanek potasu uwodn.; potasu heksacyjanożelazin; potasu heksacyjanożelazian (II); K4Fe(CN)6*3H2ON/S1 kg  
XV.116285
[1185-57-5]
cytrynian żelazowo-amonowy (zielony); amonowo-żelazowy cytrynian; do cyjanotypii; ammonium ferric citrate green cyanotype gradeN250 g386,73 
500 g541,55
1000 g917,04
CX.280421
[15138-92-8]
chlorek czteropirydynożelazawy; chlorek tetrapirydynożelaza(II); dichlorotetrakis(pyridine)iron; Fe(Py)4Cl2S250 g  
PT.008630fosforan amonu; amonu fosforan; fosforan monoamonowy; NH4H2PO4N1 kg  
IP.005022tetrachloroetylen; tetrachloroeten; czterochloroetylen; C2Cl4; Cl2C=CCl2T1000 ml  
KT.006095alkohol amylowy; alkohol pentanowy; pentanol; n-pentanol; C5H12O; C5H11OHT1000 ml  
JB.507511oranż metylowyS25 g  
BB.001231siarczan hydroksylaminy; hydroksylaminy siarczan; 2(NH2OH)*H2SO4T100 g  
BB.001250chlorowodorek hydroksylaminy; hydroksylaminy chlorowodorek; NH2OH*HClS250 g  
BR.003682siarczan hydrazyny; N2H4*H2SO4T250 g  
AH.508811
[58-08-2]
kofeina; 1,3,7-trimetyloksantyna; caffeine; 1,3,7-trimethylxanthineN/S10 g45,50 
AH.0087411-chlorodekan; chlorek n-decyluL100 ml50,00 
5 x 100 ml199,50
AH.007679p-dibromobenzen; 1,4-dibromobenzenS1 L  
AX.007008etylenodiamina; 1,2-diaminoetanT50 ml  
AH.005047trójchlorek fosforu; PCl3; fosforu trichlorek; trichlorofosfina; fosforu (III) chlorekT100 ml45,20ŻRĄCE!
500 ml98,40
1000 ml149,10
AH.530048tlenochlorek fosforu; POCl3; fosforu monotlenek trichlorek; trichlorek fosforylu; tlenek trichlorofosfinyT100 ml49,50ŻRĄCE!
500 ml101,40
1000 ml158,60
AH.001119tiofenT100 ml69,50szybka dostawa:
+100% -
+200%
500 ml102,00
1000 ml181,00
AX.001718azotan lantanu; lantanu azotanN/S10 g  
AH.000153kwas azotowy bezwodny; kwas azotowy 100% (min 98%); kwas azotowy dymiący; kwas azotowy o gęstości 1,5; gęstość: 1,49-1,5T10 ml46,50podwójnie destylowany o 35% droższy
ŻRĄCY
100 ml190,00
500 ml295,00
1000 ml368,00
2500 ml732,00
AC.008077chlorek chromylu; tlenochlorek chromu (VI); chromu chlorek, tlenek; CrO2Cl2 - bezwodnyT25 ml  
100 ml 
250 ml 
500 ml 
1000 ml 
AC.008078chlorek chromowy; chlorek chromu (III); chromu (III) chlorek; CrCl3S50 g  
100 g 
250 g 
500 g 
AC.008079chlorek chromawy; chlorek chromu (II); chromu (II) chlorek; CrCl2S100 g  
250 g 
500 g 
ZR.008443błękit pruski; żelazocyjanek żelazowy; żelaza(III) heksacyjanożelazian(II); żelazocyjanek żelaza; prussian blue; iron ferrocyanide; Fe4[Fe(CN)6]3; CAS: [14038-43-8]T10 g83,11Wytwarza trujący cyjanowodór w kontakcie z kwasami!
100 g318,45
250 g497,59
500 g843,66
1 kg1381,10
HY.006690
[592-04-1]
cyjanek rtęciowy; cyjanek rtęci(II); rtęci (II) cyjanek; mercury cyanide; mercuric cyanide; Hg(CN)2
dostępne czystości: cz.d.a.; ExtraPure; UltraPure; farmakopelany
T10 g116,42SILNA TRUCIZNA!!
25 g 
100 g370,55
250 g884,09
1 kg2185,30
AI.000419amoniak - nasycony roztwór w metanoluT100 ml426,30dokładna zaw. na etykiecie
250 ml551,26
500 ml684,06
1000 ml817,92
AI.000620amoniak - nasycony roztwór w bezw. etanoluT100 ml451,70dokładna zaw. na etykiecie
250 ml583,30
500 ml703,60
1000 ml889,20
AI.000821amoniak - nasycony roztwór w bezw. izopropanoluT100 ml569,60dokładna zaw. na etykiecie
250 ml687,20
500 ml739,90
1000 ml970,00
AI.001022ciekły amoniak techn.; amoniak ciekły; amoniak skroplonyTA 100 ml433,50A - nalewany do Dewara; specjalistyczny dowóz: 3,10 zł/km
B - w butlach stalowych ciśn.
kaucja za butlę: 455 zł
opłata: 25 zł/m-c
A 250 ml587,30
A 500 ml711,00
A 1000 ml1027,50
B 100 ml482,80
B 250 ml619,50
B 500 ml842,50
B 1000 ml1147,63
DE.001029bromowodór ciekły w butli (pod ciśnieniem)T500 g356,50kaucja za butlę: 685 zł;
opłata: 128zł/kwartał
dowóz na terenie Polski: 685 zł + 9,65 zł/km
1000 g485,00
2500 g759,00
5000 g1197,30
AD.002298chlorobenzenL1000 ml49,50 
CQ.002284o-dichlorobenzen; 1,2-dichlorobenzenL100 ml  
500 ml 
1000 ml 
AU.002285p-dichlorobenzenL100 g  
250 g 
1000 g 
SM.0070032-nitroanilina; o-nitroanilina; 1-amino-2-nitrobenzenT100 g K
250 g 
500 g 
CL.001440kwas selenowy; kwas selenowy(VI); selenowy kwas; H2SeO4 90-95%T10 g K
25 g 
100 g 
AH.050010
[7439-93-2]
Lit metaliczny; lit metal; lithium metal; LiT10 g do syntezy:
- butylolit
- metylolit
- LDA
100 g 
500 g 
1 kg 
5 kg 
AI.000792chlorek magnezu bezw.; magnezu chlorek bezw.; MgCl2; magnesium chloride anhydrousN/S1 g213,60do wytwarzania aktywnego magnezu; jako katalizator
25 g579,10
100 g882,30
500 g1489,90
2500 g2898,50
ZC.005012potas metaliczny; potas metal; potassium; KXNS10 g255,90Łatwo zapala się na powietrzu!
100 g492,45
250 g980,64
500 g1637,52
AF.004801potasu antymonian 3-wodny (trihydrat); heksahydroksyantymonian potasu; KSb(OH)6; KSbO3*3H2OS10 g38,00 
50 g59,00
100 g93,00
5 x 100 g298,50
HB.002309ryboflawina; witamina B2N/S5 g11,00 
10 x 5 g65,00
20 x 5 g99,00
KX.009921tetrahydrofuran; THF techn.T10 L509,17 
AX.009928aceton techn.; 2-propanon techn. min. 97%T10 L122,75K
50 L502,47
AX.009945dioksan; 1,4-dioksan techn.T1000 ml63,70 
BX.009973dimetylosulfotlenek; DMSO techn.T500 ml69,31 
DL.0099071,2-dichloroetan; chlorek etylenu; etylenu chlorekL1000 ml48,60 
AP.007005azotan srebra; srebra azotan; AgNO3N/S100 g329,54 
250 g719,15
1000 g2351,00
GP.007010azotyn srebra; srebra azotyn; azotan (III) srebra; AgNO2T50 g  
100 g 
250 g 
500 g 
AP.007026cyjanek srebra; srebra cyjanek; AgCNT1 g SILNA TRUCIZNA!!
5 g 
25 g 
100 g 
AS.003461etanol absolutny; alkohol etylowy abosolutny; 99,8%, farm. nieskażony; CH3CH2OH, EtOH, C2H5OHT500 ml78,31 
1000 ml128,53
5 L581,30
10 L1074,78
JH.008830jodek kadmu; jodek kadmowy; kadmu (II) jodek; kadmu jodek; CdI2 cz.d.synt.T10 g szkodliwy!
25 g 
100 g 
500 g 
CH.000445jodek potasu; potasu jodek; jodek potasowy; KI (dawn. KJ)
cz.d.synt.
inne gatunki: lab.; cz.; cz.d.a. (czda); farmaceutyczny; spożywczy
N500 g  
1000 g 
5 kg 
25 kg 
CH.000449płyn Lugola lab.T100 ml szkodliwy!
250 ml 
1000 ml 
2500 ml 
TC.006309jod; jod pierwiastkowy; iodine; I2 (dawniej J2)T50 g51,62 
100 g94,73
500 g148,12
1000 g221,47
TC.006922tellur; TeS1 g36,10 
10 g79,70
25 g118,90
50 g192,50
TC.006925czterochlorek telluru; tetrachlorek telluru; telluru (IV) chlorek; telluru tetrachlorek; TeCl4S1 g49,60 
BM.001109nitrometan; CH3NO2; MeNO2T500 ml82,30może służyć jako paliwo dla modelarzy
1000 ml124,11
5 L529,19
10 L

962,70

AN.0005511-bromodekan; bromek decylu; decylu bromek; CH3(CH2)8CH2BrL100 ml45,00 
250 ml70,00
500 ml125,00
1000 ml240,00
AS.000528izobutanol; 2-metylo-1-propanol; 2-metylopropanol; isobutanol; alkohol izobutylowy; (CH3)2CHCH2OH cz.d.synt.T500 ml48,55rozpuszczalnik łatwopalny
1000 ml79,43
4 x 1 L204,60
5 L229,45
BI.003327kwas sulfosalicylowy; kwas 5-sulfosalicylowy; kwas 2-hydroksy-5-sulfobenzoesowy dihydratS100 g41,17 
250 g75,94
500 g132,09
1 kg214,58
SP.007015pięciotlenek tantalu; pentatlenek tantalu; tantalu pentatlenek; ditantalu pentatlenek; Ta2O5 "do ceramiki"N100 g13,62 
500 g61,47
1 kg104,33
3 kg216,24
ER.004149lantan metal; lanthanum; LaS100 g  
250 g 
500 g 
1 kg 
TG.009417gadolin metal; gadolinium; GdS10 g  
25 g 
100 g 
250 g 
TE.006024niob metal; NbN1 g  
2,5 g 
5 g 
10 g 
RE.000407chlorek metylenu; dichlorometan; methylene chloride; metylenu chlorek CH2Cl2T500 ml rozpuszczalnik do ekstrakcji
1000 ml10,95
4 x 1 L 
5 L41,10
GE.008102chlorek potasu; chlorek potasowy; potasu chlorek; KCl cz.d.synt.N100 g10,42 
500 g15,79
1 kg20,45
6 kg104,40
AW.001193orcinol; orcynol; 5-metylorezorcyna; 3,5-dihydroksytoluen monohydratS5 g30,00 
AS.001007N-metylopirolidon; NMP; doskonały rozpuszczalnik w syntezie; bardziej odporny na kwasy i zasady od DMFT100 ml54,80max. 0,1%
wody
500 ml91,50
1000 ml139,50
AS.001009heksametylofosforotriamid; HMPA; heksametylofosforamid; P(O)(NMe2)3T250 ml289,0098%
500 ml495,00
1000 ml788,00
2500 ml1260,00
XW.004494tetranitrometan; TNM; czteronitrometan; C(NO2)4T500 mg1125,10Uwaga:
odczynnik wybuchowy
1 g2072,60
10 g8591,20
ZR.009285krzem; krzem pierwiastkowy, pierwiastek krzem; Si proszekT10 g62,10 
100 g176,50
250 g312,83
500 g477,10
ZR.004520kwas 4-aminotolueno-5-sulfonowy; kwas 2-amino-5-metylobenzenosulfonowy; kwas p-toluidyno-2-sulfonowy; kwas 4-metyloanilino-2-sulfonowy; CAS: 88-44-8T1 g29,86Uwaga:
trucizna
10 g92,50
25 g128,39
AX.003812dezoksycholan sodu; deoksycholan sodu; kwas dezoksycholowy sól sodowaN/S50 g79,60 
100 g135,00
250 g240,00
1 kg599,00
AB.007159antypiryna; 2,3-dimetylo-1-fenylo-5-pirazolonS100 g45,90 
250 g85,20
500 g152,00
AN.004923amonu mrówczan; mrówczan amonu; kwasu mrówkowego sól amonowa; metanian amonuS500 g189,00krystaliczny
zaw. wody
poniżej 5%
1000 g285,00
2500 g649,00
5000 g1135,00
AG.004489mrówczan metylu; metanian metylu; metylu mrówczanT500 ml130,00t.wrz.: 32-34
1000 ml195,00
3000 ml565,00
5000 ml907,00
BE.005017chlorek kobaltu; kobaltu chlorek; kobaltu(II) chlorek; kobaltawy chlorek; dichlorek kobaltu; CoCl2*6H2ON100 g48,87K
250 g102,10
500 g172,46
1000 g298,13
BE.005028siarczan kobaltu; kobaltu siarczan; kobaltawy siarczan; kobaltu(II) siarczan; CoSO4*7H2ON100 g45,62K
250 g92,15
500 g161,40
1 kg264,86
FY.001720sodu fluorek; fluorek sodu; NaFT250 g39,44K
500 g58,90
1000 g100,71
2500 g206,07
ZT.002208chlorek ołowiawy; dichlorek ołowiu; dwuchlorek ołowiu; ołowiu(II) chlorek; ołowiu dichlorek; PbCl2T100 g17,49K
1 kg52,14
10 kg297,40
30 kg611,50
DL.0001045-chloro-1-fenylo-tetrazolS1 g39,50 
10 g183,00
FM.009001pallad metalicznyN1 g289,00 (*)(*) cena zależy
od cen
metali
na giełdach
5 g1145,00 (*)
10 g2095,00 (*)
50 g9780,00 (*)
SA.000591alkohol izobutylowy; 2-metylo-1-propanolL500 ml25,50 
TT.007775izopropanotiol; merkaptan izopropylowy; 2-hydrotiopropan; 2-propanotiol; 2-propanethioleT25 ml95,00śmierdzi!
250 ml150,00
500 ml220,00
1000 ml340,00
2500 ml499,50
BC.000201albumina wołowaN/S5 g127,00 
AG.009992kwas p-toluenosulfonowyS1 kg  
AG.008991chlorek p-toluenosulfonowyS500 g  
NX.002302trijodek azotu; trójjodek azotu; trijodoamina; NI3 (dawniej NJ3); do syntezyT1 g103,16zaw. dod. ok.
40% wody
wybuchowe
po
wysuszeniu!
odczynnik zalecany w analizie grup acetylowych
5 g285,20
25 g531,00
100 g1094,00
AB.007225eozynaN/S1 g5,90dostępna również jako roztwór
10 g39,47
25 g75,62
AG.008919dibromometan; bromek metylenu; d=2,49 g/mlL5 ml25,00 
25 ml39,80
100 ml58,00
250 ml119,50
500 ml198,90
TT.007710izopropanotiolan sodu; sól sodowa 2-propanotiolu; 2-propanotiolan sodu; sodu izopropanotiolan; sodu 2-propanotiolanS50 g187,50 
100 g250,00
250 g445,90
1000 g999,00
FT.000234siarczek sodu bezwodny; sodu siarczek; Na2ST50 g590,00wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
250 g995,00
1000 g1822,00
GA.002300octan manganawy; octan manganowy (III); octan manganu (III); manganu (III) octan; Mn(OAc)3; Mn(CH3COO)3; bezwodnyS10 g182,00odczynnik do utleniania
25 g299,90
100 g695,60
250 g1043,00
AI.003106sód - piasek; piasek sodowy; Na; średn. max. 3 mm (większość poniżej 0,5 mm), pod ksylenem (możliwe inne rozpuszczalniki: eter dietylowy, THF, dioksan)T1 g63,60 
25 g142,70
100 g295,10
RG.003405oranż b-naftolowy; oranż beta-naftolowy; oranż masłowy; oranż betanoftolowy; oranż II; kwaśny oranż 7; tropeolina OOO nr. 2; oranż olejowy; oranż tłuszczowyS1 g195,00 
5 g278,50
10 g369,00
25 g448,20
RG.003419b-naftalenosulfonian sodu; sodu b-naftalenosulfonian; betanaftalenosulfonian soduS1 g118,90 
5 g298,40
10 g387,50
25 g439,90
TC.006927selen, selenium, SeS1 g  
10 g 
25 g 
100 g 
250 g 
RG.0022502,2'-bichinolina; 2,2'-bichinoil; kuproinaN/S5 g291,00 
10 g549,00
25 g1308,00
50 g2543,00
100 g4495,00
250 g9995,00
GT.0018101,5-difenylokarbazydN/S5 g39,60 
10 g51,20
25 g120,10
100 g385,00
250 g799,50
1 kg2820,00
FU.004007fosgen; dichlorokarbonyl; dichlorek kwasu węglowego; COCl2; roztwór w toluenie ok. 20% w/v (200 g w litrze)T10 ml298,95SILNA TRUCIZNA!
100 ml481,70
250 ml595,90
500 ml782,50
1000 ml959,00
2500 ml1628,00
PN.001734kwas siarkowy dymiący; oleum, roztwór SO3 w H2SO4; tritlenek siarki w kwasie siarkowym; oferowane stężenia:
1-3%
10-14%
21-25%
36-39%
64-68%
inne w/g wymagań Klienta
T10 ml  
25 ml 
50 ml 
100 ml 
500 ml 
1000 ml 
PN.006701trójtlenek siarki; tritlenek siarki; bezwodnik kwasu siarkowego; SO3T5 ml częściowo w postaci polimeru
10 ml 
25 ml 
100 ml 
250 ml 
1000 ml 
PN.006615kompleks pirydyna trójtlenek siarki; Py*SO3T25 g  
50 g 
100 g 
250 g 
500 g 
KF.001222trifluorek boru kompleks z eterem; BF3 * Et2O; eterat trójfluorku boru; trójfluorek boru:eter dietylowy (1:1)T10 g  
100 g 
500 g 
1000 g 
PW.000334trichlorometylosulfenylu chlorek; Cl3C-SCl; perchlorometylomerkaptan; CCl4S; trichloro-chlorotiometan; gęstoć: 1,7T1 ml49,00 
10 ml105,50
100 ml539,00
1000 ml1789,00
AN.009001niklu chlorek; niklu (II) chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2 bezwodnyN/S5 g184,60 
25 g269,00
100 g395,00
500 g989,50
GT.0030092,4,6-tribromofenolN/S1 g  
10 g 
100 g 
500 g 
SP.280012
[74-89-5]
metyloamina; MeNH2; aminometan; CH3NH2T100 ml416,00uwaga skroplony gaz w ampule lub butli stalowej
500 ml1556,00
1000 ml2431,00
40 L 
ML.001045metyloamina roztwór w wodzie min 40%T250 ml89,15 
500 ml139,40
1000 ml212,10
2500 ml327,30
MR.001047metyloamina r-r 40% w metanolu; MeNH2; aminometan; methylamine 40% in methanol; CH3NH2T500 ml uwaga: trujące
2500 ml 
25 L 
200 L 
MC.200056metyloamina 40% roztwór w etanolu skażonym; methylamine 40% in denaturated ethanol; MeNH2; CH3NH2T1000 ml  
6 x 1000 ml 
25 L 
200 L 
PW.002291siarczek sodu dwuwodny techn.; Na2S*2H2O; max 40% wody (min 60% Na2S bezw.)T100 g17,75wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
250 g31,40
1000 g49,80
NG.005103kuminaldehyd; aldehyd kuminowy; aldehyd kumenowy; 4-izopropylobenzaldehydL10 ml51,20 
50 ml96,70
100 ml175,00
KK.006700N-metylo-p-toluenosulfonamid; N-metylo-p-toluenosulfamidS100 g  
250 g 
500 g 
KD.000633N-metylo-N-nitrozo-p-toluenosulfonamid; do bezp. wytwarzania diazometanuT50 g diazometan wytwarza się tak jak z odczynnika Diazald(R)
250 g 
500 g 
YN.001844chlorek tributylocyny min 95%; chlorotributylostannan; tributylocyny chlorek; Bu3SnClT10 ml K
toksyczne
50 ml 
250 ml 
YD.082940
[51273-58-6]
fosfor fioletowy; violet phosphorus; Hittorf's phosphorus; PS1 g673,60 
10 g882,15
100 g1397,95
WF.006221p-toluenosulfonamid; p-toluenosulfamid; 4-toluenosulfonamid; amid kwasu p-toluenosulfonowego; amid kwasu 4-metylobenzenosulfonowego; CH3C6H4SO2NH2T250 g K
1 kg 
5 kg 
AT.003010trójchlorek złota; trichlorek złota; złota(III) chlorek; AuCl3
również jako roztwór a eterze
S1 g  
10 g 
25 g 
IM.005602chloran potasu; potasu chloran; KClO3 techn.N/S1 kg40,80K
5 kg178,55
10 kg292,76
25 kg397,80
HB.000978trójsiarczek czterofosforu; P4S3; seskwisiarczek fosforu; siarczek fosforu (II i III); fosforu siarczek techn.S1 kg497,50do wyrobu zapałek łatwozapalnych
(ceny negocjowalne)
10 kg3145,60
25 kg5589,50
50 kg

9479,00

100 kg14795,00
SL.005603kwas chlorosulfonowy; chlorosulfonowy kwasT5 ml48,70 
100 ml89,30
500 ml159,10
1000 ml239,80
6 x 1000 ml1234,40
AF.000751naftalen; C10H8S25 g9,85 
250 g41,40
1 kg93,75
MP.001201magnez proszek; magnez metaliczny; magnez metal; MgS100 g  
500 g 
1 kg 
AW.0002041-naftyloamina; 1-aminonaftalen cz.d.a.T50 g98,30 
100 g156,40
500 g654,82
MP.001455magnezu tlenek; tlenek magnezu; MgO; magnezja; cz.d.a. (czysty do analiz)S1 kg973,50czda: min. 97,5%
Cl: max. 0,01%
SO4: max. 0,01%
Ba: max. 0,005%
Pb: max. 0,005%
Ca: max. 0,02%
Fe: max. 0,005%
10 kg6.385,00
25 kg12.942,00
MP.001459magnezu tlenek super czysty (super czysty) s.cz.S5 kg8.935,50sp.cz.: min. 99%
Cl: max. 0,005%
SO4: max. 0,005%
met. cięż.: max. 0,003%
Ca: max. 0,01%
Ba, Fe: max. 0,005%
10 kg11.989,00
25 kg21.965,00
MP.001207glin proszek; aluminium proszek; AlS100 g  
500 g 
1 kg 
PP.003401polichlorek winylu; PCW, PCV, PVC proszek, polyvinyl chlorideS100 g  
500 g 
1 kg 
PP.003402-U020teflon proszek; PTFE; politetrafluoroetylen; tarflen; proszekN10 g29,70 
100 g116,20
250 g148,25
PP.003402-U001PTFE mikroproszek 1-3 mikrony; (CF2-CF2)n; (CF2)n; (C2F4)nS100 g  
500 g 
2,5 kg 
PR.003551miedź proszek; copper; miedź metaliczna; CuN10 g95,31 
100 g186,73
250 g290,46
TE.005404grafit proszek; węgiel; CS500 g  
1 kg 
2,5 kg 
AW.007009tiofluoresceina wsk. (do analiz)S1 g983,96 
5 g2218,65
25 g7821,30
GY.007221benzoesan baru; baru benzoesan cz.; Ba(PhCOO)2; Ba(C6H5COO)2T10 g133,20odczynnik pomocniczy w chemii cukrów
100 g589,40
500 g944,50
IH.000201siarkowodór roztwór w wodzie; H2S; 0,01 mol/lT10 ml229,10trucizna! śmierdzące!
100 ml387,30
250 ml598,00
IH.003559kwas fosforowy 90% - 95%; kwas ortofosforowy; H3PO4; 90% kwas fosforowy stężonyT500 ml194,80100% kwas fosforowy droższy o 25%
1000 ml298,40
6 x 1000 ml1458,00
SE.004502etanolan sodu roztwór w etanolu; etoksylan sodu; etoksysód; sodu etanolan; etanolu sól sodowa; EtONa; NaOEt; C2H5ONaroztwory: od 10 do 300 g/l; od 0,15 do 4,4 mol/lT10 g119,00ceny w przeliczeniu na zawartoć suchego etanolanu sodu
silna zasada organiczna
50 g159,10
100 g204,50
300 g465,60
500 g693,20
2500 g1874,00
HK.008905kwas fluorosulfonowy min 95%; FSO3HT100 ml1290,00kaucja za opakowanie: 990 zł
500 ml4380,00
1000 ml6390,00
RG.004020chrysen; chryzen; chryseneS1 g45,10 
10 g368,10
100 g 
SM.0014..odczynnik metalurgiczny; odczynniki do badania stali; mieszaniny do trawienia stali; odczynnik do badania makrostruktury stopów żelaza i stali oraz do ujawniania mikrostruktury stali
lista wszystkich odczynników zestawiona jest poniżej
T100 ml odczynnik Jacewicza,
Anczyca, Oberhoffera, Adlera, Fry, Nital, Pikral i inne
250 ml 
1000 ml 
SM.001401odczynnik JacewiczaT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM.001402odczynnik OberhofferaT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM.001403odczynnik AdleraT500 ml  
1000 ml 
2500 ml  
SM.001404odczynnik FryT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM.001405Nital; NITAL-5 lub NITAL-8; odczynnik do badań staliT500 ml  
1000 ml 
2500 ml  
SM.001406PIKRAL; odczynnik do trawienia (do badań stali)T500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM.001415odczynnik Tuckera; odczynnik do badań staliT500 ml żrący!
toksyczny!
1000 ml 
2500 ml  
SM.001416odczynnik Heyna; odczynnik do trawienia (odczynnik metalograficzny)T500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM.001418odczynnik Baumana; odczynnik do badań staliT500 ml żrący!
toksyczny!
1000 ml 
2500 ml  
BW.008302
[13472-45-2]
wolframian sodu; wolframian sodowy; sodu wolframian uwodniony; Na2WO4*2H2OT100 g  
500 g 
1000 g 
NJ.003917węglan magnezu; magnezu węglan MgCO3 (częciowo zasadowy) cz.d.a.N/S100 g80,73 
500 g248,15
1 kg 418,60
NJ.003947węglan magnezu; magnezu węglan; węglan magnezowy (niezasadowy) MgCO3 cz.d.a.N/S500 g982,40odczynnik może zawierać wodę krystalizacyjną (sól trójwodna)
1 kg1598,00
2,5 kg 
TT.002017ołowiu tlenek; tlenek ołowiawy; tlenek ołowiu(II); PbOS250 g48,19związek szkodliwy
500 g61,05
1 kg85,65
IA.000367kwas cytrynowyN1 kg10,45opakowania: worki PE
10 kg78,20
25 kg161,95
FF.000401disiarczek selenu; selenu dwusiarczek; siarczek selenu; selenu siarczek; SeS2 składnik szamponów przeciwłupieżowychN/S10 g72,20odczynnik szkodliwy
100 g507,80
1 kg1973,50
5 kg7285,00
MH.009001Mieszanina Eschki (do oznaczania siarki) cz.d.a. (sp. cz.)S5 kg2962,00Zaw.:
MgO: 68-72%
Na2CO3+MgO: min. 99%
S: max. 0,005%
Cl: max. 0,01%
10 kg5054,90
25 kg9468,60
DM.007001niklu karbonylek; Ni(CO)4; nickel tetracarbonylT10 g odczynnik toksyczny!!! ciecz nisko wrząca; wydziela tlenek węgla CO (czad)
Opakowanie: butla stalowa (kaucja: 285 zł); opłata za wypożyczenie butli: 20 zł/m-c
450 g 
1 kg 
TX.801031
[13470-07-0]
[14767-04-5]
[13823-29-5]
toru azotan; azotan toru; toru (IV) azotan; thorium nitrate; Th(NO3)4*xH2O (x= max. 5)T100 mg Substancja pod specjalnym nadzorem
1 g 
5 g 
FH.801032toru węglan; węglan toru; toru (IV) węglan; thorium carbonate; Th(CO3)2T100 mg Substancja pod specjalnym nadzorem
250 mg 
500 mg 
TF.000135miedzi siarczan; CuSO4*5H2O; siarczan miedziowy; miedzi (II) siarczan; siarczan miedzi (II) uwodniony (niebieski) cz.N/S100 g8,70pakowany w słoje lub worki PE
1 kg29,81
5 kg108,65
TF.006049miedzi siarczan bezwodny; CuSO4; siarczan miedziowy bezw.; miedzi (II) siarczanN/S500 g75,30 
1 kg95,80
5 kg397,40
GM.004622ceru siarczan; siarczan cerowy; ceru (IV) siarczan; Ce(SO4)2*4H2O cz.d.a.S100 g156,50 
500 g653,20
1 kg1143,00
LM.011348cyrkonu azotan uwodn.; azotan cyrkonu uwodniony; cyrkonu(IV) azotan uwodniony; Zr(NO3)4 * 5H2OT   
  
  
ED.006702azotan cyrkonylu uwodniony; oksyazotan cyrkonu; tlenoazotan cyrkonu; cyrkonu(IV) tlenek diazotan;
ZrO(NO3)2 * xH2O x=2-6
T10 g  
50 g 
100 g 
EM.520330cyrkonu azotan bezwodny; azotan cyrkonu; Zr(NO3)4T   
  
  
HP.008990wapń metaliczny cz.; Ca wapń metal 99%T100 g177,12 
500 g374,30
1 kg594,93
RG.008701niklu chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2*6H2O techn.N/S1 kg21,50 
5 kg91,20
10 kg167,10
EZ.006290aldehyd 4-etoksybenzoesowy; 4-etoksy-benzaldehydT10 g714,38
25 g1580,10
100 g4536,20
CE.003702chlorek allilu, allilu chlorek, 1-chloro-2-propen, CH2=CH-CH2-Cl, cz.T500 ml48,73K
1000 ml72,15
4 x 1000 ml227,52
od CW.000200 do CW.000999wzorce amin kancerogennych czystość min. 97% (GC); aminy kancerogenne; aniliny; aminy aromatyczneT500 mg pakowane w fiolki z uszczlką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
1 g 
5 g 
od FG.004070
do FG.004599
wzorce węglowodorów aromatycznych czystość min. 97% (GC); węglowodory aromatyczneT500 mg pakowane w fiolki z uszczlką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
1 g 
10 g 
FV.905261wzorzec alergenu: podsierstek koci (biały); alergen koci naturalnyS100 mg119,50pozyskiwany bezinwazyjnie i bezboleśnie ze zwierząt pod opieką niezależnej organizacji
500 mg385,10
10 x 500 mg841,20
FV.905272
wzorzec alergenu: podsierstek koci (czarny); alergen koci naturalnyS100 mg109,70pozyskiwany bezinwazyjnie i bezboleśnie ze zwierząt pod opieką niezależnej organizacji
500 mg368,30
10 x 500 mg817,50
TA.005601
[1312-73-8]
siarczek potasowy bezwodny; potasu siarczek; siarczek potasu; potassium sulfide anhydride; K2ST100 g  
250 g 
500 g 
TA.005606siarczek rubidu; rubidu siarczek; siarczek rubidowy; rubidium sulfide; Rb2S bezwodnyT25 g  
100 g 
250 g 
TA.005731litu siarczek; siarczek litu Li2S uwodnionyT25 g  
100 g 
250 g 
TA.005732litu siarczek; siarczek litu Li2S bezwodnyT25 g  
50 g 
100 g 
HF.003801keten; etenon; ok. 1% roztwór w cykloheksanieT10 ml331,70Przechowywać w niskiej temp. (-30 ºC)
Zawiera inhibitor, pod azotem
TOKSYCZNY
Skrajnie łatwopalny
100 ml1228,60
1000 ml 3219,50
BR.003801keten; etenon; ok. 1% roztwór w dioksanieT100 ml Przechowywać w niskiej temp. (-30 ºC)
Zawiera inhibitor, pod azotem
TOKSYCZNY
Skrajnie łatwopalny
500 ml 
1000 ml 
RE.000221nonylofenol; p-"nonylo"fenol; p-nonylo fenol mieszanina izomerów; p-izo-nonylofenolT10 g8,90 
100 g28,50
500 g67,30
CS.001002kadmu siarczan; siarczan kadmuS1 g5,00 
250 g 
1 kg 
EU.0019302-naftyloamina, beta-naftyloamina; 2-aminonaftalen
cz. do syntezy
T25 g w ofercie również odczynnik cz.d.a.
100 g 
500 g 
BE.004780tlenek berylu; berylu tlenek; berylu(II) tlenek; tlenek berylowy; beryllium oxide; BeON/S10 g  
100 g 
250 g 
CE.000910diizobutyloketon; diisobutylketone; 2,6-dimetylo-4-heptanonT25 ml119,10 
100 ml234,50
250 ml355,80
ND.004503dibutyloketon; 5-nonanon; dibutylketoneT10 ml  
25 ml 
100 ml 
GD.000338gal metaliczny; gallium; gal metal; Ga +99,99%; temp. topn. 30 ºC; low priceT125 g  
250 g 
1000 g 
GD.000345tlenek galu; galu tlenek; galu(III) tlenek; Ga2O3T100 g  
250 g 
1000 g 
FD.000841
[20816-12-0]
czterotlenek osmu; osmu(VIII) tlenek; tetratlenek osmu; osmu tlenek; osmu tetratlenek; osmu (VIII) tlenek; osmium tetroxide; osmium tetraoxide; OsO4T50 mg  
100 mg 
500 mg 
RC.005933chlorek cezu; cezu chlorek; CsClN/S10 g  
25 g 
100 g 
LA.000501wersenian sodowo-żelazowy; EDTA-Na,Fe(III)N/S25 g  
100 g 
250 g 
ND.009905kwas wersenowy; EDTA-H4S100 g  
250 g 
1 kg 
GA.001202chlorek trimetylosililowy; chlorotrimetylosilan; TMS-ClT10 ml  
25 ml 
100 ml 
HD.005801nadrenian amonu; NH4ReO4; amonu nadrenianS2,5 g140,94nadrenian do syntezy związków renu; do syntezy związków renoorganicznych
10 g397,85
25 g804,60
HA.004158kwas hialuronowy; hyaluronic acid; hyaluronan
dostępny jako roztwór wodny (także w postaci jałowej - aseptyczny)
L50 mg   
100 mg 
500 mg 
HA.004195hialuronian sodu; sodu hialuronian; hialuronian sodowy; kwas hialuronowy - sól sodowa; sól sodowa kwasu hialuronowego; sodium hyaluronateL50 mg  
250 mg 
500 mg 
SE.004021chlorek amonu; amonu chlorek; NH4Cl; sól amonowa kwasu solnego; techn.N5 kg31,40 
10 kg58,45
25 kg103,20
PM.006528
[1345-04-6]
siarczek antymonawy; siarczek antymonu(III); trójsiarczek antymonu; antymonu(III) siarczek(II); antimony(III) sulfide; antimonous sulfide; Sb2S3S100 g  
250 g 
500 g 
TA.009920N,N-dimetyloanilina; fenylodimetyloamina; dimetyloaminobenzen; Ph-N(Me)2; rozpuszczalnik do syntezT500 ml72,30 
1000 ml114,50
2500 ml228,00
NA.005059tlenosiarczek węgla; siarczek karbonylu; siarczek tlenek węgla, carbon oxide sulfide; karbonylu siarczek, carbonyl sulfide; COS; O=C=S; gaz
istnieje możliwoć przygotowania roztworów w takich rozpuszczalnikach jak:
czterochlorek węgla, heksan, chloroform, chlorek metylenu, eter dietylowy, toluen
T1 g833,50gaz w butli pod cinieniem (skroplony)
kaucja za butlę: 420 zł
wynajem butli: 29 zł/m-c netto
K
5 g1378,10
25 g2482,00
SS.000308dichlorek siarki; siarki dwuchlorek; chlorek siarki (II); SCl2; Cl-S-ClT100 g K
250 g 
500 g 
SS.000402monochlorek siarki; disiarki dichlorek; siarki jednochlorek; siarki monochlorek; S2Cl2 (SCl);
Cl-S-S-Cl
T100 g K
250 g 
500 g 
SE.000992eter difenylowy; eter fenylowy; difenylowy eter; difenylooksan; fenoksybenzen; fenyloksybenzen; diphenyl ether; Ph-O-PhT100 g9,74K
250 g20,28
500 g37,91
FS.005417
[85-85-8]
1-(2-pirydylazo)-2-naftol; PAN; wskaźnikT1 g209,83K
5 g385,46
10 g692,10
SC.007705selenian sodowy; selenian disodowy; sodu selenian(VI); Na2SeO4T10 g T
25 g 
100 g 
PL.003078benzaldehyd; benzaldehyde; fenyloformaldehyd; formylobenzen; Ph-CHOT10 ml K
500 ml 
1000 ml 
RB.000531skand metal; skand metaliczny; skand pierwiastkowy; Sc min. 99%N5 g  
25 g 
100 g 
TH.002099wanadu tlenek; wanadu pięciotlenek; wanadu pentatlenek; vanadium pentoxide; wanadu(V) tlenek(II); bezwodnik kwasu wanadowego; V2O5N25 g  
100 g 
250 g 
SC.000708selenu czterochlorek; czterochlorek selenu; tetrachlorek selenu; selenu tetrachlorek; SeCl4T10 g  
25 g 
100 g 
AR.001040acetylenek miedzi; miedzi acetylenek; acetylenek miedziawy; acetylenek miedzi(I); węglik miedzi; stabilizowana zawiesina w wodzie lub innym rozpuszczlniku (dioksan, THF, DMF); Cu2C2*H2ON100mg Uwaga: po wysuszeniu środek wybuchowy
wzorzec do analizy acetylenu
500mg 
10 g 
LF.000118fluorek litu; litu fluorek, LiFT25 g  
100 g 
250 g 
PC.001103cyny czterochlorek; czterochlorek cyny; chlorek cynowy; cyny(IV) chlorek; SnCl4 bezwodny; ciecz; dymiącyT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
PD.000545krzemian miedzi; krzemian miedziowy; miedzi(II) krzemian; CuSiO3 (*xH2O)T10 g  
100 g 
250 g 
TE.009803odczynnik Drabkina; Drabkin's reagent; zawiera cyjankiT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
TA.000944węglan baru; baru węglan cz. d. synt.T250 g  
500 g 
1 kg 
5 kg 
TZ.001419-S250chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 25%
do wytwarzania ClO2 (dwutlenek chloru; ditlenek chloru)
T500 ml92,37 
1000 ml154,48
5 L346,03
20 L941,78
TZ.001419-S800chloryn sodu, chloran(III) sodu; sodium chlorite; NaClO2; 80%T250 g  
500 g 
1 kg 
3 kg 
TZ.001419-S280chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 28-29%T500 ml  
1000 ml 
5 L 
20 L 
SH.005074antymon metal; SbT50 g  
100 g 
500 g 
1 kg 
ZR.009758kalces wsk.T5 g31,93 
10 g39,80
25 g89,14
100 g328,06
GE.000992czerń eriochromowa T wsk.T1 g10,95 
100 g79,58
500 g271,25
1 kg482,08
ZF.004407odczynnik EhrlichaT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
2500 ml 
GT.0093051-bromonaftalenT10 ml  
25 ml 
100 ml121,94
500 ml421,63
BP.004642azotan ołowiawy; ołowiu (II) azotan; Pb(NO3)2T100 g  
500 g 
1 kg 
3 kg 
FT.009825fluorek amonu; NH4FT10 g  
100 g 
500 g 
1000 g 
NX.009769odczynnik KelleraT250 ml  
500 ml 
1000 g 
NL.005083płyn BouinaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NX.009055odczynnik SchweizeraT10 ml  
100 ml 
500 ml 
NC.000774płyn HaynesaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
FB.007118odczynnik MolishaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
ZA.008514płyn NessleraT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
KX.003307odczynnik FehlingaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
BB.006036odczynnik MarquisaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NS.000522odczynnik Duquenois'a (reakcja-test Duquenois'a)T10 ml  
100 ml 
500 ml 
KF.007792odczynnik TollensaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NX.003049odczynnik GriessaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
ND.008006odczynnik MeckaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
TH.009151odczynnik LucasaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
LC.001005odczynnik von UrkaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
GC.009064odczynnik Helliga; płyn Helliga (wsk.)T10 ml  
100 ml 
500 ml 
TU.009135azydek sodu; sodu azydek; triazotek sodu; trójazotek sodu; sodium azide; NaN3 cz.d.synt.T250 g  
500 g 
1 kg 
5 kg 
FM.002208azotek boru; boru azotek; boron nitride; BN; proszekT10 g  
100 g 
500 g 
NE.003721lumogalion; lumogallion; odczynnik do fluorymetrycznego oznaczania galu (Ga), glinu (Al) i innych metaliT400 mg  
1 g 
5 g 
25 g 
TA.007781oksycyjanek rtęci; tlenocyjanek rtęci; rtęci (II) cyjanek tlenek; mercury oxycyanide; mercury oxide cyanide; mercury (II) oxycyanide 33%; NC-Hg-O-Hg-CN; Hg2O(CN)2; stabilized by mercury cyanide 67%; extra pure
CAS: [1335-31-5]
T25 g  
250 g 
1 kg 
TF.007083
[591-89-9]
rtęciocyjanek potasu; czterocyjanortęcian potasowy; potasu rtęci (II) cyjanek; mercury potassium cyanide; potassium tetracyanomercurate; potassium mercury cyanide; mercuric potassium cyanide; K2Hg(CN)4T250 g  
500 g 
1 kg 
2,5 kg 
TH.001812ciecz referencyjna; ciecz kalibracyjna o gęstości 2,0 g/mlT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
PT.002325chloroplatynian potasowy; potasu chloroplatynian; heksachloroplatynian potasowy; potasu heksachloroplatynian (IV) cz.T500 mg  
1 g 
5 g 
10 g 
MP.001115eikonogen; kwas 4-amin-3-hydroksy-1-naftaleno-sulfonowyT1 g  
5 g 
25 g 
BE.001427
[11103-72-3]
czerwień rutenowa, ruthenium red; ruthenrot; tlenochlorek rutenowo amonowy; rutenu amonu tlenek chlorek; amonowo-rutenowy tlenochlorek; [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6T500 mg  
1 g189,31
5 g 
10 g 
UV.005594
[7803-55-6]
metawanadan amonowy; wanadan amonu; ammonium metavanadate; NH4VO3T1 g  
5 g 
25 g 
NA.006302zieleń kobaltowa; zieleń Rinmanna; cynkan kobaltu; tlenek cynkowo-kobaltowy; cobalt green; CoZnO2; CoO*ZnOT10 g198,47 
100 g305,13
250 g498,40
UI.009295węglik krzemu; silicon carbide; krzemowęgiel; krzemu węglik; proszek SiCT250 g  
1 kg 
3 kg 
AG.008813
[109-86-4]
2-metoksyetanol; 2-methoxyethanol; eter monometylowy glikolu etylenowego; CH3-O-CH2-CH2-OH; C3H8O2; cz.d.synt.T500 ml81,17 
1000 ml117,52
5000 ml481,20
FE.009026winian antymonylo-potasowy; antymonylu potasu winian; winian antymonylo-potasowy; C4H4KO7Sb*1/2H2O; cz.d.synt.T25 g69,40 
100 g134,93
250 g206,14
AT.001821fluoresceina lab.T100 g73,17 
250 g167,55
500 g302,96
SS.008041kwas salicylowy cz.; kwas o-hydroksybenzoesowy; C6H4(OH)COOHT250 g  
500 g 
1000 g 
AS.008042kwas acetylosalicylowy; kwas o-acetoksybenzoesowy; kwas 2-acetoksybenzoesowy; C6H4(OAc)COOHT100 g  
500 g 
1 kg 
TA.007001alkohol izoamylowy; 3-metylo-1-butanol; (CH3)2CHCH2CH2OHT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
AR.003805woda królewska; aqua regia; mieszanina do roztwarzania złota i metali szlachetnych; dwuskładnikowaTkpl. 100 ml zestaw składa się z dwóch butelek; podano ilość preparatu po zmieszaniu obu składników
kpl. 250 ml 
kpl. 500 ml 
NI.005001pięciotlenek azotu; azotu pięciotlenek; azotu pentatlenek; bezwodnik azotowy; N2O5; do syntez
proponujemy również roztwory w nastepujących rozpuszczalnikach:
chloroform, czterochlorek węgla
T1 g204,60transport i magazynowanie w temp. -78 ºC
Preparat szybko się rozkłada!
10 g342,50
25 g593,10
GE.003257kwas jodowodorowy; jodowodór roztwór w wodzie; hydrogen iodide; hydriodic acid; HI (dawniej HJ); do syntez 40% (dostępne również w wyższej cenie roztwory do 65%)T500 ml  
1000 ml 
6 x 1000 ml 
AS.008802potasu nadjodan; nadjodan potasu; potasu jodan(VII); potasium periodate; KIO4; do syntezT10 g do chemii cukrów
25 g 
100 g 
CR.009062chromian srebra; srebra chromian (VI); Ag2CrO4T10 g249,35 
100 g962,10
250 g1579,80
CD.007021mrówczan glinu; glinu mrówczan; sól glinowa kwasu mrówkowego; Al(HCOO)3T25 g  
100 g 
250 g 
TA.003306woda eterowa; nasycony roztwór eteru dietylowego w wodzie; eter dietylowy r-r w wodzie (20 ºC); Et2O; C4H10O; (C2H5)2O cz.d.a.L100 ml229,12 
500 ml287,50
1000 ml393,45
ZN.008353chlorek cynku; dichlorek cynku; cynku (II) chlorek; dwuchlorek cynku; cynku dichlorek; ZnCl2 bezwodny zbrylony (bezw.) cz.d.synt.T500 g17,80 
1000 g24,15
18 kg218,70
CL.002044czterochlorek tytanu; tytanu czterochlorek; tetrachlorek tytanu; tytanu(IV) chlorek; TiCl4 bezwodny (bezw.)T100 ml K
500 ml 
1000 ml 
FE.001045czteroboran sodu 10-wodny; sodu tetraboran kryst.; boraks; borax; tetraboran sodu; sodu czteroboran; Na2B4O7*10H2O cz. lub do fotografiiT500 g25,83 
1000 g32,95
4 kg106,50
GA.004026octan 2-butoksyetylu; 2-butoxyethyl acetate; 1-(2-acetoksyetoksy)-butan; C4H9OCH2CH2OAcT10 ml T
500 ml 
1000 ml 
ZJ.006514acetaldehyd; aldehyd octowy; etanal; odczynnik skroplony; CH3CHO
uwaga: przechowywać w lodówce
temp. wrz. ok. 20 st. C
T25 ml T
100 ml 
250 ml 
ZN.007083octan cynku; cynku octan uwodn.; octan cynku dwuwodny; Zn(OAc)2*2H2OT10 g11,60K
500 g15,38
1000 g21,40
CL.001744cyrkonu tetrachlorek; czterochlorek cyrkonu; cyrkonu czterochlorek; cyrkonu (IV) chlorek; ZrCl4 bezwodnyT25 g K
100 g 
250 g 
FZ.007108
[75-04-7]
etyloamina; aminoetan; ethylamine; monoetyloamina; EtNH2; do syntez; roztwór 70%T100 ml28,46K
1000 ml112,35
5000 ml317,20
CU.002024izoheksan mieszanina węglowodorów; C6H14L500 ml K
1000 ml 
2500 ml 
RY.002092kwas masłowy; kwas butanowy; butyric acid; CH3CH2CH2COOH; C4H8O2
cuchnący!
T100 ml158,46K
500 ml273,97
1000 ml417,20
BV.000349kwas walerianowy; kwas pentanowy; kwas butylokarboskylowy; CH3CH2CH2CH2COOH; C5H10O2T100 ml K
250 ml 
1000 ml 
CD.001430kwas mrówkowy; kwas metanowy; kwas hydrokarboksylowy; kwas formylowy; formic acid; 99%; HCOOH
dostępny w stężeniach: 0,5%; 3%; 15%; 80%; 85% oraz innych na życzenie
T500 ml K
1000 ml 
10 L 
DR.009917
[999-97-3]
heksametylodisilazan; hexamethyldisilazane; (CH3)3Si-NH-Si(CH3)3T10 ml K
25 ml 
100 ml 
KX.000983indygokarmin barwnikT10 g K
100 g 
250 g 
DP.001257kwas amidosulfonowy; kwas aminosulfonowy; kwas amidosiarkowy; kwas aminosiarkowy; amid kwasu siarkowego; NH2-SO2-OH; H3SNO3T500 g K
1 kg 
2,5 kg 
RU.0019091,3-dimetylonaftalen; 1,3-dimethylnaphthalene 99%T1 g K
10 g 
25 g 
CS.005271ind metal; indium; InT10 g K
50 g 
250 g 
SN.008479
[7440-46-2]
cez metal; cez metaliczny; cesium; caesium metal; CsT1 g K
5 g 
100 g 
SP.001608hafn metal; hafnium
proszek, kawałki, wióry, pręty
T1 g K
5 g 
10 g 
DE.005873węglan niklu bezwodny; niklu węglan bezwodny; węglan niklawy; niklu(II) węglan; cz.d.synt.; NiCO3; nickel carbonate anhydrousT100 g K
250 g 
500 g 
DE.005822węglan niklu uwodn.; węglan niklawy 6-wodny; nickel carbonate hydrate; nickel carbonate hexahydrate; NiCO3*6H2OT100 g K
250 g 
500 g 
DZ.002178
[557-19-7]
cyjanek niklu; cyjanek niklawy; cyjanek niklu(II); niklu(II) cyjanek; nickel cyanide; Ni(CN)2T100 g K
250 g 
500 g 
DX.009464
[14220-17-8]
cyjanoniklan potasowy; cyjanek niklawo-potasowy; niklu(II) dipotasu cyjanek; potassium nickel cyanide; potassium tetracyanonickelate; K2[Ni(CN)4]; K2Ni(CN)4T100 g K
250 g 
500 g 
PH.005041Odczynnik Clerici'ego; roztwór Clerici'ego; płyn Clerici'ego; Clerici solutions; ciecz o gęstości 4,25 g/ml (roztwór wodny o najwyższej gęstości)T100 ml TRUCIZNA!
K
250 ml 
1000 ml 
TY.000925octan talu; octan talawy; octan talu(I); talu(I) octan; thallium acetate; Tl(OAc); CH3COOTlT10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TC.005382czterochlorek ołowiu; ołowiu(IV) chlorek; lead tetrachloride; tetrachlorek ołowiu; chlorek ołowiowy; PbCl4T1 g2984,38WYBUCHOWE!
K
5 g6739,42
10 g9551,94
AE.005989brazilina; brazilin, ekstrakt naturalny z drzewa brazilwood; barwnik naturalnyT1 g794,26 
5 g2209,67
25 g6308,55
RH.005583jodometan; jodek metylu; iodomethane; methyl iodide; CH3IT100 ml K
250 ml 
1000 ml 
GZ.009016dijodometan; dwujodometan; jodek metylenu; methylene iodide; diiodomethane; CH2I2T10 ml K
25 ml 
100 ml 
ZE.002009balsam kanadyjski do mikroskop.T100 ml K
250 ml 
1000 ml 
VZ.005683olej wazelinowy, olej parafinowy wysokiej czysościT10 ml63,11K
250 ml85,37
500 ml148,90
1000 ml261,03
5 L510,42
TF.005138mrówczan talu; mrówczan talawy; mrówczan talu(I); talu(I) mrówczan; thalium(I) formate; Tl(OOCH); HCOOTlT10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TC.000984malonian talu; malonian talawy; malonian talu(I); talu(I) malonian; metanodikarboksylan talu(I); thallium malonate; Tl2CH2(COO)2T10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TV.008832kwas węglowy stężony; carbonic acid; H2CO3; roztwór wodny ok. 1,4‰ (w przel. na bezwodnik)
dostępne także roztwory specjalne: 3%, 5%, 10%, 15% (w przeliczeniu na bezwodnik)
T5 ml971,52K
100 ml2531,84
500 ml4811,79
SC.001771ortowęglan etylu; ortowęglan etylowy; czteroetoksymetan; tetraetoksymetan; tetraethyl orthocarbonate; ethyl orthocarbonate; tetraetyloxymethane; tetraethoxymethane; C(OEt)4T100 g ŁATWOPALNE!
K
250 g 
1000 g 
SA.002079ortowęglan metylowy; ortowęglan czterometylu; czterometoksymetan; tetrametoksymetan; ortowęglan metylu; methyl orthocarbonate; tetramethyl orthocarbonate; tetramethoxymethane; C(OMe)4T100 ml K
500 ml 
4000 ml 
DS.005008ortomrówczan etylu; ortomrówczan trójetylowy; ortomrówczan trójetylu; ortomrówczan trietylu; triethyl orthoformate; triethyloxymethane; triethoxymethane; CH(OEt)3T100 ml ŁATWOPALNE!
K
250 ml 
1000 ml 
EB.007738tlenek dysprozu; trójtlenek dysprozu; tlenek dysprozu (III); dysprosium oxide; Dy2O3T1 g  
5 g 
500 g 
GC.006104tlenek holmu; holmium oxide; tlenek holmu(III); Ho2O3; do badań paramagnetyzmuT1 g 
5 g 
250 g 
PU.007491tlenek europu; europu(III) tlenek; europium oxide; Eu2O3T1 g  
5 g 
500 g 
TM.006813
[1314-36-9]
tlenek itru; itru(III) tlenek itrowy; ytrium oxide; Y2O3T1 g 
5 g 
250 g 
KV.008815
[7440-69-9]
bizmut metal; bizmut metaliczny; bismuth; BiT10 g  
250 g 
2500 g 
TI.001176kadm metaliczny; cadmium; CdT100 g 
500 g 
2500 g 
CX.004327o-nitrofenol; 2-nitrofenol; 1-hydroksy-2-nitrobenzen; o-nitrophenol; C6H5NO2T10 g  
25 g 
500 g 
TF.000217kwas siarkawy; kwas siarkowy(IV); kwas siarkowy(4); sulfurous acid; 8-10% r-r wodny; H2SO3T100 ml894,27
250 ml1275,08
500 ml1934,82
WA.008175
[120-51-4]
benzoesan benzylu; benzyl benzoate; C6H5COOCH2C6H5; C14H12O2T100 g  
500 g 
5 kg 
TI.000227
[128-08-5]
N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; N-bromosuccinimide; NBS; C4H4BrO2T100 g 
500 g 
2,5 kg 
WH.007435
[10450-59-6]
siarczan cerawy uwodn; siarczan ceru(III); Ce2(SO4)3*8H2OT1 g  
5 g 
500 g 
TY.000293chlorek rubidu; chlorek rubidowy; rubidu(I) chlorek; rubidium chloride; RbClT1 g 
5 g 
250 g 
WR.001127pinenomerkaptan (mieszanina izomerów); pinenemercaptan (mixture of isomers)T100 g  
500 g 
2,5 kg 
EK.001006
[544-92-3]
cyjanek miedziawy; cyjanek miedzi(I); miedzi(I) cyjanek; cuprous cyanide; CuCNT250 g Trucizna
1 kg 
10 kg1489,31
EK.001083
[143-33-9]
cyjanek sodowy; cyjanek sodu; sodu cyjanek; sodium cyanide; NaCN; cz.d.synt.T25 g  Trucizna!
1 kg 
25 kg 
EK.001146mieszanina cyjankowa do miedziowania elektrolitycznego; zaw. cyjanek miedziawy, cyjanek sodu, cyjanek potasu; CuCN + KCN + NaCNT100 g Trucizna!
1 kg 
10 kg1162,85
XT.005381
[99685-96-8]
fulleren C60; fullerene-C60; BuckminsterfullereneT500 mg  
2,5 g 
100 g 
WA.009522grafen proszek; graphene powder; nanopłytki; CT100 mg  
500 mg 
25 g 
XG.006750
[7782-41-4]
fluor; fluorine; F2T1 kg TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
2,5 kg 
30 kg 
XG.006781
[7664-39-3]
fluorowodór; fluorek wodoru; wodorek fluoru; hydrogen fluoride; HFT100 g TRUCIZNA!
2 kg 
25 kg 
XC.006821
[7637-07-2]
trójfluorek boru; boru(III) fluorek; fluorek borowy; boron trifluoride; BF3T250 g TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
1 kg 
8 kg 
DB.006049
[32248-43-4]
jodek samarawy; dwujodek samaru; dijodek samaru; jodek samaru(II); samaru(II) jodek; samarium iodide; SmI2; cz.d.synt.T1 g  
25 g 
250 g 
XV.008194
[7783-07-5]
selenowodór; wodorek selenu; selenek wodoru; hydrogen selenide; H2SeT100 g TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
2,5 kg 
10 kg 
TZ.000994
[17702-41-9]
dekaboran; czternastowodorek dziesięcioboru; decaborane; B10H14T10 g TRUCIZNA! ŁATWOPALNE!
25 g 
1 kg 
ZP.002067
[460-19-5]
dwucyjan; cyjan; dicyjan; nitryl szczawiowy; dwunitryl kwasu szczawiowego; oksalidinitryl; oksalonitryl; dicyane; cyane; NCCN; (CN)2T25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
może polimeryzować
1 kg 
5 kg 
TX.008548
[506-68-3]
bromocyjan; bromoformylonitryl; bromocyane; BrCNT10 g TRUCIZNA!
25 g 
1 kg 
KH.002509
[7783-09-7]
tellurowodór; tellan; telluran; hydrogen telluride; H2TeT25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
może polimeryzować
1 kg 
5 kg 
FS.002217
[1306-25-8]
tellurek kadmu; cadmium telluride; CdTeT10 g Szkodliwe!
25 g 
500 g 
KZ.006075
[7784-42-1]
arsenowodór; arseniak; arsyna; arsan; arsenek wodoru; wodorek arsenu; arsine; hydrogen arsenide; AsH3T25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
250 g 
4,5 kg 
PH.008175
[75-60-5]
kwas kakodylowy; kwas dimetyloarsonowy; cacodylic acid; dimethylarsonic acid; (CH3)2As(O)OHT25 g TRUCIZNA!
100 g 
1000 g 
KZ.006081
[6131-99-3]
kakodylan sodu uwodn.; (CH3)2As(O)ONaT100 g TRUCIZNA!
500 g 
2,5 kg 
PH.009207
[7778-39-4]
kwas arsenowy roztwór wodny; kwas arsenowy(V); arsenic acid; H3AsO4T25 g TRUCIZNA!
100 g 
1000 g 
RE.002562
[36465-76-6]
kwas arsenawy roztwór wodny; kwas arsenowy(III); arsenous acid; H3AsO3T100 g TRUCIZNA!
250 g 
2,5 kg 
CN.005892
[1303-00-0]
arsenek galu; gallium arsenide; GaAsN25 g  
100 g 
1000 g 
YC.000648
[12031-63-9]
niobian litu; nioban litu; metaniobian litu; nioban litu; lithium niobate; lithium methaniobate; LiNbO3N100 g  
250 g 
2,5 kg 
UN.005007
[7440-17-7]
rubid metaliczny; rubid metal; rubidium; RbT25 g Wybuchowe w kontakcie z wodą! Zapala się na powietrzu!
100 g 
1000 g 
MV.002782
[81-88-9]
rodamina B; rhodamine B; tetraethylrhodamineN100 g  
250 g 
2,5 kg 
SX.004778
[1313-97-9]
tlenek neodymu; tlenek neodymu(III); neodymium oxide; Nd2O3T25 g 
100 g 
1000 g 
MG.000437
[12061-16-4]
tlenek erbu; ; tlenek erbu(III); erbium oxide; Er2O3 (różowy proszek)N100 g  
250 g 
2,5 kg 
PX.004784
[7440-00-8]
neodym metaliczny; neodym metal; neodymium metal; NdT25 g 
100 g 
1000 g 
DG.001592
[3599-32-4]
zieleń indocyjaninowa; indocyanine greenN100 mg  
500 mg 
25 g 
RE.0022874
[9004-82-4]
siarczan eteru laurylowego i sodu; sodium lauryl ether sulfate; SLES 70%T500 g 
2,5 kg 
10 kg 
TX.000545
[78-00-2]
czteroetylek ołowiu; tetraetyloołów; tetraethyllead; tetraethyl lead; TELN10 g  
100 g 
500 g 
RE.002274
[7440-16-6]
rod metal; rhodium; RhT500 mg 
5 g 
25 g 
CY.000227
[78-10-4]
ortokrzemian czteroetylowy; ortokrzemian tetraetylu; tetraethyl orthosilicateN250 ml  
1000 ml 
5 L 
BU.002910
[3153-26-2]
acetyloacetonian wanadylu; vanadyl acetylacetonateT25 g 
100 g 
500 g 
CZ.007727
[7727-18-6]
trójchlorek wanadylu; oksychlorek wanadu; oksychlorek wanadu (V); vanadium oxychlorideN25 g  
100 g 
500 g 
NH.008066
[7440-56-4]
german pierwiastkowy; german; germanium; GeT25 g 
100 g 
250 g 
LA.005816
nadksenian baru; baru nadksenian; kwasu nadksenowego sól barowa; barium perxenate; Ba2XeO6T250 mg  
500 mg 
1 g 
CS.000187
[75-83-2]
2,2-dimetylobutan; neoheksan; t-butyloetan; 2,2-dimethylbutane; neohexane; (CH3)3-CH2-CH3L1 g 
5 g 
250 g 
CT.001778
[67-66-3]
chloroform; trichlorometan; trójchlorometan; CHCl3N500 ml  
1000 ml 
25 L 
BU.006702
[493-52-7]
czerwień metylowaT10 g 
100 g 
500 g 
PP.008341
[333-20-0]
rodanek potasu; potasu rodanek; rodanek potasowy; tiocyjanian potasu; potassium rhodanide; potassium thiocyanate; KSCNN25 g  
500 g 
1 kg 
MW.005855
[13598-37-3]
ortofosforan jednocynkowy; monozinc orthophosphate; zinc dihydrogen orthophosphate; ZnH2PO4N5 g 
25 g 
100 g 
ET.004471
[12054-85-2]
siedmiomolibdenian sześcioamonowy uwodn.; molibdenian amonu kryst.; ammonium heptamolybdate tetrahydrate; molybdic acid ammonium salt tetrahydrate; (NH4)6Mo7O24*4H2ON25 g  
500 g 
5 kg 
ET.007759
[13106-76-8]
molibdenian amonowy; molibdenian dwuamonowy; molibdenian diamonowy; ammonium molybdate; (NH4)2MoO4T100 g 
250 g 
2,5 kg 
PL.008274
tlenek antymonowo-rtęciowy; tlenek rtęciowo-antymonowy; piroantymonian rtęciowy; mercury pyroantimonate; cz.d.synt.; Hg2Sb2O7; 2HgO*Sb2O5T1 g6052,19 
5 g9807,73
25 g16295,40
MG.00R085
[7785-70-8]
(+)-α-pinen; do syntez; C10H14N100 ml109,52
500 ml287,41
1000 ml446,17
MX.001137
[9002-89-5]
alkohol poliwinylowy; polihydroksyetylen; PVA; lab.; -[-CH2-CHOH-]nN100 g  
500 g 
5 kg 
RF.001182
[13718-66-6]
żelazian potasu; żelazian (VI) potasu; żelazian potasowy; żelazian (6) potasu; potassium ferrate (VI); K2FeO4; do syntezN1 g 
5 g 
25 g 
TA.005617
[142-61-0]
chlorek heksanoilu; chlorek kaproilu; caproyl chloride; C6H11ClO; CH3-(CH2)-COClT100 g  
500 g 
2,5 kg 
BC.006087
[98-88-4]
chlorek benzoilu; chlorek kwasu benzoesowego; chlorek kwasu benzenometanowego; chlorek kwasu fenylomrówkowego; chloroformylobenzen; benzoyl chloride; C6H5COCl; C7H5ClOT100 ml 
1000 ml 
10 L 
AI.001736
[100-44-7]
chlorek benzylu; α-chlorotoluen; fenylochlorometan; benzyl chloride; C6H5CH2Cl; C7H7ClT250 ml  
1000 ml 
25 L 
VK.000992
[100-39-0]
bromek benzylu; α-bromotoluen; fenylobromometan; benzyl bromide; C6H5CH2Br; C7H7BrT100 ml 
1000 ml 
5 L 
AI.001736
[107-10-8]
n-propyloamina; 1-aminopropan; propylamine; n-Pr-NH2; C3H9NT250 ml  
1000 ml 
25 L 
AK.005535
[109-73-9]
n-butyloamina; 1-aminobutan; butylamine; C4H9NH2; C4H11NT100 ml 
1000 ml 
5 L 
UN.001099
[50-81-7]
kwas askorbinowy; witamina C; (R)-3,4-dihydroksy-5-((S)-1,2-dihydroksyetylo)furan-2(5H)-on (izomery); kwas askorbowy; 2,3-didehydro-L-treo-heksono-1,4-lakton; 3-keto-L-gulofuranolakton; C6H8O6N250 g  
1000 g 
25 kg 
CS.005446
[463-71-8]
tiofosgen; fosgen siarkowy; chlorek tiokarbonylu; dichlorotioksometan; thiophosgene; CSCl2T100 ml 
500 ml 
2500 ml 
PR.007819
[62-75-9]
N-nitrozo-N,N-dimetyloamina; nitrozodimetyloamina; NDMA; N-nitrosodimethylamine; (CH3)2N-N=OT1 g8927,83SKRAJNIE TOKSYCZNE!
5 g17531,42
100 g 
PW.007807
[57-14-7]
N,N-dimetylohydrazyna; DMH, asymetryczna dimetylohydrazyna; N,N-dimethylhydrazine; (CH3)2N-NH2T100 ml ŻRĄCE!
500 ml 
2500 ml 
PR.007588
[540-73-8]
N,N'-dimetylohydrazyna; 1,2-dimetylohydrazyna; sym-DMH, symetryczna dimetylohydrazyna; N,N'-dimethylhydrazine; 1,2-dimethylhydrazine; CH3-NH-NH-CH3T10 ml ŻRĄCE!
25 ml 
500 ml 
FX.001084
oktanolan sodu; oktyloksysód; oktylotlenek sodu; sodium octyloxide; sodium octanolate; C8H17ONaT10 g ŻRĄCE!
100 g 
500 g 
AD.000682
naftylosód (roztwór w THF); naftylek sodu; sól sodowa naftalenu; addukt naftalenu i sodu; sodium naphthalide; naphthylsodium; naphthalene sodium salt; naphthalene free radical adduct with sodium (as THF solution)T100 ml ŻRĄCE!
250 ml 
1000 ml 
RU.004472
stop ołowiu (90%) i sodu (10%); ołowek sodu; stop sodowo-ołowiowy; stop sodu i ołowiu; 10% sodium-lead alloy T50 g ŻRĄCE!
250 g 
2,5 kg 
AM.006682
[17893-64-0]
fosforan trójcezowy; fosforan cezu; ortofosforan cezu; ortofosforan trójcezowy; tricezu orto-fosforan; cezu fosforan; sól cezowa kwasu fosforowego; sól cezowa kwasu ortofosforowego; cezu fosforan trójzasadowy; caesium phosphate; cesium ortophosphate; tricesium phosphate; Cs3PO4 100 g  
250 g 
1000 g 
GD.000352
[69365-72-6]
azotan galu uwodn.; azotan galowy; galu(III) azotan; gallium nitrate hydr.; Ga(NO3)3*xH2O (x = max. 8) 50 g 
250 g 
2,5 kg 
BZ.002821
1-benzoilo-2,2-dimetylohydrazyna; 1-benzoyl-2,2-dimethylhydrazine; Bz-NH-N(CH3)2T100 ml  
250 ml 
1000 ml 
RU.004417
[11110-52-4]
amalgamat sodu (20%); amalgamat sodowy; merkurek sodu; stop sodowo-rtęciowy; stop sodu i rtęci; 20% sodium-mercury alloy; sodium amalgam; Na+Hg; NaHgT50 g ŻRĄCE!
250 g 
2,5 kg 
RR.003856
amalgamat złota (90% Au)T10 g  
25 g 
100 g 
PG.002563
[1115-12-4]
cyjanek karbonylu; oksomalononitryl; dicyjanek karbonylu; 1,3-dinitriloaceton; carbonyl cyanide; carbonyl dicyanide; oxomalononitrile; 1,3-dinitriloacetone; NC-C(O)-CNT5 g SKRAJNIE TOKSYCZNE! GWAŁTOWNIE REAGUJE Z WODĄ TWORZĄC CYJANOWODÓR!!
25 g 
100 g 
AE.003229
[12256-37-0]
złotek cezu; cezu złotek; caesium auride; cesium auride; CsAuT5 g  
25 g 
100 g 
NX.001445
czerwona rtęć; rtęć metaliczna (połysk metaliczny; kolor czerwony); red mercury; hydrargyrum; Hg
rtęć w specjalnym układzie zamkniętym (kapsuła kwarcowa) podtrzymującym fazę, w której rtęć jest czerwona
T1 g98.257,86
5 g133.524,41
10 g143.106,20
TN.003911
[12010-39-8]
zasadowy chromian bizmutawy; bizmutu(III) chromian wodorotlenek; bismuth chromate hydroxide; basic bismuth(III) chromate; Bi(OH)CrO4T25 g  
100 g 
500 g 
PF.006505
[1315-04-4]
pięciosiarczek antymonu; siarczek antymonowy; siarczek antymonu(V); antimony pentasulfide; Sb2S5T25 g394,83
100 g941,10
250 g2075,34
FC.003097
[12214-16-3]
siarczek cezu; siarczek dwucezowy; caesium sulfide; cesium sulfideT10 g  
25 g 
100 g 
TF.006297
[7783-34-8]
siarka elementarna; siarka pierwiastkowa; siarka mielona (lub siarka sublimowana, siarka krystaliczna); sulfur; ST10 g 
250 g 
1 kg 
BI.003017
[12136-60-6]
selenek litu; litu selenek; sól litowa selenowodoru; lithium selenide; Li2Se +99,8% (M/M)T25 g  
100 g 
500 g 
TF.006297
[7783-34-8]
azotan rtęciowy uwodn.; azotan rtęci(II); rtęci(II) azotan(V); mercury nitrate; mercuric nitrate hydr.; Hg(NO3)2*xH2OT25 g 
250 g 
1 kg 
MM.003017
[14634-91-4]
siarczan ferroiny; krystaliczny lub w formie roztworu (np. 0,025 mol/L); ferroin sulfateT25 g  
100 g 
250 g 
TH.008552
[76-61-9]
błękit tymolowy; thymol blue; barwnik mikroskopowyT25 g 
250 g 
1 kg 
ZA.004278
[493-52-7]
czerwień metylowa; methyl red; BMT25 g  
100 g 
250 g 
NH.008557
[76-59-5]
błękit bromotymolowy; bromothymol blue; barwnik mikroskopowyT25 g 
250 g 
1 kg 
DF.009941
[25155-30-0]
dodecylobenzenosulfonian sodu; dodecylobenzenosulfonian sodowy; C12H25-C6H4-SO3NaT25 g  
100 g 
250 g 
AG.003121
[137-66-6]
palmitynian askorbylu; palmitynian kwasu askorbinowego; kwas 6-O-palmitoilo-L-askrobinowy; L-askorbilu palmitynian; ester palmitynowy witaminy CT25 g 
250 g 
1 kg 
KU.003732
[542-62-1]
cyjanek baru; cyjanek barowy; baru cyjanek; barium cyanide; Ba(CN)2T25 g  
100 g 
250 g 
EB.000526
[12211-52-8]
cyjanek amonu; cyjanek amonowy; ammonium cyanide; NH4CNT25 g 
250 g 
1 kg 
SX.008410
[28523-86-6]
sewofluran; sevoflurane; 1,1,1,3,3,3-sześciofluoro-2-(fluorometoksy)-propan; CF3-CH(OCH2F)-CF3; C4H3F7OT25 g  
100 g 
250 g 
YU.000507
[632-99-5]
rozanilina (chlorowodorek); chlorowodorek rozaniliny; fuksyna; rosaniline hydrochlorideT25 g 
250 g 
1 kg 
DA.001905
[75-12-7]
formamid; amid kwasu mrówkowego; formyloamina; aminoformaldehyd; H2NCHOL500 ml  
1000 ml 
10 L 
DA.001054
[123-39-7]
N-metyloformamid; N-formylometyloamina; H3C-NH-CHOL250 g 
1 kg 
25 kg 
DT.001944
[68-12-2]
dimetyloformamid; dwumetyloformamid; DMF; HC(O)N(CH3)2L500 ml  
1000 ml 
10 L 
DV.001061
[627-45-2]
N-etyloformamid; N-formyloetyloamina; H3C-CH2-NH-CHOL250 g 
1 kg 
25 kg 
VE.008881
[7782-49-2]
selen pierwiastkowy; selen czarny (na życzenie oferujemy też czerwony); selenium; SeT100 g  
1 kg 
10 kg 
AW.001214
[7440-19-9]
samar metaliczny; samarium; SmS25 g 
100 g 
500 g 
GE.002945
[956-48-9]
2,6-dichloroindofenol; dichlorophenolindophenol; 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-one; DCPIP; DCIP; DPIP; C12H7Cl2NO2T1 g  
25 g 
100 g 
TW.001664
[1314-13-2]
tlenek cynku; tlenek cynkowy; cynku tlenek; nanotlenek cynku; nano tlenek cynkuS25 g 
100 g 
250 g 
PK.001052
[865-49-6]
deuterowany chloroform; deuterochloroform; chlorofom-D; CDCl3; 99,7%(D) T1 ml  
100 ml 
2500 ml 
NC.000817
[7789-20-0]
tlenek deuteru; ciężka woda; woda deuterowana; deuterek tlenu; deuterowany oksan; deuterium oxide; heavy water; water-D2; D2OS1 ml 
250 ml 
5 L 
PD.001067
[2206-27-1]
deuterowany dimetylosulfotlenek; DMSO-D6; heksadeuterodimetylosulfotlenek; sześciodeuterodwumetylosulfotlenek; dimethyl sulfoxide deuterised; CD3SOCD3T1 g  
25 g 
100 g 
FL.001664
[39466-62-1]
chlorek 15N-amonu; chlorek amonu z izotopem azotu 15N; 15N labeled ammonium chloride; (15)NH4ClS500 mg 
1 g 
100 g 
WN.607106
[13981-33-4]
selen-74; 74-selen; selenium-74; (74)Se; 74Se; 74Se; +98% (izotopowo)T10 mg  
250 mg 
5 g 
WH.607185kwas selenawy z izotopem selenu 74Se; kwas selenowy(IV) znakowany selenem 74; selenous acid labeled 74Se; H274SeO3; H2SeO3 znakowany selenem izotop 74T5 mg 
100 mg 
250 mg 
KG.001183
[448235-52-7]
L-pirolizyna; L-pyrrolysine; Pyl; O aminokwas; O aminoacidS1 g  
25 g 
100 g 
KG.001512
[10236-58-5]
L-selenocysteina; L-selenocysteine; Sec; US1 g 
10 g 
100 g 
KG.001007
[70-47-3]
L-asparagina; L-asparagine; Asn; NS1 g  
25 g 
100 g 
KG.001026
[56-85-9]
L-glutamina; L-glutamine; Gln; QS1 g 
10 g 
100 g 
KG.001028
[56-86-0]
kwas L-glutaminowy; L-glutamic acid; Glu; ES1 g  
25 g 
100 g 
KG.001701
[6893-26-1]
kwas D-glutaminowy; D-glutamic acid; kwas R-2-aminoglutarowy; D-GluS10 g 
100 g 
500 g 
KG.001023
[56-45-1]
L-seryna; L-serine; Ser; SS1 g  
25 g 
100 g 
KG.001031
[80-68-2]
L-treonina; L-threonine; The; TS1 g 
10 g 
100 g 
KG.001040
[70-54-2]
L-lizyna; L-lysine; Lys; KS1 g  
25 g 
100 g 
KG.001042
[74-79-3]
L-arginina; L-arginine; Arg; RS1 g 
10 g 
100 g 
KG.001045
[71-00-1]
L-histydyna; L-histidine; His; HS1 g  
25 g 
100 g 
KG.001049
[56-84-8]
kwas L-asparaginowy; L-aspartic acid; Asp; DS1 g 
10 g 
100 g 
KG.001055
[52-90-4]
L-cysteina; L-cysteine; Cys; CS1 g  
25 g 
100 g 
KG.001061
[63-68-3]
L-metionina; L-methionine; Met; MS1 g 
10 g 
100 g 
KG.001579
[3211-76-5]
L-selenometionina; L-selenomethionine;S100 mg  
1 g 
25 g 
KG.001064
[147-85-3]
L-prolina; L-proline; Pro; PS1 g 
10 g 
100 g 
KG.001100
[56-40-6]
glicyna; glycine; kwas aminooctowy; Gly; GS100 g  
500 g 
2,5 kg 
KG.001068
[56-41-7]
L-alanina; L-alanine; Ala; AS1 g 
10 g 
100 g 
KG.001072
[61-90-5]
L-leucyna; L-leucine; Leu; LS10 g  
25 g 
250 g 
KG.001075
[73-32-5]
L-izoleucyna; L-isoleucine; Ile; IS10 g 
50 g 
500 g 
KG.001078
[72-18-4]
L-walina; L-valine; Val; VS10 g  
25 g 
250 g 
KG.001081
[73-22-3]
L-tryptofan; L-tryptophan; Trp; WS10 g 
50 g 
500 g 
KG.001087
[60-18-4]
L-tyrozyna; L-tyrosine; Tyr; YS10 g  
25 g 
250 g 
KG.001091
[63-91-2]
L-fenyloalanina; L-phenylalanine; Phe; FS10 g 
50 g 
500 g 
HL.007482
[81213-52-7]
metanosulfonotiolan S-(1-oksylo-2,2,5,5-tetrametylo-2,5-dihydro-1H-pirol-3-ylo)metylu; S-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-yl)methyl methanesulfonothioate; MTSLS1 g  
25 g 
100 g 
KS.001421
[2564-83-2]
TEMPO; 2,2,6,6-tetrametylo-piperydyno-1-oksyl; 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl; C9H18NO; wolny rodnik; free radicalS1 g 
100 g 
500 g 
KL.001602
[2906-39-0]
kwas L-1-pirolino-5-karboksylowy; L-1-pyrroline-5-carboxylic acidS1 g  
5 g 
25 g 
KS.001105
[3184-13-2]
L-ornityna (chlorowodorek); chlorowodorek L-ornityny; L-ornithine hydrochlorideS100 g 
250 g 
10 kg 
ZM.002783
[462-94-2]
kadaweryna; 1,5-diaminopentan; pentametyleno diamina; cadaverine; H2N-CH2CH2CH2CH2CH2-NH2S1 g  
100 g 
1 kg 
SY.005633
[13598-36-2]
kwas fosforawy; kwas fosfinowy; phosphorous acid; H3PO3; HP(O)(OH)2S1 kg 
5 kg 
30 kg 
ND.008213odczynnik Folina; Folin's reagentS100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008047odczynnik Mecke'go; Mecke reagentT100 ml 
500 ml 
1000 ml 
ND.008092odczynnik Dille-Koppanyi; Dille-Koppanyi reagentT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
NX.008806
[485-47-2]
ninhydryna; wodzian 1,2,3-indanotrionu; ninhydrin; 1,2,3-indanetrione hydrateS5 g 
25 g 
250 g 
ND.008077odczynnik Froehde'a; Froehde reagent; Fröhde ReaktantS100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008079odczynnik Liebermanna; Liebermann reagentT100 ml 
500 ml 
1000 ml 
ND.008105odczynnik Mandelina; Mandelin reagentT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008141odczynnik Simona; Simon's reagentS100 ml 
250 ml 
1000 ml 
ND.008152odczynnik Zwikkera; Zwikker reagentS100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008335odczynnik Benedicta; Benedict's reagentT100 ml 
500 ml 
1000 ml 
ND.008758odczynnik Chen-Kao; komplet odczynników do reakcji Chen-Kao; Chen-Kao reagent; Chen-Kao reaction setT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008340odczynnik Ehrlicha; Ehrlich's reagentS100 ml 
250 ml 
1000 ml 
ND.008343odczynnik Denigésa; Denigés' reagent; odczynnik DenigesaS100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008349odczynnik Folin-Ciocalteu; Folin-Ciocalteu reagentT100 ml 
500 ml 
1000 ml 
ND.008338odczynnik Dragendorffa; Dragendorff's reagentT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008362odczynnik Fentona; Fenton's reagentS100 ml 
250 ml 
1000 ml 
ND.008365odczynnik Lucasa; Lucas' reagentS100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008369odczynnik galusowy; odczynnik kwasu galusowego; odczynnik na bazie kwasu galusowego; galusowy odczynnik do wykrywania narkotyków; galusowy narkotest; Gallic acid reagentT100 ml 
500 ml 
1000 ml 
ND.008378odczynnik Melzera; Melzer's reagentT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
NL.009182
[6032-80-0] wodzian
[3051-09-0] bezwodny
mureksyd bezwodny lub uwodniony; purpuran amonu; kwas purpurowy sól amonowa; sól amonowa kwasu purpurowego; murexide; purpuric acid ammonium saltS100 ml 
250 ml 
1000 ml 
BZ.002855
[5995-86-8] monohydrat
[149-91-7] bezwodny
kwas galusowy monohydrat lub bezwodny; kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy; gallic acid; S100 g  
1 kg 
10 kg 
PD.005114
[569-58-4]
aluminon; aurynotrikarboksylan amonu; T10 g 
100 g 
1 kg 
HJ.000221
[3618-43-7]
oranż ksylenolowy (sól czterosodowa); xylenol orangeT1 g  
25 g 
500 g 
ND.008395odczynnik Zimmermanna; Zimmermann reagentS100 ml 
250 ml 
1000 ml 
ND.008562odczynnik Mayera; Mayer's reagentT10 ml  
250 ml 
1000 ml 
GX.001164
[7783-85-9]
sól Mohra sześciowodna; siarczan amonowo-żelazawy uwodn.; Mohr's salt; ammonium iron(II) sulfate; NH4FeSO4*6H2OS250 g 
1 kg 
10 kg 
PX.001673woda barytowa; baryta-water; Ba(OH)2 r-r nasyconyT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
PR.001672
[12230-71-6]
wodorotlenek baru ośmiohydrat; barium hydroxide octahydrate; Ba(OH)2*8H2OS250 g 
1 kg 
10 kg 
ND.008865odczynnik p-DMAB; p-DMAB reagentT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
RR.004052
[81-93-6]
fenosafranina; chlorek 10-fenylofenazyn-10-io-2,8-diaminy; phenosafraninS1 g 
25 g 
250 g 
ND.008911odczynnik Scotta; Scott's reagent; Scott test reagentT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
FR.000732
[592-85-8]
rodanek rtęciowy; tiocyjanian rtęciowy; tiocyjanian rtęci; tiocyjanian rtęci(II); rodanek rtęci; mercury(II) thiocyanate; odczynnik do "węży faraona"; Hg(SCN)2S10 g 
100 g 
500 g 
ES.003097
[74-39-5]
magnezon; fiolet azowy; 4-(4-nitrofenyloazo)-1,3-benzenodiol; azo violetT10 g  
25 g 
500 g 
SR.004600
[480-16-0]
moryna; 2-(2,4-dihydroksyfenylo)-3,5,7-trihydroksy-4H-1-benzopiran-4-on; 2',3,4',5,7-pentahydroksyflawon; morinS250 g 
1 kg 
3 kg 
ND.008145
odczynnik RobaDope; RobaDope reagent; odczynnik do wykrywania amin pierwszorzędowychT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008953
odczynnik van Urka; van Urk reagentS100 ml 
250 ml 
1000 ml 
ND.008148
odczynnik Renza i Loewa; Renz and Loew reagentT100 ml  
250 ml 
1000 ml 
ND.008772
odczynnik Kovaca; Kovac's reagentS100 ml 
250 ml 
1000 ml 
ND.008833
test indolowy (zestaw); indole test (set)T1 kpl.  
6 kpl. 
24 kpl. 
KD.009187
[20432-35-3]
p-dimetyloaminocynamaldehyd; aldehyd p-dwumetyloaminocynamowoy; p-dimethylaminocinnamaldehyde; DMACA; (CH3)2N-C6H4-CH=CH-CHO; (mieszanina tans/cis)S10 g 
100 g 
500 g 
DA.003106
[100-10-7]
p-dimetyloaminobenzaldehyd; para-dwumetylobenzaldehyd; p-dimethylaminobenzaldehyde; p-DMAB; (CH3)2N-C6H4-CHOS100 g  
250 g 
1 kg 
AA.007002
[3017-60-5]
rodanek kobaltawy; rodanek kobaltu; tiocyjanian kobaltawy; tiocyjanian kobaltu; kobaltu(II) tiocyjanian; cobalt thiocyanate; cobalt(II) thiocyanate; Co(SCN)2S25 g 
100 g 
1 kg 
ZS.000126zeolit 4A (wym. 3-5 mm) LabPure; do osuszania w laboratoriumS250 g  
1 kg 
10 kg 
MT.002177
[103-84-4]
acetanilid; N-acetyloanilina; N-fenyloacetamid; acetylofenyloamina; acetanilide; CHCONHC6H5S25 g 
100 g 
1 kg 
FB.201186
[79-24-3]
nitroetan; N,N-dioksoetyloamina; nitroethane; C2H5NO2T250 ml rozpuszczalnik; dodatek do paliw
500 ml 
2,5 L 
LB.201192
[108-03-2]
1-nitropropan; N,N-dioksopropyloamina; 1-nitropropane; C3H7NO2S100 ml 
500 ml 
5 L 
LH.008531
[86-73-7]
fluoren; dibenzocyklopentan; fluorene; C13H10S10 g  
50 g 
500 g 
LA.008569
[486-25-9]
9-fluorenon; 9-fluorenone; C13H8O S5 g 
50 g 
250 g 
LC.008520
[28920-43-6]
chlorek 9-fluorenylometoksykarbonylu; FMOC-Cl; Fmoc-Cl; 9-fluorenylmethoxycarbonyl chlorideS100 g  
500 g 
5 kg 
LX.008514
[24324-17-2]
9-fluorenylometanol; 9-fluorenylmethanolS100 g 
500 g 
10 kg 
TA.778730
[54-11-5]
(-)-nikotyna; (-)-nicotine; S-nikotyna; (S)-3-(1-metylo-2-pirolidynylo)pirydynaT25 g  
500 g 
1 kg 
EX.001527
ropa naftowa surowa (do celów edukacyjnych); ropa mineralna (czarna); ropa nierafinowana; ropa naturalnaS100 ml 
500 ml 
10 L 
BR.108520
[281-23-2]
adamantan; tricyklo[3.3.1.13,7]dekan; adamantane; C10H16N25 g  
100 g 
500 g 
KP.009448
[277-10-1]
kuban; pentacyklo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]oktan; cubane; C8H8N1 g 
25 g 
100 g 
AT.188381
[131860-33-8]
azoksystrobin; azoxystrobin; do badań lab.T1 g  
10 g 
100 g 
DT.105527
[67747-09-5]
prochloraz; do badańT1 g 
25 g 
100 g 
KH.500681
[16940-66-2]
borowodorek sodu; borowodorek sodowy; sodu borowodorek; wodorek borowo-sodowy; sodium borohydride; NaBH4S100 g  
500 g 
4 x 500 g 
GR.220957
[13450-90-3]
chlorek galowy; chlorek galu; trójchlorek galu; trichlorek galu; galu trichlorek; chlorek galu(III); gallium(III) chloride; gallium trichloride; GaCl3 (Ga2Cl6)T10 g 
100 g 
250 g 
HY.110833
[100-46-9]
benzyloamina; α-aminotoluen; benzylamine; C6H5CH2NH2S500 ml  
1000 ml 
10 L 
UF.008309
[10294-40-3]
chromian baru; chromian barowy; barium chromate; UltraPureT100 g 
250 g 
1000 g 
UN.008562
[12345-14-1]
chromian(V) baru; barium chromate(V); Ba3(CrO4)2S5 g  
100 g 
500 g 
QS.287075
[18218-04-7]
cyjanian tetraetyloamoniowy; cyjanian czteroetyloamoniowy; tetraethylammonium cyanate; Et4N(+)(-)OCNT25 g 
250 g 
1000 g 
RE.702290
[1314-15-4]
tlenek platynowy; dwutlenek platyny; tlenek platyny(IV); platinum dioxide; platinum(IV) oxide; PtO2S5 g  
25 g 
100 g 
EK.700458
[74-96-4]
bromek etylu; bromoetan; ethyl bromide; C2H5BrT250 ml 
1000 ml 
20 L 
AG.001190
[92-87-5]
benzydyna; 4,4'-diaminobifenyl; benzidineT5 g  
100 g 
500 g 
NK.301194ortochromian(IV) baru; barium orthochromate(IV); Ba2CrO4T10 g 
100 g 
250 g 
AX.301158tiochromin sodu; dwutiochromin sodowy; tiochromin sodowy; ditiochromin sodu; tiochromian(III) sodu; sodium thiochromite; NaCrS2T5 g  
100 g 
500 g 
ZR.386201dwunadtlenotrójaminachrom(IV); diperoksotriaminachrom(IV); czterotlenek chromu trójamoniakat; tlenek chromu(IV) triamoniakat; nadtlenek chromu(IV) amoniakat; CrO4*3NH3; (NH3)3CrO4T10 g 
100 g 
250 g 
XG.303985nadchloran chromylu; chloran(VII) chromylu; chromyl perchlorate; CrO2(ClO4)2X1 g przechowywać w suchym lodzie!
może wybuchać w temp. pow. 50 st. C
5 g 
25 g 
LD.501399
[25324-56-5]
fosforek cyny; czterofosforek trójcynowy; fosforek(III); cyny(IV); tin phosphide; tin tetraphosphide; tin(IV) phosphide; Sn3P4T10 g 
100 g 
250 g 
XZ.105121
[28950-34-7]
czteroazotek siarki; czteroazotek czterosiarki; tetraazotek siarki; tetraazotek tetrasiarki; 1,3,5,7-tetratia-2,4,6,8-tetraazacyklooktan; tetrasulfur tetranitride; sulfur nitride; 1,3,5,7-tetrathia-2,4,6,8-tetraazacyclooctan; S4N4X1 g przechowywać w suchym lodzie!
może wybuchać w temp. pow. 100 st. C
5 g 
25 g 
CH.208284
[7789-65-3]
czterobromek selenu; bromek selenu(IV); bromek selenawy; selenium tetrabromide; SeBr4T10 g 
100 g 
250 g 
BZ.110672
[7784-34-1]
trójchlorek arsenu; trichlorek arsenu; arsenu trichlorek; chlorek arsenu(III); arsenic trichloride; arsenic(III) chloride; AsCl3X10 g  
50 g 
250 g 
BG.110685
[7784-33-0]
trójbromek arsenu; tribromek arsenu; arsenu tribromek; bromek arsenu(III); arsenic tribromide; arsenic(III) bromide; AsBr3T10 g 
100 g 
250 g 
BB.110801
[7784-45-4]
trójjodek arsenu; trijodek arsenu; arsenu trijodek; jodek arsenu(III); arsenic triiodide; arsenic(III) iodide; AsI3X10 g  
50 g 
250 g 
LX.200274
[1303-34-0]
pięciosiarczek arsenu; siarczek arsenu(V); arsenu pentasiarczek; pentasiarczek arsenu; dwuarsenu pięciosiarczek; arsenic pentasulfide; diarsenic pentasulfide; arsenic(V) sulfide; As2S5T100 g 
250 g 
1000 g 
TY.295521
[27988-77-8]
chlorek złotowy uwodn.; chlorek złota(III); auric chloride; AuCl3*xH2OS10 g  
25 g 
100 g 
PC.185115
[10294-28-7]
bromek złotowy; bromek złota(III); złota(III) bromek; auric bromide; AuBr3S5 g 
25 g 
100 g 
TZ.297047
[27988-77-8]
chlorek złotowy stab. r-r 25-28%; chlorek złota(III); auric chloride solution 25-28%; AuCl3S25 g  
50 g 
500 g 
UV.298602
[10294-29-8]
chlorek złotawy; chlorek złota(I);złota(I) chlorek; aurous chloride; AuClS5 g 
25 g 
100 g 
QS.900017
[68365-85-7]
pinanotiolan złotawy (mieszanina izomerów); pinanylomerkaptylek złota(I); gold(I) pinanylmercaptide; C10H17SAuS5 g  
10 g 
25 g 
ND.559611
[6915-15-7]
kwas L-jabłkowy; kwas (S)-2-hydroksybutanodiowy; L-malic acid; HOOC-CH2-CH(OH)-COOHS250 g 
1000 g 
10 kg 
NG.900106
[6915-15-7]
kwas DL-jabłkowy; racemiczny kwas jabłkowy; DL-malic acidS500 g  
1000 g 
10 kg 
NP.559785
[636-61-3]
kwas D-jabłkowy; kwas (R)-2-hydroksybutanodiowy; D-malic acid; HOOC-CH2-CH(OH)-COOHS1 g 
10 g 
100 g 
DB.115892
[7487-94-7]
chlorek rtęciowy; dwuchlorek rtęci; rtęciowy chlorek; chlorek rtęci(II); mercuric chloride; mercury(II) chloride; HgCl2S100 g  
1000 g 
10 kg 
LB.115849
[7789-47-1]
bromek rtęciowy; bromek rtęci(II); rtęci(II) bromek; mercuric bromide; mercury(II) bromide; HgBr2S25 g 
250 g 
1000 g 
ZA.110834
[7677-24-9]
cyjanek trójmetylosililowy; trójmetylosilanokarbonitryl; cyjanotrimetylosilan; cyjanek trimetylosililowy; cyanotrimethylsilane; TMS cyanide; trimethylsilylnitrile; trimethylsilanecarbonitrile; trimethylsilylcarbonitrile; (CH3)3Si-CNT100 g skrajnie wysoko toksyczne
500 g 
2,5 kg 
GR.560821
[110-71-4]
1,2-dwumetoksyetan; 1,2-dimetoksyetan; eter dimetylowy glikolu etylenowego; glim; ethane-1,2-diyl dimethyl ether; DME; 1,2-dimethoxyethane; glyme; ethylene glycol dimethyl ether; monoglyme; dimethyl glycol; dimethyl cellosolve; CH3OCH2CH2OCH3T500 ml 
1000 ml 
200 L 
KT.251028
[546-67-8]
octan ołowiowy; czterooctan ołowiu; octan ołowiu(IV); ołowiu tetraoctan; plumbic acetate; lead(IV) acetate; Pb(OAc)4S100 g  
500 g 
4 kg 
AB.100816
[1315-01-1]
siarczek cynowy; siarczek cyny(IV); dwusiarczek cyny; disiarczek cyny; cyny(IV) siarczek; stannic sulfide; tin(IV) sulfide; mosaic gold; tin disulfide; SnS2T25 g 
100 g 
500 g 
FC.290061
[16903-35-8]
kwas chlorozłotowy bezwodny; kwas czterochlorozłotowy; kwas tetrachlorozłotowy; chlorauric acid; HAuCl4S10 g  
25 g 
100 g 
FK.290078
[16961-25-4]
kwas chlorozłotowy roztwór ok. 30%; kwas czterochlorozłotowy; kwas tetrachlorozłotowy; chlorauric acid ~30% solution; HAuCl4*3H2OS10 g 
25 g 
250 g 
MC.588100
[89-98-5]
2-chlorobenzaldehyd; aldehyd 2-chlorobenzoesowy; m-chlorobenzaldehyd; 2-chloro-formylobenzen; 2-chlorobenzaldehyde; ClC6H4CHOS500 g  
1000 g 
10 kg 
QS.255094
[2142-68-9]
2'-chloroacetofenon; m-chloroacetofenon; 2-chloro-1-acetylobenzen; 2'-chloroacetophenone; C8H7ClOS100 g 
500 g 
2,5 kg 
QS.584171
[611-17-6]
bromek 2-chlorobenzbenzylu; α-bromo-2-chlorotoluen; 2-chlorobenzyl bromide S100 g  
500 g 
2,5 kg 
ZE.382219
[120-92-3]
cyklopentanon; keton tetrametylenowy; oksocyklopentan; cyclopentanone; C5H8OS500 ml 
1000 ml 
10 L 
SE.400173
[119-36-8]
salicylan metylu; salicylan metylowy; ester metylowy kwasu salicylowego; methyl salicylate; (HO)-C6H4-C(=O)OCH3S500 ml  
1000 ml 
5 L 
KB.400185
[118-61-6]
salicylan etylu; salicylan etylowy; ester etylowy kwasu salicylowego; ethyl salicylate; (HO)-C6H4-C(=O)OCH2CH3S500 ml 
1000 ml 
10 L 
QS.700382
[7335-25-3]
2-chlorobenzoesan etylu; ethyl 2-chlorobenzoateS250 g  
500 g 
1000 g 
ZE.382219
[4861-85-2]
fenylooctan izopropylu; fenylooctan 2-propylu; kwasu fenylooctowego ester izopropylowy; isopropyl phenylacetate; phenylacetic acid isopropyl esterS500 ml 
1000 ml 
10 L 
QS.262733
[34490-86-3]
dichlorowodorek oktanodiimidanu dimetylu; suberoimidan dwumetylowy dwuchlorowodorek; suberimidan dimetylu dichlorowodorek; dimethylsuberimidate dihydrochloride; S250 g  
500 g 
1000 g 
QS.300156
[4753-80-4]
tiepan; siarczek heksametylenu; tiacykloheptan; thiepane; thiepan; hexamethylene sulfide; thiacycloheptane; C6H12SS100 g 
500 g 
1000 g 
PH.008120
[54-05-7]
[50-63-5](dwufosforan)
chlorochina; dwuforosforan chlorochiny; chloroquine (diphosphate); chloroquin (phosphate); C18H26ClN3 (*2H3PO4)S5 g  
25 g 
500 g 
UK.003318
[13106-69-9]
metanolan cezu; metoksylan cezu; cesium methoxide; caesium methoxide; CsOCH3S1 g 
10 g 
100 g 
HP.002347
[67-63-0]
izopropanol; 2-propanol; alkohol izopropylowy; 1-metyloetanol; isopropanol; 2-propanol; IPA; isopropyl alcohol; sec-propyl alcohol; i-PrOH; CH3CH(OH)CH3S100 ml  
1000 ml51,63
5 L 
ZU.007205
[7647-14-5]
chlorek sodu; chlorek sodowy; sól sodowa kwasu solnego; "sól kamienna"; sodium chloride; NaCl
dostępne czystości: cz.d.a., UltraPure, cz.d.farm., ExtraPure, cz.d.synt., spectr., ch.cz. i inne
S500 g214,33
1000 g352,10
6 x 1000 g1482,90
DA.005896
[7774-29-0]
jodek rtęciowy; dwujodek rtęci; dijodek rtęci; jodek rtęci(II); rtęci(II) jodek; mercuric iodide; mercury(II) iodide; mercury diiodide; red mercury salt; HgI2S250 g  
1000 g 
10 kg 
RL.002912
[14836-60-3]
azotan rtęciawy uwodn.; azotan rtęci(I); dwuazotan dwurtęci; mercurous nitrate; mercury(I) nitrate hydr.; Hg2(NO3)2*xH2O (x = max. 2)S100 g 
500 g 
1000 g 
YH.003392
[13768-49-5]
nadrenian cezu; renian(VII) cezu; cezu nadrenian; cesium perrhenate; CsReO4S1 g  
10 g 
100 g 
TT.007181
[31052-46-7]
selenek cezu; cezu selenek; selenek dwucezowy; selenek dicezu; cesium selenide; caesium selenide; Cs2SeS10 g 
50 g 
250 g 
LA.109380
[14402-61-0]
żelazocyjanek ołowiu; heksacyjanożelazian(II) ołowiu(II); lead ferrocyanide; lead (II) hexacyanoferrate(II); Pb2[Fe(CN)6]S25 g  
500 g 
5 kg 
CT.047220
[12185-10-3]
fosfor biały; phosphorus white; P; P4T5 g wysoce toksyczny!
skrajnie łatwopalny!
zapala się samorzutnie na powietrzu!
100 g 
500 g 
HB.100990
[7723-14-0]
fosfor czerwony; red phosphorus; PS5 g159,38 
25 g 
50 g 
KL.050372fosfor czarny; black phosphorus; PS1 g 
5 g 
250 g 
TP.14590
[768-94-5]
amantadyna; 1-aminoadamantan; 1-adamantyloamina; amantadine; 1-aminoadamantane; 1-adamantylamine; C10H17NS1 g  
5 g 
25 g 
TZ.14610
[665-66-7]
chlorowodorek amantadyny; chlorek 1-adamantyloamoniowy; chlorowodorek 1-aminoadamantanu; amantadine hydrochloride; C10H17N*HCl; C10H18ClN
dostępne czystości: LabPure; ExtraPure; SpecPure
S5 g 
25 g 
250 g 
RH.008272dwuchlorooctan cezu; dichlorooctan cezu; cezu dichlorooctan; cesium dichloroacetate; CHCl2COOCsS5 g  
50 g 
250 g 
ZJ.000117
[8002-43-5]
lecytyna z jaj kurzych (wysokiej czystości); lecithin from egg (high purity)S500 g 
2 kg 
10 kg7852,00
WP.105502kwas solny wysoce stężony (ultrastężony); hydrochloric acid ultraconcentrated; HCl
dostępne stężenia:
39-42%
42-44%
47-50% (ciśn.)
61-64% (ciśn.)
T500 ml492,11Żrący!
1000 ml883,62
10 L4182,20
PG.019285kwas fluorowodorowy; fluorowodór w wodzie; hydrofluoric acid; HF
stężenia: 0,2%, 1%, 5%, 15%, 40%, 70%, 75-78% oraz w/g specyfikacji Klienta
S500 ml 
1000 ml 
5 L 

WIDZISZ BŁĄD W CENNIKU, NP. LITERÓWKĘ LUB BŁĄD W NAZWIE SUBSTANCJI CZY PREPARATU?
NAPISZ DO NAS I OTRZYMAJ KUPON RABATOWY O WARTOŚCI 50 ZŁ (TYLKO DLA PIERWSZEJ OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ DANY BŁĄD).

Objaśnienia:
K - możliwość kaucjonowania opakowań; GP = Grupa Pakowania
Uwaga: każdy odczynnik może być odważony i przygotowany według wskazówek Klienta (może to jednak oznaczać dodatkowy koszt).

*) Większość cen z powyższego cennika to ceny hurtowe (czyli dla zamówień powyżej 50-100 opakowań jednostkowych); jeśli na magazynie posiadamy detaliczną ilość odczynnika, to niekiedy przedstawione ceny mogą być zastosowane dla zamówień detalicznych. Wszystkie ceny na naszych stronach mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Większość cen jest ważna do wyczerpania się zapasów magazynowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen - w celu uzyskania aktualnej ceny prosimy zawsze o kontakt e-mail.

**) użyte nazwy handlowe odczynników, polimerów i stopów zarejestrowane jako znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów prawnych, które dokonały skutecznej rejestracji znaku towarowego w Polsce, Unii Europejskiej lub w innym kraju; użycie cudzego znaku towarowego oznacza jedną z dwóch możliwości: oferowany produkt jest oryginalnym produktem opatrzonym znakiem towarowym producenta lub też oferowany jest zamiennik o zbliżonych cechach jakościowych lecz nie będący wyrobem posiadacza znaku towarowego; w tym drugim wypadku wyraźnie wskazujemy w ofercie, że produkt nie jest oznaczony cudzym znakiem towarowym.

WSZYSTKIE PODANE CENY DOTYCZĄ WERSJI EKONOMICZNEJ DOSTAWY ODCZYNNIKÓW W ILOŚCIACH HURTOWYCH


Centrum Odczynników Chemicznych
UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.

nasze motto: Nic co chemiczne nie jest nam obce!

ODCZYNNIKI CHEMICZNE WYSOKIEJ JAKOŚCI
Większość odczynników jest wytwarzana w Polsce, w laboratoriach współpracujących z UQF.
Na zlecenie Klienta możemy sprowadzić lub wykonać prawie wszystkie
odczynniki dostępne w handlu lub literaturze fachowejCentrum Odczynników Chemicznych UQF we Wrocławiu oferuje nie tylko polskie odczynniki chemiczne własnej produkcji ale także substancje sprowadzane z zagranicy pod zamówienie. Większość oferowanych odczynników służy do badań, edukacji i celów pomocniczych w przemyśle. Syntezujemy i importujemy specjalistyczne chemikalia o czystościach od technicznej przez "czysty do analizy" po spektralnie czyste a nawet ultraczyste. Oferujemy także odczynniki proste oraz zaawansowane - produkowane pod zamówienie (custom synthesis). Naszym atutem jest szeroki zakres kompetencji: produkcja, handel, doradztwo, analizy - wszystko co dotyczy odczynników. Sprzedajemy m.in. reagenty do syntezy, surowce farmaceutyczne i kosmetyczne, mieszaniny, wzorce i chemikalia wykonywane na zlecenie, związki toksyczne, toksyny, związki śmierdzące, niebezpieczne, wycofane z masowej produkcji, wzorce substancji rakotwórczych, wzorce barwników tekstylnych, związki organiczne, sole, kwasy, zasady, polimery, ciekłe metale, stopy metali, rzadkie metale, metale szlachetne, metale egzotyczne oraz wszystkie inne istniejące odczynniki. Oferujemy tanie odczynniki przy zamówieniu ilości hurtowych (np. pow. 200 opakowań). Opracowujemy etykiety z logo naszych Klientów. Dostarczamy odczynniki nietypowe i mieszaniny wykonane w/g receptury Klienta.
Dodatkowo oferujemy odpłatne doradztwo z zakresu chemii.
Kupując nasze produkty nasi Klienci wspierają działalność dobroczynną, gdyż aż do 10% dochodu spółki UQF przekazujemy jako darowiznę na realizację misji fundacji IP.


Przyjmujemy do oczyszczenia odczynniki przeterminowane, dzięki czemu pomagamy chronić środowisko. Przeterminowane odczynniki przyjmuje nasz skup odczynników przeterminowanych - zapytania proszę kierować na adres e-mail Biura Handlowego wraz ze spisem odczynników (ilość, jakość, opakowanie).

Skupujemy (oferta Kupię) złom metali rzadkich oraz związki metali i pierwiastków: tantal, ren, rod, ruten, wolfram, osm, iryd, samar, cez, cer, neodym, niob, gal, rubid, stront, german, tal, itr, ind, cyrkon, skand, hafn, selen i inne pierwiastki i odczynniki (ilości nawet od 1 g). Zapytania dotyczące skupu odczynników wraz z informacjami o ilości, czystości i postaci w/w surowców prosimy wysyłać na nasz adres kontaktowy.

Dostarczamy odczynniki i chemikalia na terenie całego kraju oraz za granicę. Po wyprodukowaniu odczynnika, dostawa na terenie kraju jest realizowana zwykle w ciągu 1 dnia roboczego za pośrednictwem poczty kurierskiej lub spedycji. Dostawa na terenie dużych miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Szczecin, Katowice, Gliwice i aglomeracja śląska, Lublin, Kielce, Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Bielsko-Biała, Koszalin) możliwa także za pośrednictwem przesyłek konduktorskich. Możliwa jest także dostawa w soboty oraz niedziele i święta (dokładne dane na życzenie). Istnieje możliwość innych form dostawy (taksówka, przesyłka konduktorska, kurier umyślny itd.). Na terenie Wrocławia i okolic możliwe szybkie dostawy w niskiej cenie (np. kurierem miejskim).Centrum Surowców Chemicznych
surowce w ilościach przemysłowych / raw chemicals in industrial quantities


CHEMICALS.PL: custom synthesis of special chemicalswspieramy:

FORUM NAUKI POLSKIEJ


Copyright © UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. 1999-2021 | POLSKIE CHEMIKALIA I ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Centrum Odczynników Chemicznych, Wrocław, Polska